Mestna občina Maribor
5. 7. 2022

Do novih razvojnih možnosti v Coni Tezno

Mestna občina Maribor je pristopila k urejanju komunalne in energetske infrastrukture na načrtovanem cestnem odseku Cesta K5–K8 v Poslovno proizvodni coni Tezno. Z izvedeno investicijo želimo zagotoviti osnovne pogoje za aktiviranje praznih gradbenih zemljišč, zagotoviti osnovne infrastrukturne pogoje za nakup zemljišč in gradnjo novih objektov, v katerih bodo podjetja lahko širila obseg poslovanja, povečevala prihodke […]
Mestna občina Maribor
5. 7. 2022

Ob načrtovani gradnji urbanega centra Tezno največ skrbi javnosti povzroča prometna varnost

V aprilu se je končala javna razgrnitev projekta Urbani center Tezno. Največ pripomb lokalne skupnosti je bilo povezanih s prometno varnostjo na obstoječi šolski poti. Ob razgrnitvi so posamezni občani izrazili strah pred preveliko obremenitvijo Panonske ulice, ki naj bi bila močno obremenjena že zdaj. Občina v ta namen trenutno izvaja meritve, ki so presenetljivo […]
Mestna občina Maribor
20. 10. 2021

Spodbude Eko sklada pomembno prispevajo k izboljšanju kakovosti zraka v Mariboru

Mestna občina Maribor je pozvala Ministrstvo za okolje in prostor, naj ponovno prouči predvidene spremembe pri subvencioniranju okoljskih naložb iz Eko sklada. Sredi poletja je namreč ministrstvo objavilo predlog sprememb Odredbe o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zraka ter Odloka o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka. Če bodo obveljale […]
Mestna občina Maribor
20. 10. 2021

V pripravi je občinska turistična strategija do leta 2027

Mestna občina Maribor je začela pripravljati Strategijo trajnostnega razvoja in trženja turistične destinacije Maribor za obdobje 2022−2027. Pripravo vodi in usmerja Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor. Dobiti želimo ciljno usmerjen dokument, ki bo predstavljal strateške usmeritve z ukrepi za trajnostni razvoj turizma in razvoj blagovne znamke turistične destinacije Maribor. Strategija se bo nanašala […]
Mestna občina Maribor
26. 7. 2021

Poslovna cona Pobrežje bo končno dobila svojo dovozno cesto

Mestna občina Maribor je v maju pridobila sofinancerska sredstva, s katerimi bo v prihodnjem letu zgradila novo dovozno cesto do Poslovne cone (PC) Pobrežje. Poslovna cona se je ob kanalu HE Zlatoličje, na območju, ki je med Mariborčani še danes najbolj poznano kot Svila – po nekdaj uspešnem tekstilnem podjetju, ki je delovalo na tem […]
Mestna občina Maribor
23. 3. 2021

Cona Tezno se širi proti jugu

Mestna občina Maribor je pridobila sredstva za gradnjo ceste K5-K8, ki bo južno od Perhavčeve ulice zagotovila dostop do več kot 3,5 hektarja zemljišč za gradnjo proizvodnih, skladiščnih in poslovnih prostorov. Poslovno-proizvodna Cona Tezno meri več kot 108 hektarjev, vendar je zasedena le slaba polovica njene površine. Na območju nekdanjega Tama je v zadnjih letih […]