Izobraževalna rubrika
23. 3. 2021

Sprememba okoljske zakonodaje v letu 2020, skozi prizmo trajnostnega razvoja, 1. del

Leto, ki se je izteklo, je bilo, tudi z vidika okolja, posebno leto. Na eni strani se je ugotavljalo, da se je vsaj v prvi polovici leta 2020 zmanjšala koncentracija dušikovega oksida nad Kitajsko. Ocenjevalo se je, da bi lahko emisije toplogrednih plinov upadle za veliko več, kot je bilo sprva načrtovano in pričakovano, predvsem […]
Izobraževalna rubrika
7. 1. 2021

PROTOKOL KOMUNIKACIJE – KAJ JE TO?

Pravočasne, točne in razumljive informacije omogočajo sodelavcem in vodstvu vsakega podjetja pravilne odločitve ter učinkovito sodelovanje zaposlenih pri uresničevanju ciljev. Govorice, ki nastanejo zaradi slabo upravljanega internega komuniciranja, v podjetje vnašajo negotovost in škodijo učinkovitosti, lahko tudi ugledu podjetja. Dve tretjini vtisa o podjetju se ustvarita na temelju tega, kaj o podjetju mislijo ter na […]
Izobraževalna rubrika
7. 1. 2021

Podjetja lahko spreminjajo družbo na bolje

Družbena odgovornost in izzivi časa Naša sogovornica je bila mag. Anita Hrast, ustanoviteljica in direktorica inštituta IRDO – Inštituta za razvoj družbene odgovornosti. Inštitut IRDO je vodilna slovenska organizacija, ki z raziskovanjem, izobraževanjem, svetovanjem, povezovanjem in promocijo prispeva k razvoju družbene odgovornosti v slovenskem in v svetovnem merilu. Na kratko nam pojasnite koncept družbene odgovornosti, […]
Izobraževalna rubrika
5. 10. 2020

Motivacijska spirala komunikacije

Na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo so pred nekaj leti z raziskavo ugotovili, da so vodstva slovenskih delovnih organizacij pogosto veliko premalo seznanjena z dogajanjem med delavci in slabo poznajo njihovo razmišljanje. Ko so zaposlene vprašali, ali bi zamenjali delodajalca, če bi dobili v drugem podjetju podobno delo, jih je skoraj 40 odstotkov temu pritrdilo, le tretjina pa bi ostala v sedanjem kolektivu. Na drugi strani pa je bilo skoraj tri četrtine delodajalcev prepričanih, da so njihovi zaposleni v podjetju zadovoljni.