Novice
20. 10. 2021

Podjetno nad izzive – PONI Podravje

Projekt je namenjen vsem, ki imajo podjetniško idejo in želijo izpopolniti svoje podjetniško znanje. Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor je skupaj z Znanstveno-raziskovalnim središčem Bistra Ptuj in Razvojno agencijo Slovenske gorice, d. o. o., 14. 9. 2021 objavila Četrti javni poziv za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI Podravje. Projekt udeležencem […]
Novice
20. 10. 2021

62 podjetij in organizacij prejelo pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec

Vse več podjetij in organizacij posveča posebno skrb izboljšanju delovnega okolja in organizacijske klime za večje zadovoljstvo zaposlenih. V ta namen se odločajo za različne ukrepe, s katerimi krepijo družbeno odgovorno delovanje. Med njimi je tudi 62 podjetij in organizacij, ki so se lani in letos prijavila v postopek certificiranja za pridobitev pristopnega certifikata Družbeno […]
Novice
20. 10. 2021

Živi zdravo. Potuj trajnostno.

Evropski teden mobilnosti Kampanja z naslovom Evropski teden mobilnosti je bila vpeljana leta 2002 na pobudo Evropske komisije in od takrat je to vsakoletna dejavnost. Začela se je 16. septembra in končala 22. septembra z dnevom brez avtomobila. Namen projekta je krepiti zavedanje o pomembnosti trajnostne mobilnosti in o negativnih vplivih, ki jih ima promet […]
Novice
26. 7. 2021

100-milijonski stroški delodajalcev kot posledica bolniškega absentizma

V obdobju 2010–2018 se je število primerov bolniške odsotnosti povečalo skoraj za 30 %. Če so v letu 2010 zdravniki izdali blizu 215.000 bolniških odločb, je bilo le-teh v letu 2018 izdanih skorajda 300.000. V Sloveniji je tako na leto izgubljenih več kot 10 milijonov delovnih dni, oziroma je dnevno v bolniškem staležu skorajda 40.000 […]
Novice
26. 7. 2021

Pandemija in zgodnja podjetniška dejavnost

Leto pandemije je v Sloveniji zaznamovalo precejšen upad celotne zgodnje podjetniške dejavnosti. Najnovejši Globalni podjetniški monitor za Slovenijo, ki meri zgodnjo podjetniško dejavnost, ugotavlja, da je indeks TEA, ki ponazarja delež odraslih prebivalcev Slovenije, ki so na začetku podjetniškega delovanja (nastajajoči podjetniki), in tistih, ki že imajo podjetje in izplačujejo plače, vendar ne več kot […]
Novice
26. 7. 2021

Nekoč ponos in simbol delavstva bo morda postal golf igrišče

Med Zolajevo in Zagrebško cesto se razprostira travnata površina, na kateri je nekoč stal letni garderobni objekt skupaj s tremi bazeni, ki so tvorili kompleks kopališča TAM. Ta del mariborske dediščine je bil na Teznem dolga leta prepoznaven simbol mesta in izredno priljubljena točka za poletno osvežitev. Sprva je bila na tem mestu predvidena etapna […]