26. maja, 2023

MOBILNOST ZAPOSLENIH

kot dodatna priložnost za pridobivanje strokovnih kompetenc Tehniški šolski center Maribor, vodja konzorcija, ki vključuje še Srednjo lesarsko in gozdarsko šolo Maribor, Biotehniško šolo Maribor, Srednjo gradbeno šolo in gimnazijo Maribor in Srednjo šo …

Piše:

kot dodatna priložnost za pridobivanje strokovnih kompetenc

Tehniški šolski center Maribor, vodja konzorcija, ki vključuje še Srednjo lesarsko in gozdarsko šolo Maribor, Biotehniško šolo Maribor, Srednjo gradbeno šolo in gimnazijo Maribor in Srednjo šolo za trženje in dizajn Maribor, napotuje v sklopu programa Erasmus+ večkrat letno dijake na tritedensko mobilnost v tujino, kjer pridobivajo dragocene tako strokovne kot tudi življenjske izkušnje.

Možnost mobilnosti je ponujena tudi učiteljem, ki si želijo nadgraditi strokovno znanje in v živo opazovati primere dobre prakse ter te prenesti v svoje poučevanje. Program Erasmus+ namreč podpira možnosti izpopolnjevanja za zaposlene v izobraževanju.

Usposabljanje lahko poteka v obliki delovne prakse, izobraževalnega obiska in opazovanja/hospitacije na ustanovi za poklicno izobraževanje ali drugi ustrezni organizaciji. V letošnjem šolskem letu se je opazovanja na delovnem mestu udeležilo že 13 učiteljev konzorcija.

Eden izmed učiteljev je v sklopu petdnevne mobilnosti zaposlenih obiskal eno izmed avstrijskih podružnic podjetja KUKA CEE GmbH, ki je vodilno globalno podjetje inteligentnih rešitev na področju avtomatizacije. Osem učiteljev s TŠC Maribor in Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor je odšlo v češko mesto Kutna Hora na srednjo šolo Kutnohorská řemesla SOŠ a SOU, kjer med drugim ponujajo tudi programe, ki jih izvajata mariborski šoli. Ogledali so si prostore šole z delavnicami ter teoretični in praktični pouk ter pohvalili izjemno strokovnost in gostoljubnost predstavnikov, učiteljev in dijakov. Sredi meseca aprila so štirje učitelji s TŠC Maribor vrnili obisk predstavnikom italijanske šole IIS Olivetti iz mesta Ivrea, kjer so učitelji in dijaki delili z njimi dosedanje izkušnje z evropskimi projekti, predstavili izobraževalne programe in prostore ter orisali njihovo sodelovanje v mednarodnem projektu RoboCupJunior, v katerem sodeluje tudi TŠC Maribor. Učitelji TŠC in predstavniki italijanske šole že načrtujejo skupne projekte, ki bodo zagotovo med dijaki poželi navdušenje in dvignili strokovno znanje na še višjo raven.

Do konca junija se bo na pot v tujino predvidoma odpravilo še pet učiteljev, ki bodo spoznavali nove šole in podjetja, ki ponujajo strokovno znanje udeležencem. Taka izkušnja je za učitelje neprecenljiva, saj omogoča strokovno nadgradnjo, izboljšavo jezikovnih spretnosti, sprejemanje kulturne raznolikosti in navsezadnje tudi krepi samozavest in daje občutek evropske pripadnosti. Vsa pridobljena znanja širi med sodelavce, nove metode in spoznanja uporabi v razredu in tako pripomore k boljši izvedbi pouka in širšemu znanju dijakov.