Izobraževalna rubrika
6. 11. 2019

NE BRCAJTE MEDIJEV, DA VAS NE UGRIZNEJO!

Zagotovo ste že slišali ali prebrali frazo, da so mediji psi čuvaji (angl. ‘watchdog’) družbe in njene demokracije. Gre za na videz preprost sistem, v katerem javnost s pomočjo in posredovanjem množičnih medijev nadzoruje državo, njene institucije in posameznike ter daje različne pobude. Mediji naj bi na ta način odpirali široko polje javne razprave, ki […]
Izobraževalna rubrika
5. 11. 2019

Regres pod ugodnejšimi pogoji

Kot se je napovedovalo že nekaj mesecev, bomo že za leto 2019 lahko izplačali regres pod ugodnejšimi pogoji, sprejeta je bila namreč novela zakona o dohodnini in zakona o pokojninskem zavarovanju. Noveli odpravljata plačilo dohodnine in prispevkov za izplačane zneske do višine 100 % zadnje objavljene povprečne bruto plače. Ključne razlike Po »starem« Po »novem« […]
Izobraževalna rubrika
5. 11. 2019

Družbeno odgovoren način sodelovanja z zaposlenimi

Certifikat Družini prijazno podjetje Slovenija je v zadnjih letih na področju usklajevanja poklicnega in družinskega življenja nedvomno dosegla velik napredek. Sprejetih je bilo kar nekaj ukrepov in vloženega precej truda v promocijo večje fleksibilnosti delovnih pogojev in rešitev, ki jih lahko ponudi delodajalec v podporo družinam z otroki in družinam, ki skrbijo za starejše družinske […]
Izobraževalna rubrika
5. 11. 2019

Prehod generacij v družinskih podjetjih – nemogoča misija?

Novejši podatki kažejo, da je v Sloveniji družinsko vodenih več kot osemdeset odstotkov podjetij. Ta podjetja so v veliki večini mikro in majhna podjetja, kjer vsako posamezno zaposluje manj kot petdeset ljudi. Vendar pa vsa skupaj zaposlujejo dobri dve tretjini delovno aktivnih Slovencev. Raziskave so še pokazale, da si 86 odstotkov lastnikov slovenskih družinskih podjetij […]
Izobraževalna rubrika
5. 11. 2019

Zaupanje je treba graditi

Redni letni pogovori (skrajšano RLP) so za veliko direktorjev, menedžerjev in vodij, velikokrat pa tudi za njihove sodelavce, prava nadloga. Zakaj je tako, več v nadaljevanju. Sedaj pa poudarimo, da so redni razvojni – letni ali obdobni pogovori pomembni s štirih vidikov. Prvič – sodelavcu omogočajo, da lahko izboljša lastno delovno učinkovitost in razume svoje […]