Izobraževalna rubrika
26. 5. 2023

HOUSTON, WE HAVE A PROBLEM!

Rojstvo. Otroštvo. Kot otroci smo velikokrat poslušali starše govoriti o tem, kako brezskrbno je otroštvo, ko nam ni treba sprejemati odločitev in zgolj uživamo. Pa je res tako? Morda v prvih letih življenja res drugi sprejemajo odločitve v našem imenu, a dejstvo je, da se presojanje in odločanje začenjata razvijati že zelo zgodaj, čeprav sprva […]
Izobraževalna rubrika
26. 5. 2023

Dober vodja vodi s postavljanjem vprašanj

Če želimo biti kot vodje učinkoviti, so ključni naša miselna naravnanost, postavljanje vprašanj namesto odgovorov in poznavanje lastnih notranjih svetov. Vodje s pozitivno miselnostjo in z razumevanjem ter dobrim poznavanjem sebe, a obenem z veščino postavljanja pravih vprašanj, so dokazano uspešnejši, njihovi sodelavci pa bolj produktivni in zavzeti. Vsi imamo izzive ter s tem priložnost […]
Izobraževalna rubrika
26. 5. 2023

Delitve podjetij

Razvoj in rast podjetja včasih zahtevata statusno-pravne prilagoditve. Gre za razloge precej praktične narave, nasledstvo in pravično razdelitev premoženja med naslednike, razpršitev tveganja, smiselno razdelitev glede na operativne dejavnosti v podjetju, delitev tveganja med dejavnostmi, delitev podjetja pred prodajo deležev in druge razloge. Pravni vidik Podlago za delitev podjetij (kapitalskih družb) najdemo v 623. členu […]
Izobraževalna rubrika
5. 7. 2022

Povzetek bistvenih sprememb Zakona o dohodnini z novelo Zdoh-2Z

Državni zbor je 11. marca 2022 sprejel spremembe Zakona o dohodnini (novela ZDoh-2Z). Zakon je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS (22. 3. 2022) in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022. Zakon torej velja tudi za nazaj od začetka tega leta. V članku bomo […]
Izobraževalna rubrika
5. 7. 2022

Analitična kadrovska orodja

ANALITIČNA KADROVSKA ORODJA Vsako podjetje se prej ali slej znajde v situaciji, ko išče najustreznejšega kandidata za novo delovno mesto ali mora nadgraditi potenciale svojih sodelavcev. Učinkovita in ustvarjalna delovna klima največ pripomore k ugodnim ekonomskim rezultatom, zato bi moralo predvsem vodje zanimati, kako jih sodelavci doživljajo in sprejemajo. Vse našteto je možno meriti in […]
Izobraževalna rubrika
5. 7. 2022

Psihologija v organizacijah – ZA NAPREDEK JE TREBA NAREDITI PRVI KORAK

Organizacija so ljudje in tega so se prvi začeli zavedati psihologi pred več kot stoletjem. V času industrializacije so v vrsti eksperimentov v tovarnah ugotovili, da na storilnost delavcev v veliko večji meri vplivajo odnosi, vodenje in počutje na delovnem mestu kot objektivni dejavniki, kot so delovni pogoji in oprema.   Za napredek je treba […]