Nekoč in danes
26. 5. 2023

Kopališče TAM

Med Zolajevo in Zagrebško cesto se razprostira travnata površina, na kateri je nekoč stal bazenski kompleks s tremi bazeni in garderobnim objektom. Kopališče TAM je bilo kot del mariborske industrijske dediščine dolga leta prepoznaven simbol mesta in izredno priljubljena točka za poletno osvežitev. Prva faza kopališča je bila zgrajena leta 1973. Delavci TAM so kopališče […]
Nekoč in danes
5. 7. 2022

Tokrat nadaljujemo z načrti za poslovno leto 1950 …

Že v mesecih septembru in oktobru 1949 so se pričele priprave za sestavljanje predloga proizvodnega plana za poslovno leto 1950. Takrat je bilo že precej jasno, da bo morala Tovarna avtomobilov v Mariboru prevzeti v generalno popravilo 5000 do 6000 komadov motornih vozil znamke GMC dveh tip Banya in Split, ki jih je naša država […]
Nekoč in danes
20. 10. 2021

Nekoč …

V Pokrajinskem arhivu Maribor se hrani 1.258 arhivskih škatel arhivskega gradiva, ki je nastalo ob delu mariborske Tovarne avtomobilov Maribor. Skupaj s šestimi predalniki, ki vsebujejo konstrukcijske načrte proizvodov na paus papirju in dvema kartotečnima omarama konstrukcijske dokumentacije na mikrofilmih tako fond Tovarna Avtomobilov Maribor zajema kar 140 tekočih metrov. Časovno vsa dokumentacija obsega obdobje […]
Nekoč in danes
26. 7. 2021

CONA TEZNO NEKOČ IN DANES

Tudi tokrat nadaljujemo s serijo objav, prepisov iz Kronike TAM, kot so bili zapisani prvotno. Za prepise poskrbi mag. Nina Gostenčnik, direktorica Pokrajinskega arhiva Maribor. Podjetje je bilo čisto vojnega značaja, uživalo je prioriteto pred vsemi drugimi, posebno še pred civilnimi podjetji. Isti razlog za majhno število zaposlenih so bili tudi v oddelku prodaja, ker […]
Nekoč in danes
7. 1. 2021

Cona Tezno NEKOČ

Dragocen vir za proučevanje zgodovine TAM-a je tudi kronika, ki pojasnjuje najpomembnejše dogodke med letoma 1941 in 1983. V seriji objav predstavljamo prepise iz Kronike TAM, kot so bili zapisani prvotno. Delovni stroji v tovarni Glede strojev in strojnih naprav, ki so bili v tej novo zgrajeni tovarni, obstojajo le še točni podatki po stanju […]
Nekoč in danes
5. 10. 2020

Kronika 1944 – ko se je vse začelo

Tokrat nadaljujemo z zgodbo, ki nam jo pripovedujejo zapisi iz Pokrajinskega arhiva Maribor. Gre za prepis prvotne Kronike TAM. V prejšnji številki smo zapis končali z dnem 29. julija 1941. To je bil dan, ko so se začela gradbena dela za novo mariborsko tovarno. Pri gradnji tovarne so sodelovala podjetja iz Nemčije, Avstrije in seveda […]