26. maja, 2023

Zelena prihodnost je torej že tukaj, če jo že čutimo ali ne.

Sprememba se je zgodila že včeraj, vendar je še vsi ne čutimo. A jo bomo kmalu. Abstrahirano gledano je ključni element, ki »poganja« svet, energija. Z dostopom do energije si lahko zagotovimo proizvodne dejavnosti, mobilnost, proizvodnjo hrane in navs …

Piše: mag. Božidar Pučnik, privabljanje investitorjev, višji strokovno raziskovalni asistent RRA Podravje

Sprememba se je zgodila že včeraj, vendar je še vsi ne čutimo. A jo bomo kmalu. Abstrahirano gledano je ključni element, ki »poganja« svet, energija. Z dostopom do energije si lahko zagotovimo proizvodne dejavnosti, mobilnost, proizvodnjo hrane in navsezadnje tudi čisto vodo. Do sedaj je bilo to vprašanje samo dostopa in cene. Eklatanten primer je Savdska Arabija, ki ima dostop do velike količine poceni energije, ki svojo puščavo spreminja v velika polja in je postala tudi izvoznica žita in drugih poljščin. Neverjetno.

Toda to dejstvo v EU in ZDA (zagotovo to ne velja za celoten svet) to ni več zadosten pogoj. Sprememba se je zgodila že pred nekaj leti. Ni pomembno samo to, da imamo dostop do energije in da je ta dostopna po ugodnih cenah. Ne, ta energija mora biti zelena. Torej energija iz obnovljivih virov energije. Ali v Sloveniji že čutimo to spremembo? Se je zavedamo? Večja podjetja že. Srednja, manjša in mikropodjetja verjetno še ne. Prepričan sem, da bodo podjetja to spremembo čutila že zelo hitro. Pozoren je treba biti na pristop od zgoraj navzdol.

Podobno kot za zeleno energijo bo veljalo tudi za sistem krožnega gospodarstva.

Kako ta prehod na »zeleno« vpliva in bo še bolj vplival na podjetja? Sam vidim tri ključne momente:

  • zaostrovanje zakonodaje na področju NetZero in krožnega gospodarstva. Če so v preteklosti v EU veljala razna priporočila, lahko v prihodnje pričakujemo restriktivno zakonodajo na tem področju – kaj bo dovoljeno in kaj ne;
  • največji skladi kapitala, ki imajo v lasti na tisoče podjetij po svetu, kot sta npr. BlackRock in Vanguar, prek lastništva, nadzornih organov, organov upravljanja …, uveljavljajo »politiko« NetZero. To pomeni, da želijo, da imajo podjetja v njihovi večinski lasti ustrezne certifikate, prav tako tudi njihove storitve in izdelki. To seveda pomeni, da bodo te certifikate zahtevali po celotni dobaviteljski verigi navzdol. In če podjetje ustreznih certifikatov, npr. to, da polizdelke proizvaja z »zeleno energijo«, ne bo imelo, bo izpadlo iz njihove dobaviteljske verige;
  • omejen bo dostop do financiranja. Najprej bodo podjetja brez potrebnih certifikatov imela dražji dostop do financiranj (višje obrestne mere), čez čas naj bi bil dostop do financ praktično onemogočen. Te signale je jasno poslala tudi Evropska investicijska banka, sledile bodo tudi komercialne banke.

Da je zadeva resna, kažejo tudi podatki o največjih investicijah na svetu. Med 15 največjimi investicijskimi projekti na svetu jih je osem na področju obnovljivih virov energije. Med vsemi neto tujimi investicijami v letu 2022 s 343 milijardami USD so vlaganja v ovire energije dosega dosegla tudi največjo rast – s cca. +161 %. To pomeni, da se nekatere države zavedajo njenega pomena.

Zelena prihodnost je torej že tukaj, če jo že čutimo ali ne.