Naslovni intervju
23. 3. 2021

»Najboljše ali nič«

Šestnajst let uspešnega dela Starkoma na globalnem avtomobilskem trgu Podjetje Starkom je bilo ustanovljeno 13. junija 2005 kot skupno podjetje med družbo Daimler in podjetjem Unior. Tako je bilo vse do marca 2012, ko je Daimler AG odkupil celoten lastniški delež in je Starkom, proizvodnja in trgovina d. o. o. postal 100-odstotno hčerinsko podjetje uglednega […]
Gospodarstvo
23. 3. 2021

Izzivi v turističnem gospodarstvu so iz dneva v dan večji

Ključno je ustvarjanje odličnih izkušenj naših gostov in obiskovalcev Januarja je Jure Struc postal novi direktor Zavoda za turizem Maribor (ZTM). Zavoda, katerega glavna naloga je, da skladno s širšo strategijo mesta in destinacije usmerja razvoj turistične ponudbe, le-to soustvarja in poveže ter jo uspešno predstavlja na ciljnih trgih. Jure Struc je po izobrazbi univerzitetni […]
Gospodarstvo
23. 3. 2021

MRA JE POSTALA RRA PODRAVJE – MARIBOR

Hkrati z vsemi spremembami je agencija dobila priložnost za nov razvoj, nove dimenzije in nove zgodbe. Mariborska razvojna agencija, katere direktor je Uroš Rozman, se je ob dolgoletnih prizadevanjih in po 27 letih obstoja ob podpori vseh šestih občin ustanoviteljic v mesecu januarju preoblikovala in preimenovala v Regionalno razvojno agencijo za Podravje – Maribor, krajše […]
Izobraževalna rubrika
23. 3. 2021

Sprememba okoljske zakonodaje v letu 2020, skozi prizmo trajnostnega razvoja, 1. del

Leto, ki se je izteklo, je bilo, tudi z vidika okolja, posebno leto. Na eni strani se je ugotavljalo, da se je vsaj v prvi polovici leta 2020 zmanjšala koncentracija dušikovega oksida nad Kitajsko. Ocenjevalo se je, da bi lahko emisije toplogrednih plinov upadle za veliko več, kot je bilo sprva načrtovano in pričakovano, predvsem […]
Uvodnik
23. 3. 2021

ZAVOD PPC TEZNO KOT AGREGATOR INTERESOV V CONI TEZNO

Evropska unija je leta 2018 sprejela energetsko reformo: sveženj Čista energija za vse Evropejce. Dobili smo nove direktive o energiji iz obnovljivih virov. Poleg teh ciljev sledimo tudi nacionalnim ciljem o izpustih toplogrednih plinov v sklopu Okvirne konvencije ZN o podnebnih spremembah (UNFCCC). Pred nami je desetletje energetske revolucije. Zavod poslovno proizvodna cona Tezno (Zavod […]
Predstavitev podjetij
23. 3. 2021

Bistvena sta strateško načrtovanje in fleksibilnost

Začetki podjetja segajo v leto 1990, ko sta brata Sandi in Tomaž Boh ustanovila podjetje BTS Company. Danes je podjetje ponosno na 30-letno tradicijo v slovenskem prostoru. Njihova glavna dejavnost je ponudba in prodaja rezilnega, merilnega orodja, CNC-obdelovalnih strojev in robotov. Podjetje ima 101 zaposlenega, ki kupcem nudijo celovite rešitve na področju strojne obdelave, robotike, […]

Priporočeno

Uvodnik

ZAVOD PPC TEZNO KOT AGREGATOR INTERESOV V CONI TEZNO

Evropska unija je leta 2018 sprejela energetsko reformo: sveženj Čista energija za vse Evropejce. Dobili smo nove direktive o energiji iz obnovljivih virov. Poleg teh ciljev sledimo tudi nacionalnim ciljem o izpustih toplogrednih plinov v sklopu Okvirne konvencije ZN o podnebnih spremembah (UNFCCC). Pred nami je desetletje energetske revolucije. Zavod poslovno proizvodna cona Tezno (Zavod […]

Predstavitev podjetij

Bistvena sta strateško načrtovanje in fleksibilnost

Začetki podjetja segajo v leto 1990, ko sta brata Sandi in Tomaž Boh ustanovila podjetje BTS Company. Danes je podjetje ponosno na 30-letno tradicijo v slovenskem prostoru. Njihova glavna dejavnost je ponudba in prodaja rezilnega, merilnega orodja, CNC-obdelovalnih strojev in robotov. Podjetje ima 101 zaposlenega, ki kupcem nudijo celovite rešitve na področju strojne obdelave, robotike, […]

Mestna občina Maribor

Cona Tezno se širi proti jugu

Mestna občina Maribor je pridobila sredstva za gradnjo ceste K5-K8, ki bo južno od Perhavčeve ulice zagotovila dostop do več kot 3,5 hektarja zemljišč za gradnjo proizvodnih, skladiščnih in poslovnih prostorov. Poslovno-proizvodna Cona Tezno meri več kot 108 hektarjev, vendar je zasedena le slaba polovica njene površine. Na območju nekdanjega Tama je v zadnjih letih […]