TŠC
26. 5. 2023

MOBILNOST ZAPOSLENIH

kot dodatna priložnost za pridobivanje strokovnih kompetenc Tehniški šolski center Maribor, vodja konzorcija, ki vključuje še Srednjo lesarsko in gozdarsko šolo Maribor, Biotehniško šolo Maribor, Srednjo gradbeno šolo in gimnazijo Maribor in Srednjo šolo za trženje in dizajn Maribor, napotuje v sklopu programa Erasmus+ večkrat letno dijake na tritedensko mobilnost v tujino, kjer pridobivajo dragocene […]
TŠC
5. 7. 2022

Višja strokovna šola je organizacijska enota javnega zavoda Tehniškega šolskega centra Maribor

Višja strokovna šola je organizacijska enota javnega zavoda Tehniškega šolskega centra Maribor, v okviru katerega si udeleženci izobraževanja pridobivajo inženirska znanja s področja avtostroke in strojništva ter ob zaključku študija pridobijo strokovni naziv avtoservisni inženir/-ka oziroma inženir/-ka strojništva. Oba višješolska programa izvajamo tako za redne študente (2 leti) kot za izredne študente (3 leta, 40 […]
TŠC
20. 10. 2021

NOVO ŠOLSKO LETO, NOVA REALNOST

Začelo se je novo šolsko leto, ki prinaša nove izzive in upamo novo realnost glede odprtja šol. Kljub upanju in želji, da bi se epidemija zaključila (čeprav je uradno ni), se nam želje niso uresničile. Vendar se je spremenil pristop k reševanju težav, ki jih okužba prinaša. Dozorelo je spoznanje, da je treba odprte šole […]
TŠC
26. 7. 2021

ENERGETSKA SANACIJA TEHNIŠKEGA ŠOLSKEGA CENTRA MARIBOR

Kdor čaka, dočaka! To je pregovor, ki mi gre zadnje dni najpogosteje skozi misli, ko opazujem začetek del na energetski sanaciji Tehniškega šolskega centra Maribor. Vodenje centra sem prevzel leta 2015. Center je zelo velik, energetsko požrešen in takoj je bilo jasno, da bo nekaj treba storiti. Že, ko se je center gradil, v letih […]
TŠC
7. 1. 2021

IZVAJANJE PRAKTIČNEGA POUKA NA DALJAVO

Na Tehniškem šolskem centru Maribor izobražujemo dijake in študente na področju strojništva, avtostroke in mehatronike. Zaradi epidemije COVID-19 smo po slabih dveh mesecih pouka v šoli začeli s poukom na daljavo. Ker smo tehniška šola in med drugim izobražujemo dijake za tehniški poklic z izvajanjem praktičnega pouka v šolskih delavnicah, smo bili prisiljeni tudi ta […]
TŠC
5. 10. 2020

SLOVENIASKILLS MEHATRONIKA

EUROSKILLS TEKMOVANJA imajo skoraj 70-letno tradicijo, trenutno sodeluje 30 držav v 37 panogah, tekmujejo pa lahko mladi, stari 18–25 let. Na državnem izbirnem tekmovanju SloveniaSkills mehatronika je v preteklem šolskem letu prvič sodeloval tudi Tehniški šolski center Maribor. Tekmovanje je organiziral Center RS za poklicno izobraževanje (CPI). Potekalo je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani v […]