TŠC
9. 7. 2020

Izzivi šolanja na daljavo na TŠC Maribor

Vsem predobro poznana nalezljiva bolezen Covid 19, ki jo povzroča virus SARS-Cov-2, nam je na začetku pomladi 2020 dodobra spremenila življenje. Izbruh epidemije je pokazal, da šolski sistem ni bil pripravljen na delo na daljavo v takšnem obsegu, kot so ga od nas zahtevale razmere ob zaprtju vzgojno-izobraževalnih zavodov, da pa smo se šole in […]
TŠC
25. 2. 2020

TŠČ VČERAJ DANES JUTRI

Spoštovane bralke in bralci! Maja 2020 se izteka moj prvi mandat ravnatelja Srednje strojne šole in direktorja Tehniškega šolskega centra Maribor. Ob tej priložnosti bi želel na kratko pogledati, kaj smo v tem obdobju opravili, in razmišljati o tem, kaj nas še čaka. Ko sem leta 2015 nastopil mandat, je bilo na TŠC-ju Maribor vpisanih […]
TŠC
23. 12. 2019

INDUSTRIJSKO KOVINARSKA ŠOLA – ŠOLSKI CENTER TAM 1945-1980

Iz ruševin in razbitin stare kovinarske šole so v nekaj mesecih po vojni mlade in požrtvovalne roke obnovile delavnice in učilnice, v katerih je začel rasti in se razvijati novi rod mladih kovinarjev. Dotedanji način vzgajanja učencev v proizvajalnih oddelkih tovarne je zastarel, kovinska industrija pa je terjala od družbe iz dneva v dan več […]
TŠC
23. 12. 2019

NA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM V TUJINO

Srednješolsko strokovno in poklicno izobraževanja v delu svojega programa od dijakov zahteva obvezno praktično usposabljanje v šoli in pri delodajalcu. Postati dober delavec v sodobnem času, ko se strokovne potrebe naglo spreminjajo in zahtevajo nenehno izpopolnjevanje, za današnje dijake pravzaprav sploh ni lahka naloga. Kako jih pri tem podpirajo in na to pripravljajo srednje šole […]
TŠC
6. 11. 2019

ŠOLA KI RASTE

Tehniški šolski center Maribor je ustanova, ki prispeva k razvoju in rasti industrije na širšem mariborskem območju. Izobražujemo za potrebe gospodarstva in si prizadevamo, da bi tem potrebam in željam čim bolje sledili in poskušali izobraževati kadre, ki se bodo lahko zelo hitro vključili v delovni proces. Seveda je treba upoštevati dejstvo, da je šolski […]
TŠC
6. 11. 2019

ŠOLA KI RASTE

Na Tehniškem šolskem centru Maribor se neprestano trudimo, da bi še bolj dvignili kakovost in ugled naše ustanove. V promocijo šole vlagamo ogromno časa in napora. Ali obstaja boljša promocija šole, kot so dosežki dijakov? Enako kot prejšnja leta jih je tudi letos zelo veliko. Za to gre zahvala najprej seveda dijakom, ki so bili […]