Mestna občina Maribor
20. 10. 2021

Spodbude Eko sklada pomembno prispevajo k izboljšanju kakovosti zraka v Mariboru

Mestna občina Maribor je pozvala Ministrstvo za okolje in prostor, naj ponovno prouči predvidene spremembe pri subvencioniranju okoljskih naložb iz Eko sklada. Sredi poletja je namreč ministrstvo objavilo predlog sprememb Odredbe o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zraka ter Odloka o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka. Če bodo obveljale […]
Mestna občina Maribor
20. 10. 2021

V pripravi je občinska turistična strategija do leta 2027

Mestna občina Maribor je začela pripravljati Strategijo trajnostnega razvoja in trženja turistične destinacije Maribor za obdobje 2022−2027. Pripravo vodi in usmerja Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor. Dobiti želimo ciljno usmerjen dokument, ki bo predstavljal strateške usmeritve z ukrepi za trajnostni razvoj turizma in razvoj blagovne znamke turistične destinacije Maribor. Strategija se bo nanašala […]
Mestna občina Maribor
26. 7. 2021

Poslovna cona Pobrežje bo končno dobila svojo dovozno cesto

Mestna občina Maribor je v maju pridobila sofinancerska sredstva, s katerimi bo v prihodnjem letu zgradila novo dovozno cesto do Poslovne cone (PC) Pobrežje. Poslovna cona se je ob kanalu HE Zlatoličje, na območju, ki je med Mariborčani še danes najbolj poznano kot Svila – po nekdaj uspešnem tekstilnem podjetju, ki je delovalo na tem […]
Mestna občina Maribor
23. 3. 2021

Cona Tezno se širi proti jugu

Mestna občina Maribor je pridobila sredstva za gradnjo ceste K5-K8, ki bo južno od Perhavčeve ulice zagotovila dostop do več kot 3,5 hektarja zemljišč za gradnjo proizvodnih, skladiščnih in poslovnih prostorov. Poslovno-proizvodna Cona Tezno meri več kot 108 hektarjev, vendar je zasedena le slaba polovica njene površine. Na območju nekdanjega Tama je v zadnjih letih […]
Mestna občina Maribor
7. 1. 2021

Zamisel o predoru pod mestnim središčem dobiva prve obrise

Na začetku leta 2020 je Mestna občina Maribor zaradi začetka del v sklopu celovite prenove Koroške ceste z Glavnim trgom zaprla cesto od osrednje tržnice na Vodnikovem trgu do krožišča pri Glavnem mostu. Po končani prenovi je novi prostor, z Glavnim trgom v središču, postal cona, namenjena pešcem in kolesarjem – kar je tudi v […]
Mestna občina Maribor
5. 10. 2020

Mestna občina kmalu v gradnjo 24 kilometrov kanalizacijskega omrežja

Mariborska občina je v okviru projekta »Odvajanje in čiščenje v porečju Drave – Mestna občina Maribor« to poletje pridobila gradbena dovoljenja za gradnjo skupno več kot 24 kilometrov kanalizacije na območju Limbuša in Laznice, Peker in Hrastja ter Malečnika in Trčove ter Kamniške grabe.