26. maja, 2023

Otvoritev novih poslovno-proizvodnih prostorov na 22. obletnico dejavnosti laserskega razreza

V družinskem podjetju Lasertehnik so z laserskim razrezom pločevine začeli leta 2001 z nakupom in s postavitvijo prvega laserskega stroja v proizvodni hali proizvodne površine 280 m² in z le enim zaposlenim. Izbira lokacije zagona dejavnosti laserskega …

Piše:

V družinskem podjetju Lasertehnik so z laserskim razrezom pločevine začeli leta 2001 z nakupom in s postavitvijo prvega laserskega stroja v proizvodni hali proizvodne površine 280 m² in z le enim zaposlenim. Izbira lokacije zagona dejavnosti laserskega razreza v industrijski coni se je izkazala za dobro odločitev, saj so že po nekaj letih zaznali potrebo po dodatnih proizvodnih površinah. Tako so v letu 2005 pridobili nepozidano zemljišče čez cesto in postavili novo proizvodno halo proizvodne površine 800 m2. Kasneje so k hali dodali tudi poslovno stavbo in s prodajo prvotne lokacije poslovali na površini 1.200 m2. Povečano proizvodno površino so zapolnili z dodatnimi stroji. Takrat so že razpolagali s tremi stroji za laserski razrez in z dvema strojema za upogibanje pločevine in drugimi stroji za dodatno obdelavo. Naslednja širitev je bila v letu 2012, ko so razpolagali z 2.000 m2 proizvodnih površin.

»Razlogi za vse širitve so bili poslovnega značaja. K temu so botrovale razmere na trgu storitev laserskega razreza in upogibanja pločevine, več povpraševanja in več naročil. Z rastjo povpraševanja po storitvah laserskega razreza se je seveda krepila tudi ponudba tovrstnih storitev, ki nas je motivirala k nenehnemu iskanju lastnih konkurenčnih prednosti,« razlagajo v podjetju Lasertehnik in dodajajo: »Za izpolnitev svoje vizije, dolgoročni razvoj, zagotavljanje pričakovanja poslovnih partnerjev in za izrabo poslovnih priložnosti ob rastoči ponudbi na trgu smo vedno stremeli k izboljšavam. Tako kot smo se krepili v tehnološkem smislu, strojnih kapacitetah in ponudbi določenih storitev, po katerih smo se razlikovali od ostalih ponudnikov, smo veliko energije posvečali tudi organizaciji poslovanja.«

(Vir: Lasertehnik, april 2023.)

(Vir: Lasertehnik, april 2023.)


Tako so prvi v Sloveniji ponudili storitev laserskega razreza pločevine velikih formatov do 8.000 mm x 2.500 mm in upogibanja pozicij dolžine do 6.000 mm, ob tem so implementirali programsko opremo za celovito podporo in preglednost poslovanja, od povpraševanja do odpreme naročila stranki. »Slednje nam je omogočilo še dodatno nadgradnjo storitev za natančno sledljivost materiala, šarž in drugih, strankam pomembnih dejavnikov. Posledično smo se odločili za potrditev kakovosti svojih procesov in storitev s pridobitvijo certifikata ISO 9001 in ISO 14001.«

Vsa vlaganja v izboljšanja postopkov, dvig strokovnega znanja, izboljšanje strojne opreme, sledljivosti in jasnosti postopkov ter pregledno vodenje procesne tehnične dokumentacije so podjetje pripeljala do zahtevnejših strank. Kot pravijo, se je tako cikel širitev prostorskih kapacitet nadaljeval z oblikovanjem ideje o dograditvi nove hale k obstoječi proizvodni hali, na delu nepozidanega zemljišča, ki bi jim zagotovil 5.000 m2 poslovno proizvodnih površin. Kljub izbruhu koronavirusne bolezni covid-19 v letu 2020 in zajetni investiciji v izgradnjo novih prostorov v teku so z investicijami nadaljevali. »V letu 2021 smo kupili svoj prvi laserski stroj s polno avtomatiziranim skladiščem in naslednje leto povečali kapacitete še s 6-metrskim strojem za laserski razrez. Leta 2022 smo prestopili v skupino maloštevilnih podjetij s certifikacijo standarda ISO 27001, za kar smo prejeli tudi posebno priznanje Informacijskega pooblaščenca RS.«

Vir: Lasertehnik, laser z avtomatskim skladiščem STOPA.)

Vir: Lasertehnik, laser z avtomatskim skladiščem STOPA.)

V letu 2023 so kupili še upogibni stroj, ki jim bo omogočal upogib do dolžine 8.500 mm, moči 800 t.

Od leta 2019 do danes so tako izpeljali za 4,8 milijona evrov investicij v prostore, stroje in opremo.

V prvem trimesečju 2023 so izvedli dokončno preselitev poslovanja na novo lokacijo, kar so v družbi poslovnih partnerjev obeležili z otvoritvenim dogodkom v mesecu aprilu, ko so tudi praznovali 22. obletnico dejavnosti laserskega razreza. Vendar se tukaj ne bodo ustavili. »Za leto 2024 že načrtujemo realizacijo razširitve laserskega razreza velikih formatov pločevine do 12.000 x 3.000 mm (12 x 3 m) in nekaj manjših projektov. Naše storitve laserskega razreza in upogibanja pločevine, kar je tudi naša osnovna dejavnost, trenutno izvajamo na petih laserskih strojih znamk Trumpf in Messer ter šestih upogibnih strojih znamke EHT-Trumpf.«

(Vir: Lasertehnik, april 2023)

(Vir: Lasertehnik, april 2023)

Vse zainteresirane, bodisi stranke s potrebo po naših storitvah, interesente za nakup starejšega poslovnega objekta, zainteresirane posameznike za delo pri nas, dijake, vajence ali morda le navdušence za laserski razrez in upogibanje vabimo, da nas kontaktirate na e-naslov: info@lasertehnik.si. Z veseljem si bomo vzeli čas za vas in vam pokazali ter povedali še kaj več o nas in naši dejavnosti.