Izobraževalna rubrika
5. 7. 2022

Povzetek bistvenih sprememb Zakona o dohodnini z novelo Zdoh-2Z

Državni zbor je 11. marca 2022 sprejel spremembe Zakona o dohodnini (novela ZDoh-2Z). Zakon je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS (22. 3. 2022) in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022. Zakon torej velja tudi za nazaj od začetka tega leta. V članku bomo […]
Izobraževalna rubrika
5. 7. 2022

Analitična kadrovska orodja

ANALITIČNA KADROVSKA ORODJA Vsako podjetje se prej ali slej znajde v situaciji, ko išče najustreznejšega kandidata za novo delovno mesto ali mora nadgraditi potenciale svojih sodelavcev. Učinkovita in ustvarjalna delovna klima največ pripomore k ugodnim ekonomskim rezultatom, zato bi moralo predvsem vodje zanimati, kako jih sodelavci doživljajo in sprejemajo. Vse našteto je možno meriti in […]
Izobraževalna rubrika
5. 7. 2022

Psihologija v organizacijah – ZA NAPREDEK JE TREBA NAREDITI PRVI KORAK

Organizacija so ljudje in tega so se prvi začeli zavedati psihologi pred več kot stoletjem. V času industrializacije so v vrsti eksperimentov v tovarnah ugotovili, da na storilnost delavcev v veliko večji meri vplivajo odnosi, vodenje in počutje na delovnem mestu kot objektivni dejavniki, kot so delovni pogoji in oprema.   Za napredek je treba […]
Izobraževalna rubrika
20. 10. 2021

TEAMBUILDING: Najboljša naložba, ki jo boste naredili za svoje zaposlene

Kljub temu da ima sloves med zaposlenimi, je teambuilding najpomembnejša naložba, ki jo lahko naredite za svoje ljudi. Krepi zaupanje, blaži konflikte, spodbuja komunikacijo in povečuje sodelovanje. Učinkovita izgradnja tima pomeni bolj angažirane zaposlene, kar je dobro za kulturo podjetja, in krepi bistvo poslovanja. Lahko je tudi pustolovski in razburljiv, če ga pripravite z malo […]
Izobraževalna rubrika
20. 10. 2021

Preventivno finančno prestrukturiranje

Zahtevne gospodarske razmere, kot je tudi obdobje epidemije koronavirusne bolezni Covid-19, lahko tudi sicer zdravim podjetjem povzročijo težave v zagotavljanju likvidnosti, donosnosti, kapitalske ustreznosti tako, da se v skrajnem primeru srečajo s tveganjem insolventnosti. Poslovna prestrukturiranja O poslovnem prestrukturiranju je govora predvsem takrat, ko se lastnik podjetja zaradi osredotočanja na osnovno dejavnost podjetja odloči odprodati […]
Izobraževalna rubrika
26. 7. 2021

Dovolj vas imam!

Pred dnevi me je informatik, medtem ko nam je urejal računalniško mrežo v pisarnah, vprašal: »S čim se ukvarja vaša firma?« Ker sem imel občutek, da ga to res zanima, sem mu v nekaj stavkih razložil, kaj in kako počnemo na področju razvoja kadrov in vodij. Hitro je ugotovil, da bo to prej ali slej […]