5. julija, 2022

Podravske gospodarske družbe poslovno leto 2021 zaključile z IZJEMNIMI POSLOVNIMI REZULTATI

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve je razkrila poslovni izid in premoženjsko finančni položaj gospodarskih družb ter samostojnih podjetnikov za leto 2021, ki imajo sedež na območju 41 občin Podravske regije.   Agencij …

Piše:

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve je razkrila poslovni izid in premoženjsko finančni položaj gospodarskih družb ter samostojnih podjetnikov za leto 2021, ki imajo sedež na območju 41 občin Podravske regije.

 

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve je podlago za pripravo informacij snovala na letnih poročilih za leto 2021, ki so jih družbe in samostojni podjetniki za namen državne statistike predložili omenjeni agenciji. V informacije niso vključene banke, zavarovalnice, družbe za upravljanje in nekatere druge finančne ter investicijske družbe. Prav tako v informacije niso vključene družbe, ki so v stečajnem ali likvidacijskem postopku.

 

Prvič smo presegli številko 30.000

Število poslovnih subjektov v Podravju je lani prvič preseglo mejo 30 tisoč. Pri tem struktura vrste subjektov kaže na to, da največji delež subjektov predstavljajo samostojni podjetniki, in sicer 47,2 odstotka, tem pa sledijo gospodarske družbe z 31,2 odstotka.

Če smo v Podravju še prejšnje leto beležili 29.544 poslovnih subjektov, pa smo jih tako konec lanskega leta beležili že 30.625, gre torej za 3,7-odstotno rast.

Med 41 občinami v Podravju jih največ poslovnih subjektov beležimo v Mariboru, sledi Ptuj, Slovenska Bistrica ter občina Hoče – Slivnica.

 

Čisti dobiček je v absolutnem znesku dosegel najvišjo raven doslej

8823 gospodarskih družb je v Podravju lani ustvarilo za 414 milijonov evrov neto čistega dobička, kar je 51 odstotkov več kot v poslovnem letu 2020. Vrednost izkazanega čistega dobička je tako v absolutnem znesku dosegla najvišjo raven doslej. Pri tem je zanimivo dejstvo, da so gospodarske družbe Podravske regije v letu 2021, v primerjavi z letom 2020, zaposlovale tri tisoč več zaposlenih, skupaj pa kar 71 tisoč.

V podravskih gospodarskih družbah pa se je povečala tudi povprečna plača na zaposlenega, in sicer za 127 evrov. Tako je povprečna plača znašala 1759 evrov bruto, ki pa je še vedno za 142 evrov nižja od povprečne mesečne plače na državni ravni.

Po višini povprečne mesečne plače navzgor izstopa področje oskrbe z električno energijo, plinom in paro, ti so v povprečju prejemali plačo v višini 2485 evrov. Najslabše plačani v gostinstvu, kjer je povprečna mesečna plača 1420 evrov.

 

Tudi samostojni podjetniki so poslovali bolje kot predlani

Na drugi strani je bilo po podatkih lansko leto v Podravski regiji registriranih 14.467 samostojnih podjetnikov, a je bilo pri tem k predložitvi letnih poročil za leto 2021 zavezanih le 7686 samostojnih podjetnikov.

Izkazali so namreč za 73 milijonov evrov podjetnikovega dohodka in devet milijonov evrov negativnega poslovnega izida. To pomeni, da so dosegli 64 milijonov evrov neto podjetnikovega dohodka. Pozitivni poslovni izid samostojnih podjetnikov je tako za četrtino višji kot v preteklem letu. Največ jih prihaja iz področja gradbeništva in trgovine, vzdrževanja ter popravil motornih vozil. Tudi samostojni podjetniki so lani zaposlovali več delavcev kot leto poprej, in sicer 7183. Povečala se je tudi povprečna plača na zaposlenega samostojnih podjetnikov, in sicer za 102 evra. Tako je skupna bruto plača samostojnih podjetnikov znašala 1228 evrov.