26. maja, 2023

Povprečno ima vsak sedemnajsti prebivalec Slovenije doma traktor

Konec leta 2022 je bilo v Sloveniji registriranih že več kot 119.000 traktorjev. Po številu traktorjev na prebivalca je Slovenija tako prava velesila. Za vožnjo traktorja voznik potrebuje veljavno vozniško dovoljenje F-kategorije. Na dan 27. 3. 2023 je …

Piše: AVP

Konec leta 2022 je bilo v Sloveniji registriranih že več kot 119.000 traktorjev. Po številu traktorjev na prebivalca je Slovenija tako prava velesila. Za vožnjo traktorja voznik potrebuje veljavno vozniško dovoljenje F-kategorije. Na dan 27. 3. 2023 je bilo v Republiki Sloveniji 299.012 imetnikov veljavnega vozniškega dovoljenja kategorije F.

Agencija za varnost prometa je 31. marca v prostorih Izpitnega centra območja 5 v Mariboru organizirala dogodek za večjo varnost voznikov traktorjev s predavanji in praktičnimi prikazi na vadbeni površini. Govorci so predstavili opravljanje izpita za to kategorijo, varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki, varnostne vidike teh vozil v prometu ter ugotovitve inšpekcijskih nadzorov. Predavanjem je sledil praktični prikaz na vadbeni površini, kjer so se udeleženci lahko seznanili z vožnjo traktorja s priklopnikom, z oldtajmerji, različnimi tipi traktorjev in se seznanili z dejavnostmi Šole vožnje slovenske vojske.

Ker je sezona dela na kmetijskih zemljiščih že v teku, večina opravil pa se izvaja s traktorjem, so bila opozorila Agencije in Policije namenjena tudi pozivu voznikom traktorjev k varni, previdni in odgovorni vožnji, ostalim voznikom motornih vozil pa k strpnosti do voznikov teh vozil. V petih letih je bilo v Sloveniji zabeleženih 757 prometnih nesreč s traktorjem, v katerih je umrlo devet voznikov traktorjev, 19 je bilo hudo in 85 lahko telesno poškodovanih.

Ko je Slovenija vstopila v Evropsko unijo, je postala upravičenka do denarja za različne razvojne programe, med drugimi tudi na kmetijskem področju. Kmetje so lahko pridobili evropska namenska sredstva za nakup kmetijske mehanizacije in številni so to možnost tudi izkoristili. Poleg registriranih traktorjev je po nekaterih ocenah še veliko neregistriranih, njihova povprečna starost pa narašča. To so predvsem starejši stroji, ki so najpogosteje brez kabine ali varnostnega loka in jih kot takšnih ni mogoče registrirati.

Varnost voznikov traktorjev v prometu

Vsaj en traktor ima 50 % slovenskih kmetij, dva ima 25 % kmetij, tri ali več ima okrog 10 % kmetij. Vsak traktor letno opravi 280 delovnih ur, kar pomeni, da so slabo izkoriščeni. V 70 % je odgovornost za nesrečo pri teh voznikih na človeku, v 15 % na podlagi (vozna površina) in v 15 % na stroju. Med vzroki prometnih in delovnih nesreč traktorjev so slaba ocena terena (zdrs, prevrnitev), vožnja čez rob cestišča (prevrnitev), neprilagojena hitrost in vstop na traktor ali na priključek, ko se le-ta že premika. Voznik traktorja nikdar ne sme biti bos, v natikačih ali drugi neustrezni obutvi ali opremi. Obvezna je uporaba smernika pri spremembi smeri vožnje, česar se morajo vozniki traktorjev zavedati ves čas, prav tako je potrebna največja možna mera previdnosti pri vključevanju s stranske na glavne ceste. Če traktorski priključek nima sedeža, na njem nikakor ni dovoljeno prevažati ljudi, prav tako ni dovoljen prevoz otrok v kabini do starosti leta in pol, od starosti leta in pol do višine 140 cm pa je prevoz otrok mogoč z obvezno uporabo otroškega sedeža. Izpostavil je tudi pomen varnostnega loka in uporabe varnostnega pasu.

Lani so na območju PU Maribor zabeležili 35 prometnih nesreč z udeležbo voznikov traktorjev, največ na območju policijskih postaj Ptuj in Lenart. Kar 66 % so jih povzročili vozniki traktorjev sami. Ker je traktor počasi vozeče vozilo, mora imeti nameščeno označevalno tablo za takšna vozila. Voznik vozila, ki vozi na čelu kolone z nižjo hitrostjo od največje dovoljene hitrosti, se mora, če ga kolona ne more varno prehiteti, na prvem primernem kraju umakniti z vozišča in pustiti kolono vozil mimo. Koletnik je poudaril, da je tudi za delo na njivi ali polju nujna uporaba varnostnega pasu, za neuporabo je predpisana tudi globa.

Med delom na njivi se na traktor in priklopnik nabereta zemlja in blato, ki ga marsikdo nato nanese na cesto, kjer takšna onesnaženost lahko predstavlja nevarnost v prometu. Zakon zato veleva, da je vozilo treba očistiti ob vsaki vključitvi v cestni promet. Traktor mora biti registriran, tehnično brezhiben s prižganimi in čistimi lučmi ter odsevniki in ustrezno opremljen z utripajočo rumeno lučjo, če ima pripet priključek, ki je širši od traktorja.

 Lani je bilo opravljenih 111.080 tehničnih pregledov traktorjev.

Imetnik traktorja lahko izbere med trenutno 1.646 veljavnimi lokacijami za opravljanje tehničnega pregleda na terenu. Natančne lokacije in čas izvajanja objavi izvajalec tehničnih pregledov. Trenutno je priglašenih več kot 200 terminov za opravljanje takšnega pregleda, v postopku priglasitve jih je še nekaj manj kot 400 (na dan 28. 3. 2023). Postopki izvedbe so navedeni v Zakonu o motornih vozilih ter Pravilniku o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil.

V Sloveniji skoraj 300.000 imetnikov vozniškega dovoljenja kategorije F

Za vožnjo traktorja voznik potrebuje veljavno vozniško dovoljenje F-kategorije. Na dan 27. 3. 2023 je bilo v Republiki Sloveniji 299.012 imetnikov veljavnega vozniškega dovoljenja kategorije F. Ob upoštevanju zadnjega petletnega povprečja vsako leto 250 oseb opravi izpit kategorije F, ne da bi predhodno že imeli veljavno vozniško dovoljenje kategorije B. V Sloveniji je 21 šol vožnje, ki so registrirane za usposabljanje. V lanskem letu je bila stopnja uspešnosti teoretičnih izpitov v povprečju okrog 43-odstotna.

Usposabljanje iz varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki je namenjeno vsem, ki želijo pridobiti izpit za F-kategorijo. Če ima oseba že veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil B, BE, C, CE, D1, D1E, D ali DE, se izda vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije F brez opravljanja izpitne vožnje in zdravniškega pregleda, če uspešno opravi usposabljanje o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki.

Usposabljanje lahko opravi kadar koli, torej že pred opravljenim izpitom za B ali druge naštete kategorije. Izpit za F-kategorijo se vpiše na upravni enoti, ko ima imetnik vozniško dovoljenje za prej navedene kategorije že vsaj 6 mesecev.

Če želi pridobiti izpit za F-kategorijo kandidat s 16 leti, ali v primeru, da oseba nima nobenega od prej navedenih vozniških kategorij, se mora vpisati v šolo vožnje in mora najprej opraviti teoretično in praktično usposabljanje ter izpitno vožnjo.