Nekoč in danes
7. 1. 2021

Cona Tezno NEKOČ

Dragocen vir za proučevanje zgodovine TAM-a je tudi kronika, ki pojasnjuje najpomembnejše dogodke med letoma 1941 in 1983. V seriji objav predstavljamo prepise iz Kronike TAM, kot so bili zapisani prvotno. Delovni stroji v tovarni Glede strojev in strojnih naprav, ki so bili v tej novo zgrajeni tovarni, obstojajo le še točni podatki po stanju […]
Nekoč in danes
5. 10. 2020

Kronika 1944 – ko se je vse začelo

Tokrat nadaljujemo z zgodbo, ki nam jo pripovedujejo zapisi iz Pokrajinskega arhiva Maribor. Gre za prepis prvotne Kronike TAM. V prejšnji številki smo zapis končali z dnem 29. julija 1941. To je bil dan, ko so se začela gradbena dela za novo mariborsko tovarno. Pri gradnji tovarne so sodelovala podjetja iz Nemčije, Avstrije in seveda […]
Nekoč in danes
9. 7. 2020

Cona Tezno nekoč

Nekoč … V Pokrajinskem arhivu Maribor hranijo 1.258 arhivskih škatel arhivskega gradiva, ki je nastalo v času poslovanja Tovarne avtomobilov Maribor. Skupaj s šestimi predalniki, ki vsebujejo konstrukcijske načrte izdelkov na paus papirju, in dvema kartotečnima omarama konstrukcijske dokumentacije na mikrofilmih fond Tovarna avtomobilov Maribor zajema kar 140 tekočih metrov. Časovno vsa dokumentacija obsega obdobje […]
Nekoč in danes
6. 11. 2019

LIVARNA

Že v oktobru 1945 sta bila zaposlena v takratnem metalografskem laboratoriju dva livarja, ki ju je vodil Bruno Museg, dipl. ing. Imeli so dve grelni električni peči za taljenje aluminijevih zlitin. Ulivali so predvsem dele za reparacijska vozila GMC, Studenbacker, Ford, Chevrolet in za zaplenjena nemška vozila. V sestavu metalografskega laboratorija je izdelovala kokile za […]
Nekoč in danes
6. 11. 2019

KOVAČNICA

Za začetek kovačnice štejemo leto 1943, ko so med okupacijo v takratni tovarni letalskih delov postavili prvi dve zračni kladivi. Ob preprostem kovaškem ognju in dveh kladivih je delalo deset ljudi. Kovali so razne dele, predvsem za potrebe vzdrževanja strojev. Kljub bombnim napadom, med katerimi je bil najbolj poškodovan ravno objekt, kjer je bila kovačnica, […]
Nekoč in danes
5. 11. 2019

Danes Starkom in BTS

DANES … V objektu nekdanje TAM-ove orodjarne danes poslujeta uspešni podjetji Starkom d. o. o. in BTS Company d. o. o. Podjetje Starkom je bilo ustanovljeno leta 2005 kot skupno podjetje med družbo Daimler in podjetjem Unior. Danes je to pravno neodvisno podjetje 100-odstotno hčerinsko podjetje družbe Daimler AG s sedežem v Mariboru. Usposobljeni zaposleni […]