Novice iz Cone Tezno
5. 10. 2020

Povezovalna cesta S-J-3 in zbirna cesta K5–K8

Te dni z javnim naročilom izbrano podjetje Indrast končuje težko pričakovano gradnjo cestnega odseka S-J-3 – sever na zahodnem robu Cone Tezno. S to cesto so podjetja, ki delujejo ob njej, dobila dostop do glavne prometne žile v Coni. Zgrajenih je 180 metrov ceste z vso pripadajočo komunalno-energetsko infrastrukturo, parkirnimi prostori, površinami za pešce in […]
Novice iz Cone Tezno
5. 10. 2020

Gradnja podvoza Ledina

10 mio. EUR vreden projekt bi naj bil končan leta 2023
Novice iz Cone Tezno
9. 7. 2020

Med korono spisali nov scenarij ogleda našega podzemlja

Korona premor smo dodobra izkoristili in spisali nov scenarij ogleda našega podzemlja. Naši vodniki Jana, Jure in Barbara vam v dobro uro in pol dolgem ogledu posredujejo veliko novih informacij glede nastanja in delovanja Tovarne letalskih delov Maribor, gradnje in dela v rovih pa tudi življenja v času med leti 1941 in 1945. Rove smo […]
Novice iz Cone Tezno
7. 7. 2020

Idejna zasnova Muzeja industrijske dediščine

Cona Tezno sodeluje s Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo v projektu z naslovom Interdisciplinarni pristop k idejni zasnovi muzeja dediščine Maribora – podzemni rovi Tezno. Gre za partnerski sporazum, podpisan na osnovi javnega razpisa Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem […]
Novice iz Cone Tezno
2. 7. 2020

TEZENSKI KRAMARSKI SEJEM ODSLEJ OB SOBOTAH IN NEDELJAH

Kramarski sejem v Mariboru je številnim predstavljal nedeljski obred. Na Tezno je ob nedeljah privabljal na tisoče ljudi, ki so se ustavljali pri skoraj 200 prodajalcih. V času ukrepov krize zaradi koronavirusa je bil seveda tako kot druge podobne dejavnosti zaprt. Direktorica podjetja Bolšji – kramarski sejem d. o. o. Sergeja Lovec pojasnjuje: »Na začetku […]