Izobraževalna rubrika
26. 7. 2021

Nakup podjetja v »post COVID« obdobju

Trenutno smo priča gospodarskim razmeram, ki ustvarjajo ugodne pogoje za nakup obstoječih podjetij.   Pogoji, naklonjeni prevzemni dejavnosti Obdobje epidemije (Covid-19) je za prenekatero podjetje predstavljalo prelomno točko in nasulo veliko ovir, ampak sočasno pokazalo precej zanimivih prevzemnih priložnosti, ki lahko predstavljajo novo priložnost za širitev dejavnosti in rast poslovanja. Zdaj že lahko rečemo, da […]
Izobraževalna rubrika
26. 7. 2021

Sprememba okoljske zakonodaje v letu 2020, skozi prizmo trajnostnega razvoja, 2.del

Pot do trajnostnega razvoja ni niti hitra niti lahka. Za prehod so potrebna skupna prizadevanja oblikovalcev politik, podjetij in državljanov. V nekaterih primerih morajo oblikovalci politik prevzeti pobudo za spodbujanje inovacij ali podporo okolju prijaznim podjetjem, zato je ravno zakonodaja tista, ki jo je potrebno nenehno izboljševati, če želimo z nizom zakonskih ukrepov doseči, da […]
Izobraževalna rubrika
23. 3. 2021

Sprememba okoljske zakonodaje v letu 2020, skozi prizmo trajnostnega razvoja, 1. del

Leto, ki se je izteklo, je bilo, tudi z vidika okolja, posebno leto. Na eni strani se je ugotavljalo, da se je vsaj v prvi polovici leta 2020 zmanjšala koncentracija dušikovega oksida nad Kitajsko. Ocenjevalo se je, da bi lahko emisije toplogrednih plinov upadle za veliko več, kot je bilo sprva načrtovano in pričakovano, predvsem […]
Izobraževalna rubrika
7. 1. 2021

PROTOKOL KOMUNIKACIJE – KAJ JE TO?

Pravočasne, točne in razumljive informacije omogočajo sodelavcem in vodstvu vsakega podjetja pravilne odločitve ter učinkovito sodelovanje zaposlenih pri uresničevanju ciljev. Govorice, ki nastanejo zaradi slabo upravljanega internega komuniciranja, v podjetje vnašajo negotovost in škodijo učinkovitosti, lahko tudi ugledu podjetja. Dve tretjini vtisa o podjetju se ustvarita na temelju tega, kaj o podjetju mislijo ter na […]
Izobraževalna rubrika
7. 1. 2021

Podjetja lahko spreminjajo družbo na bolje

Družbena odgovornost in izzivi časa Naša sogovornica je bila mag. Anita Hrast, ustanoviteljica in direktorica inštituta IRDO – Inštituta za razvoj družbene odgovornosti. Inštitut IRDO je vodilna slovenska organizacija, ki z raziskovanjem, izobraževanjem, svetovanjem, povezovanjem in promocijo prispeva k razvoju družbene odgovornosti v slovenskem in v svetovnem merilu. Na kratko nam pojasnite koncept družbene odgovornosti, […]
Izobraževalna rubrika
5. 10. 2020

Motivacijska spirala komunikacije

Na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo so pred nekaj leti z raziskavo ugotovili, da so vodstva slovenskih delovnih organizacij pogosto veliko premalo seznanjena z dogajanjem med delavci in slabo poznajo njihovo razmišljanje. Ko so zaposlene vprašali, ali bi zamenjali delodajalca, če bi dobili v drugem podjetju podobno delo, jih je skoraj 40 odstotkov temu pritrdilo, le tretjina pa bi ostala v sedanjem kolektivu. Na drugi strani pa je bilo skoraj tri četrtine delodajalcev prepričanih, da so njihovi zaposleni v podjetju zadovoljni.