Gospodarstvo
25. 2. 2020

OBČINA SELNICA OB DRAVI

Občina Selnica ob Dravi je manjša občina v Dravski dolini, ki se je razvila ob magistralni cesti Dravograd–Maribor. Velika je 64,5, km2 in ima 4.495 prebivalcev. Prve omembe kraja segajo v leto 1093, samostojna občina pa je od leta 1998. Razvoj in življenje kraja zaznamujejo reka Drava in HE Fala, bližina regijskega središča Maribora, industrijsko […]
Gospodarstvo
23. 12. 2019

PRIPRAVLJENI V NOVO POSLOVNO LETO

Leto se zaključuje in naše misli so pri podrobnostih zaključevanja pričujočega gospodarskega leta, zdaj že znamo oceniti, ali smo/bomo leto zaključili, kot je bilo zastavljeno, ali pa je kje malo zmanjkalo. Ob dejstvu, da se gospodarska rast umirja, verjetno vsi skupaj že zremo v leto 2020, pa vendar upam, da ne preveč zaskrbljeno in pesimistično, […]
Gospodarstvo
23. 12. 2019

IZPLAČILO DOBIČKOV ŠE V LETU 2019?

V luči sprejetih davčnih sprememb je vprašanje lastnikov podjetij, ali izplačati dobičke še pred zaključkom koledarskega leta, popolnoma na mestu. Zakaj slovenski podjetniki ne izplačujejo dobičkov?  Praviloma družbe z razpršeno lastniško strukturo že v aktih družbe (družbena pogodba, statut) opredelijo, koliko dobička bodo na letni ravni razdelile med družbenike. Medtem ko lastniško zaprte družbe z […]
Gospodarstvo
23. 12. 2019

INNOVUM JE EDINSTVENA PRILOŽNOST ZA RAZVOJNI PREBOJ VZHODNE REGIJE

V času vse večje globalne konkurenčnosti in tehnološkega napredka slovensko inovacijsko okolje vse bolj zaostaja za evropskim povprečjem. Zlasti v Vzhodni Sloveniji so inovacijski potenciali razdrobljeni, viri financiranja omejeni in podporno okolje za inovacije neorganizirano. K slabši inovacijski sposobnosti našega gospodarstva prispeva tudi močno centralizirana država. Celovito rešitev za izboljšanje obstoječega stanja Univerza v Mariboru […]
Gospodarstvo
6. 11. 2019

PAMETNA MESTA ZA BOLJŠO PRIHODNOST

Obstaja veliko razlogov, zakaj bi morali mesta preoblikovati in jih nenehno razvijati v pametnejša. Samo nekaj dejstev: do leta 2050 naj bi kar 70 % svetovnega prebivalstva živelo v urbanih okoljih, mesta postajajo vse večja, naša potovanja daljša, ceste daljše in širše, vpliv na naše okolje pa se s tem nezadržno povečuje. Izziv bo omogočiti […]
Gospodarstvo
6. 11. 2019

PODIM – PODJETNIŠTVO IZ 33 DRŽAV

21. in 22. maja je v Mariboru potekala največja podjetniška konferenca Podim 2019. Na letošnji konferenci v Hotelu Habakuk se je mrežilo več kot 150 startupov in scaleupov iz 33 držav, katerih stopnja zrelosti pozitivno odstopa od preteklih let, saj jih kar polovica med njimi že uspešno trži delujoče proizvode in so doslej pridobili že […]