Novice iz Cone Tezno
7. 1. 2021

Podvoz Ledina

Naročnik, Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo je septembra na javnem naročilu izbral izvajalca Projektne dokumentacije za izvedbo podvoza Ledina in novega železniškega postajališča Ledina na glavni železniški progi št. 30 Zidani most–Šentilj–d.m. S ponujeno ceno 185.175,30 EUR je bilo uspešno češko podjetje SUDOP Brno spol.s.r.o. 16. decembra se je naročnik na […]
Novice iz Cone Tezno
5. 10. 2020

Doma izdelan stoodstotno električni avtobus

V podjetju TAM Europe se zavedajo, da je nujno, da se hitro pridružijo trgu električnih avtobusov. Trendi nakazujejo, da v mestih po vsej EU vedno več razpisov zahteva avtobuse brez emisij.
Novice iz Cone Tezno
5. 10. 2020

Za dijaki SEŠG in učitelji je pomemben dan

15.septembra so Cono Tezno obiskali dijaki in profesorji Srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor, in sicer v okviru projekta SPIRIT Slovenija, ki podpira izvedbo dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2020/2021 (JP MLADI 2020/2021). Projekt podpira tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Poleg tega, […]
Novice iz Cone Tezno
5. 10. 2020

Povezovalna cesta S-J-3 in zbirna cesta K5–K8

Te dni z javnim naročilom izbrano podjetje Indrast končuje težko pričakovano gradnjo cestnega odseka S-J-3 – sever na zahodnem robu Cone Tezno. S to cesto so podjetja, ki delujejo ob njej, dobila dostop do glavne prometne žile v Coni. Zgrajenih je 180 metrov ceste z vso pripadajočo komunalno-energetsko infrastrukturo, parkirnimi prostori, površinami za pešce in […]
Novice iz Cone Tezno
5. 10. 2020

Gradnja podvoza Ledina

10 mio. EUR vreden projekt bi naj bil končan leta 2023