26. maja, 2023

PODNEBNO-ENERGETSKI IZZIVI PODRAVJA

Zaključilo se je leto 2022, ki je bilo na področju energetike izjemno in posebno. Cene energije so močno narasle in povzročile nestabilne gospodarske in življenjske razmere. K temu se je pridružila še negotovost dobave zemeljskega plina, česar si še pr …

Piše: Vlasta KRMELJ, univ. dipl. inž., direktorica Energetsko podnebne agencije za Podravje

Zaključilo se je leto 2022, ki je bilo na področju energetike izjemno in posebno. Cene energije so močno narasle in povzročile nestabilne gospodarske in življenjske razmere. K temu se je pridružila še negotovost dobave zemeljskega plina, česar si še pred letom sploh nismo mogli predstavljati.

A kot vselej je vsaka kriza hkrati tudi nova priložnost, da analiziramo, spreminjamo in se ponovno orientiramo na pot razvoja v novih, spremenjenih razmerah.

Kot že v prejšnji krizi nas ponovno rešujeta povečanje energetske učinkovitosti in raba obnovljivih virov energije. O tem se učimo, razpravljamo in izvajamo ukrepe že od leta 2006. Ta kriza je ponovno pokazala, da so najbolj pripravljeni in najmanjši oškodovanci tisti, ki svetovne, EU in nacionalne razmere, strategije in zakonodajo jemljejo resno, in čeprav morda vsemu ne verjamemo, izvajajo tiste ukrepe, ki pomenijo večjo konkurenčnost, nižje stroške in večjo neodvisnost. Poraženci so vselej tisti, ki čakajo, da bo »spet vse po starem« in se novonastalim razmeram ne želijo vsaj počasi prilagajati. Odgovore, da nas nihče ne more k temu prisiliti in nas kaznovati, slišimo velikokrat, a v težavah ne pomagajo.

Vzemimo varčevanje z energijo in izrabo obnovljivih virov energije kot rešitev, tako za znižanje stroškov kot večjo neodvisnost od dobaviteljev energije. Ne čakajmo na močno znižanje cen energije v prihodnosti, ker je za to zelo mala verjetnost. Tudi ne čakajmo večne subvencije države, kajti tudi tega denarja bo zmanjkalo.

Z upoštevanjem načel gospodarnega ravnanja z energijo smo manj ranljivi v kriznih razmerah, hkrati smo tudi bolj prilagojeni podnebnim spremembam, ki so veliko večja grožnja standardom našega življenja kot sedanja energetska kriza.

Sprejmimo dejstvo, da je energetsko-podnebna transformacija dejstvo in nujnost vsakega izmed nas, je nova resničnost in je hkrati nova razvojna priložnost. Povečuje konkurenčnost, ker na dolgi rok znižuje stroške, izboljšuje kakovost in učinkovitost ter optimizira procese, kar je v stanju pomanjkanja delovne sile zelo pomembno. Prehod v podnebno nevtralnost pomeni tudi inovativnost, nove pametne in digitalne rešitve, boljše procese in produkte. Z uvajanjem obnovljivih virov zmanjšujemo tveganja pri dobavah in cenah energije. Nova zakonodaja na področju financiranja in finančnih trgov prinaša nove zahteve za podjetja, da delujejo v smeri brezogljične, nevtralne prihodnosti. V nasprotnem primeru bodo imela težave pri pridobivanju financiranja, zavarovanja bodo dražja. Podjetja bodo kmalu ocenjena z bonitetnimi ocenami, ki bodo vključevale tudi oceno delovanja podjetja v smeri razogljičenja. Ja, zadeva postaja resna. Koncept vodenja podjetij se spreminja. Številni strokovnjaki za razvoj podjetij se strinjajo, da bodo podjetja z novimi načini delovanja še uspešnejša.

Zato poziv vsem, naj se novi trendi na področju okolja vzamejo resno, tudi če ne verjamemo vsem teorijam spreminjanja podnebja. Morda je to moda, a za vse bo dobro, če ji sledimo.

ENERGAP, kot regionalni center informacij, znanja in projektov, dejavno pomaga vsem, ki želijo ali potrebujejo nasvete in pomoč pri izvajanju strategije trajnostnega energetskega in podnebnega razvoja, tako v javnem kot zasebnem sektorju, saj želimo, da smo regija uspešnih podjetij in zadovoljnih ljudi.