5. julija, 2022

Višja strokovna šola je organizacijska enota javnega zavoda Tehniškega šolskega centra Maribor

Višja strokovna šola je organizacijska enota javnega zavoda Tehniškega šolskega centra Maribor, v okviru katerega si udeleženci izobraževanja pridobivajo inženirska znanja s področja avtostroke in strojništva ter ob zaključku študija pridobijo strokovn …

Piše: mag. Samo Čretnik, ravnatelj VSŠTŠC

Višja strokovna šola je organizacijska enota javnega zavoda Tehniškega šolskega centra Maribor, v okviru katerega si udeleženci izobraževanja pridobivajo inženirska znanja s področja avtostroke in strojništva ter ob zaključku študija pridobijo strokovni naziv avtoservisni inženir/-ka oziroma inženir/-ka strojništva. Oba višješolska programa izvajamo tako za redne študente (2 leti) kot za izredne študente (3 leta, 40 % predpisanih študijskih ur za predavanja in 60 % predpisanih študijskih ur za laboratorijske vaje, ki so predvidene po predmetniku za redne študente).

 

Poslanstvo VSŠ TŠC Maribor je usposabljati visoko specializirane inženirje na področju avtostroke in strojništva, praktično in podjetniško orientirane inženirje, usposobljene za izvajanje, načrtovanje in vodenje poslovnih procesov v manjših in srednje velikih podjetjih ali obratih večjih poslovnih sistemov. Te cilje višja strokovna šola dosega le v dobrem partnerskem sodelovanju s podjetji in z organizacijami iz gospodarstva v panogi ter regijskimi in državnimi strokovnimi in vladnimi institucijami, združenji in zbornicami.

 

  1. aprila 2022 smo izvedli svečano podelitev diplom za 30 diplomatov, ki so uspešno končali študij v koledarskem letu 2021. Diplomiralo je 25 študentov v študijskem programu Strojništvo in pet študentov v študijskem programu Avtoservisni menedžment. Gre za našo deseto generacijo diplomantov študijskega programa Strojništvo in peto generacijo diplomantov študijskega programa Avtoservisni menedžment. Generacija diplomantov letnika 2021 je prispevala k skupnemu številu 228 diplomantov.

 

Poglavitna prednost višješolskega študija je praktično izobraževanje, ki študentom omogoča neposreden stik z delodajalci in pridobivanje relevantnih delovnih izkušenj v času študija. 800 ur oziroma 40 % celotnega študijskega programa na višjih šolah se namreč izvaja v podjetjih. Največja prednost so naši predavatelji, ki večinoma prihajajo neposredno iz gospodarstva. Za študente to pomeni visoko raven prenosa aktualnega inženirskega znanja s poudarkom na reševanju praktičnih problemov, s katerimi se predavatelji srečujejo pri svojem delu v podjetjih, kjer so zaposleni (Cimos, Mariborska livarna, Geberit, Swatycomet, Zavarovalnica Sava, RTI, Aluminium Kety Emmi, TÜV …).

 

Če vas zanima študij strojništva in avtoservisnega menedžmenta, vas vabimo, da se vpišete k nam. Zadnji rok za vpis v redni študij je 31. avgust 2022 in 31. oktober 2022 za izredni študij. Vse informacije o študiju najdete na https://www.tscmb.si/visja-strokovna-sola/studijski-programi/.