Izobraževalna rubrika
20. 10. 2021

TEAMBUILDING: Najboljša naložba, ki jo boste naredili za svoje zaposlene

Kljub temu da ima sloves med zaposlenimi, je teambuilding najpomembnejša naložba, ki jo lahko naredite za svoje ljudi. Krepi zaupanje, blaži konflikte, spodbuja komunikacijo in povečuje sodelovanje. Učinkovita izgradnja tima pomeni bolj angažirane zaposlene, kar je dobro za kulturo podjetja, in krepi bistvo poslovanja. Lahko je tudi pustolovski in razburljiv, če ga pripravite z malo […]
Izobraževalna rubrika
20. 10. 2021

Preventivno finančno prestrukturiranje

Zahtevne gospodarske razmere, kot je tudi obdobje epidemije koronavirusne bolezni Covid-19, lahko tudi sicer zdravim podjetjem povzročijo težave v zagotavljanju likvidnosti, donosnosti, kapitalske ustreznosti tako, da se v skrajnem primeru srečajo s tveganjem insolventnosti. Poslovna prestrukturiranja O poslovnem prestrukturiranju je govora predvsem takrat, ko se lastnik podjetja zaradi osredotočanja na osnovno dejavnost podjetja odloči odprodati […]
Izobraževalna rubrika
26. 7. 2021

Dovolj vas imam!

Pred dnevi me je informatik, medtem ko nam je urejal računalniško mrežo v pisarnah, vprašal: »S čim se ukvarja vaša firma?« Ker sem imel občutek, da ga to res zanima, sem mu v nekaj stavkih razložil, kaj in kako počnemo na področju razvoja kadrov in vodij. Hitro je ugotovil, da bo to prej ali slej […]
Izobraževalna rubrika
26. 7. 2021

Nakup podjetja v »post COVID« obdobju

Trenutno smo priča gospodarskim razmeram, ki ustvarjajo ugodne pogoje za nakup obstoječih podjetij.   Pogoji, naklonjeni prevzemni dejavnosti Obdobje epidemije (Covid-19) je za prenekatero podjetje predstavljalo prelomno točko in nasulo veliko ovir, ampak sočasno pokazalo precej zanimivih prevzemnih priložnosti, ki lahko predstavljajo novo priložnost za širitev dejavnosti in rast poslovanja. Zdaj že lahko rečemo, da […]
Izobraževalna rubrika
26. 7. 2021

Sprememba okoljske zakonodaje v letu 2020, skozi prizmo trajnostnega razvoja, 2.del

Pot do trajnostnega razvoja ni niti hitra niti lahka. Za prehod so potrebna skupna prizadevanja oblikovalcev politik, podjetij in državljanov. V nekaterih primerih morajo oblikovalci politik prevzeti pobudo za spodbujanje inovacij ali podporo okolju prijaznim podjetjem, zato je ravno zakonodaja tista, ki jo je potrebno nenehno izboljševati, če želimo z nizom zakonskih ukrepov doseči, da […]
Izobraževalna rubrika
23. 3. 2021

Sprememba okoljske zakonodaje v letu 2020, skozi prizmo trajnostnega razvoja, 1. del

Leto, ki se je izteklo, je bilo, tudi z vidika okolja, posebno leto. Na eni strani se je ugotavljalo, da se je vsaj v prvi polovici leta 2020 zmanjšala koncentracija dušikovega oksida nad Kitajsko. Ocenjevalo se je, da bi lahko emisije toplogrednih plinov upadle za veliko več, kot je bilo sprva načrtovano in pričakovano, predvsem […]