Nekoč in danes
20. 10. 2021

Nekoč …

V Pokrajinskem arhivu Maribor se hrani 1.258 arhivskih škatel arhivskega gradiva, ki je nastalo ob delu mariborske Tovarne avtomobilov Maribor. Skupaj s šestimi predalniki, ki vsebujejo konstrukcijske načrte proizvodov na paus papirju in dvema kartotečnima omarama konstrukcijske dokumentacije na mikrofilmih tako fond Tovarna Avtomobilov Maribor zajema kar 140 tekočih metrov. Časovno vsa dokumentacija obsega obdobje […]
Nekoč in danes
26. 7. 2021

CONA TEZNO NEKOČ IN DANES

Tudi tokrat nadaljujemo s serijo objav, prepisov iz Kronike TAM, kot so bili zapisani prvotno. Za prepise poskrbi mag. Nina Gostenčnik, direktorica Pokrajinskega arhiva Maribor. Podjetje je bilo čisto vojnega značaja, uživalo je prioriteto pred vsemi drugimi, posebno še pred civilnimi podjetji. Isti razlog za majhno število zaposlenih so bili tudi v oddelku prodaja, ker […]
Nekoč in danes
7. 1. 2021

Cona Tezno NEKOČ

Dragocen vir za proučevanje zgodovine TAM-a je tudi kronika, ki pojasnjuje najpomembnejše dogodke med letoma 1941 in 1983. V seriji objav predstavljamo prepise iz Kronike TAM, kot so bili zapisani prvotno. Delovni stroji v tovarni Glede strojev in strojnih naprav, ki so bili v tej novo zgrajeni tovarni, obstojajo le še točni podatki po stanju […]
Nekoč in danes
5. 10. 2020

Kronika 1944 – ko se je vse začelo

Tokrat nadaljujemo z zgodbo, ki nam jo pripovedujejo zapisi iz Pokrajinskega arhiva Maribor. Gre za prepis prvotne Kronike TAM. V prejšnji številki smo zapis končali z dnem 29. julija 1941. To je bil dan, ko so se začela gradbena dela za novo mariborsko tovarno. Pri gradnji tovarne so sodelovala podjetja iz Nemčije, Avstrije in seveda […]
Nekoč in danes
9. 7. 2020

Cona Tezno nekoč

Nekoč … V Pokrajinskem arhivu Maribor hranijo 1.258 arhivskih škatel arhivskega gradiva, ki je nastalo v času poslovanja Tovarne avtomobilov Maribor. Skupaj s šestimi predalniki, ki vsebujejo konstrukcijske načrte izdelkov na paus papirju, in dvema kartotečnima omarama konstrukcijske dokumentacije na mikrofilmih fond Tovarna avtomobilov Maribor zajema kar 140 tekočih metrov. Časovno vsa dokumentacija obsega obdobje […]
Nekoč in danes
6. 11. 2019

LIVARNA

Že v oktobru 1945 sta bila zaposlena v takratnem metalografskem laboratoriju dva livarja, ki ju je vodil Bruno Museg, dipl. ing. Imeli so dve grelni električni peči za taljenje aluminijevih zlitin. Ulivali so predvsem dele za reparacijska vozila GMC, Studenbacker, Ford, Chevrolet in za zaplenjena nemška vozila. V sestavu metalografskega laboratorija je izdelovala kokile za […]