TŠC
5. 11. 2019

Medpodjetniški izobraževalni center

Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) je izobraževalna enota Tehniškega šolskega centra, v kateri se izvaja praktično izobraževanje, in sicer: dijakov v poklicnih, poklicno tehničnih in srednje strokovnih programih strojništva, mehatronike in študentov višje strokovne šole, izobraževanje odraslih za pridobitev javno veljavne izobrazbe, priprave na mojstrske izpite in priprave za pridobivanje nacionalne poklicne kvalifikacije ter neformalna usposabljanja […]