Gospodarska vizija občin
6. 11. 2019

OBČINA PESNICA

Katera so podjetja oz. dejavnost, na katerih sloni gospodarstvo vaše občine? Podjetja v Poslovni coni Sp. Dobrenje ob avtocesti in Štajerski tehnološki park v Pesnici predstavljajo jedro gospodarstva v naši občini. Pri spodbujanju sadjarstva ima posebno mesto Sadjarski center Maribor v Gačniku, ki na največjem pridelovalnem območju jablan vzdržuje matični nasad cepičev. V občini je […]
Gospodarska vizija občin
5. 11. 2019

Gospodarska vizija občine KUNGOTA

Katera so podjetja oz. dejavnost, na katerih sloni gospodarstvo vaše občine? Pretežni del gospodarstva občine predstavljajo kmetijstvo (predvsem vinogradništvo, sadjarstvo in v manjši meri živinoreja), turizem in trgovina, v zadnjem času pa je nastalo nekaj novih podjetij in manjših družb z omejeno odgovornostjo. Želimo si postati tudi podjetnikom prijazna občina. Nova podjetja in nove investicije […]
Gospodarska vizija občin
5. 11. 2019

Občina Hoče – Slivnica: povezovanje je adut!

Občina Hoče-Slivnica ima hitrorastočo industrijsko cono. Aktivna so mala podjetja različnih dejavnosti, tiskarna, avtomobilska industrija, elektro-industrija, gradbeništvo, prevozništvo, letališče, gostinska dejavnost in logistika. Že pred tremi leti so se odločili, da vse gospodarske subjekte iz občine Hoče-Slivnica povežejo in jim pomagajo na njihovi poti razvoja in delovanja. Za potrebe podjetij iz Občine Hoče-Slivnica tako deluje […]