Nekoč in danes
9. 7. 2020

Cona Tezno nekoč

Nekoč … V Pokrajinskem arhivu Maribor hranijo 1.258 arhivskih škatel arhivskega gradiva, ki je nastalo v času poslovanja Tovarne avtomobilov Maribor. Skupaj s šestimi predalniki, ki vsebujejo konstrukcijske načrte izdelkov na paus papirju, in dvema kartotečnima omarama konstrukcijske dokumentacije na mikrofilmih fond Tovarna avtomobilov Maribor zajema kar 140 tekočih metrov. Časovno vsa dokumentacija obsega obdobje […]
Nekoč in danes
6. 11. 2019

LIVARNA

Že v oktobru 1945 sta bila zaposlena v takratnem metalografskem laboratoriju dva livarja, ki ju je vodil Bruno Museg, dipl. ing. Imeli so dve grelni električni peči za taljenje aluminijevih zlitin. Ulivali so predvsem dele za reparacijska vozila GMC, Studenbacker, Ford, Chevrolet in za zaplenjena nemška vozila. V sestavu metalografskega laboratorija je izdelovala kokile za […]
Nekoč in danes
6. 11. 2019

KOVAČNICA

Za začetek kovačnice štejemo leto 1943, ko so med okupacijo v takratni tovarni letalskih delov postavili prvi dve zračni kladivi. Ob preprostem kovaškem ognju in dveh kladivih je delalo deset ljudi. Kovali so razne dele, predvsem za potrebe vzdrževanja strojev. Kljub bombnim napadom, med katerimi je bil najbolj poškodovan ravno objekt, kjer je bila kovačnica, […]
Nekoč in danes
5. 11. 2019

Danes Starkom in BTS

DANES … V objektu nekdanje TAM-ove orodjarne danes poslujeta uspešni podjetji Starkom d. o. o. in BTS Company d. o. o. Podjetje Starkom je bilo ustanovljeno leta 2005 kot skupno podjetje med družbo Daimler in podjetjem Unior. Danes je to pravno neodvisno podjetje 100-odstotno hčerinsko podjetje družbe Daimler AG s sedežem v Mariboru. Usposobljeni zaposleni […]
Nekoč in danes
5. 11. 2019

Orodjarna, objekt 101

Gradnja nove orodjarne v Tovarni avtomobilov Maribor se je začela leta 1974. Oktobra tega leta so delavci Splošnega gradbenega podjetja iz Rogaške Slatine pripravili temelje za 12.000 m² veliko orodjarno. Poleg omenjenega podjetja je pri gradnji sodelovalo še podjetje Mostogradnja iz Beograda, ki je postavilo jekleno konstrukcijo, oblaganje objekta s ploščami pa je opravilo podjetje […]
Nekoč in danes
5. 11. 2019

Če ne poskusiš, ne veš!

Z vztrajanjem, veliko dela in osredotočenostjo so se začeli rezultati. Stavba na naslovu Cesta k Tamu 11 se v zadnjih mesecih preoblači v novo podobo. Po večletnem propadanju bo dobila nove vsebine in bo v Cono Tezno privabila še večje število podjetnikov. To vse pa po zaslugi mladega, 29 let starega podjetnika, ki se opiše […]