Predstavitev podjetij
5. 11. 2019

CELOSTEN PRISTOP ZA BLAGINJO PODJETIJ

Zavod PPC Tezno nastopa kot upravitelj območja cone Tezno ter kot spodbujevalec in povezovalec njenega razvoja. Enajst sodelavcev in štirje v Coni Tezno d. o. o., vodi jih direktor Gorazd Bende, skrbijo za množico kompleksnih nalog. Te segajo od tehničnega in investicijskega vzdrževanja infrastrukture pa vse do razvoja strategij za sinergijske učinke gospodarskih subjektov v Coni […]