5. julija, 2022

Tokrat nadaljujemo z načrti za poslovno leto 1950 …

Že v mesecih septembru in oktobru 1949 so se pričele priprave za sestavljanje predloga proizvodnega plana za poslovno leto 1950. Takrat je bilo že precej jasno, da bo morala Tovarna avtomobilov v Mariboru prevzeti v generalno popravilo 5000 do 6000 kom …

Piše: mag. Nina Gostenčnik

Že v mesecih septembru in oktobru 1949 so se pričele priprave za sestavljanje predloga proizvodnega plana za poslovno leto 1950. Takrat je bilo že precej jasno, da bo morala Tovarna avtomobilov v Mariboru prevzeti v generalno popravilo 5000 do 6000 komadov motornih vozil znamke GMC dveh tip Banya in Split, ki jih je naša država odkupila po razmeroma ugodni ceni in to $250 – za vozilo od ameriške vojske, ki je zasedala okupirano ozemlje Zapadne Nemčije. V zvezi s to nalogo je bilo nujno pričeti z resnimi predpripravami za čim boljšo organizacijo te vrste proizvodnje v našem podjetju. Predvsem je bilo treba dokončno določiti najprikladnejši prostor, kjer naj bi se vršil remont vozil po najhitrejšem in sodobnem tehnološkem postopku, ker je bila želja nekaterih visokih državnih funkcijonarjev, da se vso to za nas ogromno število generalno popravljenih vozil izroči koristnikom po možnosti že tekom enega leta od pričetka popravil odnosno sklenitve pogodbe. Zato je uprava podjetja že dne 7. 11. 1949 izdala določene naloge v zvezi z organizacijo te proizvodnje pod sledečimi predpostavkami:

Zeutschel Os 120000

  1. da se bo izvršil remont samo kamionov znamke GMC v dveh izvedbah,
  2. da se bo vršil generalni remont, četudi bi obstojala možnost srednjega in lahkega remonta vozil,
  3. da se predvidi razhodovanje določenega števila kamionov za rezervne dele,
  4. da se predvidi izdelava potrebnih rezervnih delov v našem podjetju,
  5. da se predvidi tehnično pripravo proizvodnje za izdelavo rezervnih delov v podjetju,
  6. da se organizacijska oblika tovarne prilagodi tako, da bo možno remont ločiti od ostale proizvodnje v podjetju in zato računovodstvena in komercialna služba tudi ločita od ostale, seveda v okviru tovarniške organizacije.

Da bi se delo po navedenih nalogah zamoglo v najkrajšem času opraviti in pripraviti material za razpravljanje z že določenimi predlogi, sta bili imenovani dve komisiji, in sicer:

1/ Komisija za izdelavo tehnološkega procesa remonta, ki naj bi izdelala dve varianti, od katerih prva naj bi predvidevala opravljanje remonta v obstoječem, še ne docela dograjenem tretjem objektu, druga varianta pa zgraditev popolnoma novega objekta za te namene. K temu je bilo treba izdelati celotni tehnološki postopek, sestaviti plan kadrov, potrebne opreme, orodja in instalacij ter materiala.

2/ Komisija za planiranje in organizacijo vse tehnične in skladiščne administracije, računovodstva in evidence, ki naj izvrši sestavo osnovnega plana za leto 1950, sistemizira potrebna delovna mesta v tem novem obratu ter prikaže tudi ekonomske pokazatelje v zvezi z uvedbo tehnologije pod točko 1/.

Zeutschel Os 120000

Zaradi koordinacije vsega dela je bilo določeno v prihodnje sestajanje obeh komisij vsakodnevno pri direktorju podjetja. Prva upravna seja pa je bila šele 14. 12. 1949 zaradi daljše službene odsotnosti direktorja. Glede na to, da je bilo doslej prav malo storjenega na tem področju, je direktor podjetja odločil, da se mora takoj izvršiti premestitev potrebnih ljudi na določena mesta, rešiti vprašanje organizacije tretjega objekta, izseliti delavnico šolstva in dokončati vsa še nedovršena dela na tem objektu, očistiti vso okolico tretjega objekta, med temi tudi dokončno likvidirati skladišče lesa podjetja “Gradis”. Za vsa ta dela je bil postavljen skrajni rok 31. 12. 1949. Da bi pridobili na prostoru, ki se ga bo potrebovalo pri remontu, je takoj zahtevati preko Glavne direkcije, da nam dostavi dispozicijo za vse pri nas vskladiščene neuporabne stroje v najdaljšem roku 10 dni, ker jih bomo sicer prisiljeni postaviti na prosto. V najkrajšem času se mora likvidirati skladišče odvišnega materiala, ki je bilo že itak stavljeno na dispozicijo glavni direkciji bodisi s prodajo vsega še obstoječega materiala in orodja, bodisi s takojšnjim odstopom istega v železarne, ker nam te nepotrebne zaloge, ki niso nastale po naši krivdi, samo jemljejo dragocen prostor in povzročajo skrbi in težave glede finansiranja odn. kreditiranja že vsa leta po osvoboditvi.

V mesecu decembru 1949 je bila določena preko glavne direkcije večja grupa ljudi iz našega podjetja in mehaničarjev iz Maribora, da potujejo v Nemčijo v svrho prevzema vozil GMC in odpreme istih v našo tovarno. Grupa je odšla iz Maribora v drugi polovici decembra in pričela takoj z odpremo vozil v Maribor. Dne 25. 12. 1949 je prispel prvi vlak z naloženimi kamioni na naš industrijski tir, nato pa so po vrsti sledile še številne kompozicije vlakov, naloženih s kamioni, ki jih je bilo treba takoj razložiti in parkirati na določenem prostoru v bližini tretjega objekta. Tekom celega meseca januarja so prihajala vozila v tovarno, tako da je bil že ves prostor pri tretjem objektu napolnjen z vozili. Potrebno je bilo organizirati vsaj v glavnem prevzem teh pošiljk in primerno tudi sortiranje v svrho lažjega izvzemanja pri remontu. Vršile so se tozadevno že tudi razne konference glede načina odn. metode dela in dogovarjanja glede prostora. Ker pa je vojska že nujno potrebovala določeno število vozil za šolske potrebe, se je za lažje vrste remonta zaenkrat določil prostor v drugem objektu vse dotlej, dokler se dokončno določi prostor za generalni remont.

Zeutschel Os 120000