Izobraževalna rubrika
25. 2. 2020

OD SISTEMA DO POLITIKE “ČISTE MIZE” IN “ČISTEGA ZASLONA”

________________________________________________ Barbara Kolenko Helbl je univerzitetna diplomirana pravnica, od leta 2009 odvetnica, z diplomo Pravne fakultete Univerze v Mariboru, smer »gospodarsko pravo«. Področja, s katerimi se najintenzivneje ukvarja, so gospodarsko pravo, pogodbena razmerja, konkurenčno pravo in pravo intelektualnih pravic, sodelovanje pri ustanavljanju družb in izvajanju statusnih sprememb ter področje korporativnega upravljanja. Ob navedenem se ukvarja […]
Izobraževalna rubrika
23. 12. 2019

KONFLIKT NAJ BO NOVA PRILOŽNOST

Nesporazumov, prepiranja, glasnega in vztrajnega argumentiranja ter stalnega boja mnenj v delovnem okolju večina ljudi ne mara. Za to obstaja več vzrokov. Eden izmed pogostih, nezavednih, je ta, da v tovrstnih situacijah na neprijeten način podoživljamo situacije iz primarne družine, kjer smo bili priča prepiranju ter medsebojnim agresivnim impulzom med starši ali med brati in […]
Izobraževalna rubrika
6. 11. 2019

DOBRI VODJE IMAJO DOBRE DELAVCE

Žal velja tudi nasprotno: vodstveni kadri, lastniki podjetij, direktorji in vodje v javni sferi in njihove komisije velikokrat najamejo ali zaposlijo ljudi, za katere vedo ali slutijo, da ne bodo dorasli nalogam in izzivom, s katerimi se bodo srečevali. Zakaj tako? Odgovor na to navidezno nelogično in nerazumno ravnanje se glasi: zavist in ljubosumje. Pri […]
Izobraževalna rubrika
6. 11. 2019

NE BRCAJTE MEDIJEV, DA VAS NE UGRIZNEJO!

Zagotovo ste že slišali ali prebrali frazo, da so mediji psi čuvaji (angl. ‘watchdog’) družbe in njene demokracije. Gre za na videz preprost sistem, v katerem javnost s pomočjo in posredovanjem množičnih medijev nadzoruje državo, njene institucije in posameznike ter daje različne pobude. Mediji naj bi na ta način odpirali široko polje javne razprave, ki […]
Izobraževalna rubrika
5. 11. 2019

Regres pod ugodnejšimi pogoji

Kot se je napovedovalo že nekaj mesecev, bomo že za leto 2019 lahko izplačali regres pod ugodnejšimi pogoji, sprejeta je bila namreč novela zakona o dohodnini in zakona o pokojninskem zavarovanju. Noveli odpravljata plačilo dohodnine in prispevkov za izplačane zneske do višine 100 % zadnje objavljene povprečne bruto plače. Ključne razlike Po »starem« Po »novem« […]
Izobraževalna rubrika
5. 11. 2019

Družbeno odgovoren način sodelovanja z zaposlenimi

Certifikat Družini prijazno podjetje Slovenija je v zadnjih letih na področju usklajevanja poklicnega in družinskega življenja nedvomno dosegla velik napredek. Sprejetih je bilo kar nekaj ukrepov in vloženega precej truda v promocijo večje fleksibilnosti delovnih pogojev in rešitev, ki jih lahko ponudi delodajalec v podporo družinam z otroki in družinam, ki skrbijo za starejše družinske […]