Industrijski turizem
6. 10. 2019

ZALJUBLJENI V »FABRIKE« ali INDUSTRIJSKI TURIZEM* – ZAKAJ PA NE?!

Industrijska dediščina se vedno bolj uveljavlja kot pomembna vsebina turistične ponudbe posameznih krajev po svetu. Pravzaprav lahko govorimo že o »splošnem porastu zanimanja« za industrijski turizem na svetovni ravni. Naj začnemo z enim izmed bolj znanih industrijskih področij – Porurjem, ki je izkoristilo svojo bogato dediščino premogovnikov in delavstva ter izpraznjene industrijske prostore koristno preobrazilo […]
Novice iz Cone Tezno
29. 9. 2019

ŠTETJE PROMETA V POSLOVNO-PROIZVODNI CONI TEZNO

Projektni tim Prometne šole Maribor, Višje prometne šole, je na povabilo Poslovno-proizvodne cone Tezno (v nadaljnjem besedilu: PPC Tezno) v letu 2019 ponovno opravil raziskavo prometa na tem območju.
Nekoč in danes
29. 9. 2019

TERMIT

Stavba stare TAM-ove kovačnice, sedaj v lasti podjetja CIMOS d. d., letos pridobiva novo perspektivo.