Izobraževalna rubrika
5. 7. 2022

Povzetek bistvenih sprememb Zakona o dohodnini z novelo Zdoh-2Z

Državni zbor je 11. marca 2022 sprejel spremembe Zakona o dohodnini (novela ZDoh-2Z). Zakon je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS (22. 3. 2022) in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022. Zakon torej velja tudi za nazaj od začetka tega leta. V članku bomo […]
Izobraževalna rubrika
5. 7. 2022

Analitična kadrovska orodja

ANALITIČNA KADROVSKA ORODJA Vsako podjetje se prej ali slej znajde v situaciji, ko išče najustreznejšega kandidata za novo delovno mesto ali mora nadgraditi potenciale svojih sodelavcev. Učinkovita in ustvarjalna delovna klima največ pripomore k ugodnim ekonomskim rezultatom, zato bi moralo predvsem vodje zanimati, kako jih sodelavci doživljajo in sprejemajo. Vse našteto je možno meriti in […]
Izobraževalna rubrika
5. 7. 2022

Psihologija v organizacijah – ZA NAPREDEK JE TREBA NAREDITI PRVI KORAK

Organizacija so ljudje in tega so se prvi začeli zavedati psihologi pred več kot stoletjem. V času industrializacije so v vrsti eksperimentov v tovarnah ugotovili, da na storilnost delavcev v veliko večji meri vplivajo odnosi, vodenje in počutje na delovnem mestu kot objektivni dejavniki, kot so delovni pogoji in oprema.   Za napredek je treba […]
Novice iz Cone Tezno
5. 7. 2022

50 svečano podeljenih certifikatov Družbeno odgovoren delodajalec – med njimi tudi podjetje iz Cone Tezno

  Ekvilib Inštitut s partnerji, Gospodarsko zbornico Slovenije, z Združenjem delodajalcev Slovenije ter Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je nove certificirance sprejel na svečani prireditvi na Ljubljanskem gradu. Doslej je pristopni certifikat že prejelo 63 podjetij, skupaj z letošnjimi je bilo doslej podeljenih že 113 certifikatov, vključenih v postopek pridobivanja je […]
Mestna občina Maribor
5. 7. 2022

Do novih razvojnih možnosti v Coni Tezno

Mestna občina Maribor je pristopila k urejanju komunalne in energetske infrastrukture na načrtovanem cestnem odseku Cesta K5–K8 v Poslovno proizvodni coni Tezno. Z izvedeno investicijo želimo zagotoviti osnovne pogoje za aktiviranje praznih gradbenih zemljišč, zagotoviti osnovne infrastrukturne pogoje za nakup zemljišč in gradnjo novih objektov, v katerih bodo podjetja lahko širila obseg poslovanja, povečevala prihodke […]