Izobraževalna rubrika
25. 2. 2020

Analiza investicijskih odločitev

Ocenjevanje in analiziranje investicijskih odločitev nista samo sebi namen. Kot tudi ni namen v ocenah uporabiti podatke, ki bodo zadovoljili tiste v ocenjevalnih komisijah posojilodajalcev, sofinancerjev ali skladov. Investicijska odločitev je dobra ali pa ne! Z nerealnimi predpostavkami zavajamo predvsem sebe in verjetno posledično celo škodujemo podjetju. Uporaba statičnih metod kot največja napaka Finančni laik […]
Izobraževalna rubrika
25. 2. 2020

ZAKAJ BI SE MORALA PODJETJA V SLOVENIJI BATI UČINKA »BULLWHIP« (UČINKA BIČA)?

Kaj sploh je učinek »Bullwhip«? Gre za učinek multipliciranega nihanja povpraševanja v oskrbovalni verigi. Učinek se povečuje z vsako naslednjo stopnjo pozicije člena v oskrbovalni verigi. Do tega običajno pride pri spremembah v ekonomskih ciklih. Zlasti boleč za podjetja je ta učinek ob prehodu iz konjunkture v recesijo, ko se povpraševanje končnih potrošnikov nenadoma zniža […]
Izobraževalna rubrika
25. 2. 2020

DELOVNA RUTINA NAM DAJE SVOBODO

Sliši se nenavadno, toda če boste dobro premislili, boste ugotovili, da nam rutinska opravila dajejo bistveno več svobodnega časa in prostih misli, kakor pa v primeru, da bi se morali odločati vsakič znova. Še posebno vodja mora motivirati svoje sodelavce, da nujno delovno rutino sprejmejo kot nekaj običajnega. Ves preostali delovni čas pa naj zaposleni […]
Izobraževalna rubrika
25. 2. 2020

OD SISTEMA DO POLITIKE “ČISTE MIZE” IN “ČISTEGA ZASLONA”

________________________________________________ Barbara Kolenko Helbl je univerzitetna diplomirana pravnica, od leta 2009 odvetnica, z diplomo Pravne fakultete Univerze v Mariboru, smer »gospodarsko pravo«. Področja, s katerimi se najintenzivneje ukvarja, so gospodarsko pravo, pogodbena razmerja, konkurenčno pravo in pravo intelektualnih pravic, sodelovanje pri ustanavljanju družb in izvajanju statusnih sprememb ter področje korporativnega upravljanja. Ob navedenem se ukvarja […]
Izobraževalna rubrika
23. 12. 2019

KONFLIKT NAJ BO NOVA PRILOŽNOST

Nesporazumov, prepiranja, glasnega in vztrajnega argumentiranja ter stalnega boja mnenj v delovnem okolju večina ljudi ne mara. Za to obstaja več vzrokov. Eden izmed pogostih, nezavednih, je ta, da v tovrstnih situacijah na neprijeten način podoživljamo situacije iz primarne družine, kjer smo bili priča prepiranju ter medsebojnim agresivnim impulzom med starši ali med brati in […]
Izobraževalna rubrika
6. 11. 2019

DOBRI VODJE IMAJO DOBRE DELAVCE

Žal velja tudi nasprotno: vodstveni kadri, lastniki podjetij, direktorji in vodje v javni sferi in njihove komisije velikokrat najamejo ali zaposlijo ljudi, za katere vedo ali slutijo, da ne bodo dorasli nalogam in izzivom, s katerimi se bodo srečevali. Zakaj tako? Odgovor na to navidezno nelogično in nerazumno ravnanje se glasi: zavist in ljubosumje. Pri […]