Nekoč in danes
6. 11. 2019

KOVAČNICA

Za začetek kovačnice štejemo leto 1943, ko so med okupacijo v takratni tovarni letalskih delov postavili prvi dve zračni kladivi. Ob preprostem kovaškem ognju in dveh kladivih je delalo deset ljudi. Kovali so razne dele, predvsem za potrebe vzdrževanja strojev. Kljub bombnim napadom, med katerimi je bil najbolj poškodovan ravno objekt, kjer je bila kovačnica, […]
Nekoč in danes
5. 11. 2019

Danes Starkom in BTS

DANES … V objektu nekdanje TAM-ove orodjarne danes poslujeta uspešni podjetji Starkom d. o. o. in BTS Company d. o. o. Podjetje Starkom je bilo ustanovljeno leta 2005 kot skupno podjetje med družbo Daimler in podjetjem Unior. Danes je to pravno neodvisno podjetje 100-odstotno hčerinsko podjetje družbe Daimler AG s sedežem v Mariboru. Usposobljeni zaposleni […]
Nekoč in danes
5. 11. 2019

Orodjarna, objekt 101

Gradnja nove orodjarne v Tovarni avtomobilov Maribor se je začela leta 1974. Oktobra tega leta so delavci Splošnega gradbenega podjetja iz Rogaške Slatine pripravili temelje za 12.000 m² veliko orodjarno. Poleg omenjenega podjetja je pri gradnji sodelovalo še podjetje Mostogradnja iz Beograda, ki je postavilo jekleno konstrukcijo, oblaganje objekta s ploščami pa je opravilo podjetje […]
Nekoč in danes
5. 11. 2019

Če ne poskusiš, ne veš!

Z vztrajanjem, veliko dela in osredotočenostjo so se začeli rezultati. Stavba na naslovu Cesta k Tamu 11 se v zadnjih mesecih preoblači v novo podobo. Po večletnem propadanju bo dobila nove vsebine in bo v Cono Tezno privabila še večje število podjetnikov. To vse pa po zaslugi mladega, 29 let starega podjetnika, ki se opiše […]
Nekoč in danes
5. 11. 2019

Razvoj zgodovine in zgodovina razvoja

Delavski svet TAM-a je leta 1961 s sklepom in s potrebnimi akti ustanovil Inštitut za motorje in vozila pri TAM-u. Nastanek inštituta je zahteval izgradnjo zgradb za razvojno konstrukcijo, prototipno delavnico, laboratorij za preizkušanje motorjev in vozil ter metalografsko-fizikalni in kemični laboratorij. Lastno znanje in lastna tehnologija sta pripomogla k začetku proizvodnje terenskih vozil, za […]
Nekoč in danes
29. 9. 2019

TERMIT

Stavba stare TAM-ove kovačnice, sedaj v lasti podjetja CIMOS d. d., letos pridobiva novo perspektivo.