Izobraževalna rubrika
7. 1. 2021

PROTOKOL KOMUNIKACIJE – KAJ JE TO?

Pravočasne, točne in razumljive informacije omogočajo sodelavcem in vodstvu vsakega podjetja pravilne odločitve ter učinkovito sodelovanje zaposlenih pri uresničevanju ciljev. Govorice, ki nastanejo zaradi slabo upravljanega internega komuniciranja, v podjetje vnašajo negotovost in škodijo učinkovitosti, lahko tudi ugledu podjetja. Dve tretjini vtisa o podjetju se ustvarita na temelju tega, kaj o podjetju mislijo ter na […]
Izobraževalna rubrika
7. 1. 2021

Podjetja lahko spreminjajo družbo na bolje

Družbena odgovornost in izzivi časa Naša sogovornica je bila mag. Anita Hrast, ustanoviteljica in direktorica inštituta IRDO – Inštituta za razvoj družbene odgovornosti. Inštitut IRDO je vodilna slovenska organizacija, ki z raziskovanjem, izobraževanjem, svetovanjem, povezovanjem in promocijo prispeva k razvoju družbene odgovornosti v slovenskem in v svetovnem merilu. Na kratko nam pojasnite koncept družbene odgovornosti, […]
Izobraževalna rubrika
5. 10. 2020

Motivacijska spirala komunikacije

Na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo so pred nekaj leti z raziskavo ugotovili, da so vodstva slovenskih delovnih organizacij pogosto veliko premalo seznanjena z dogajanjem med delavci in slabo poznajo njihovo razmišljanje. Ko so zaposlene vprašali, ali bi zamenjali delodajalca, če bi dobili v drugem podjetju podobno delo, jih je skoraj 40 odstotkov temu pritrdilo, le tretjina pa bi ostala v sedanjem kolektivu. Na drugi strani pa je bilo skoraj tri četrtine delodajalcev prepričanih, da so njihovi zaposleni v podjetju zadovoljni.
Izobraževalna rubrika
9. 7. 2020

5 tablet za blaženje simptomov krize

ZA VODJE – PREVERJENO! 5 tablet za blaženje simptomov krize. Natančno preberite navodila! Primerno za vodje z nekaj izkušnjami in željo po razvoju. Ni za tiste, ki že zdavnaj vse vedo. Uporabo odsvetujemo na prazno glavo in poln želodec. V kriznih razmerah bo vsak sodelavec razmišljal in se odzival drugače, na njemu lasten način. To […]