5. julija, 2022

Ob načrtovani gradnji urbanega centra Tezno največ skrbi javnosti povzroča prometna varnost

V aprilu se je končala javna razgrnitev projekta Urbani center Tezno. Največ pripomb lokalne skupnosti je bilo povezanih s prometno varnostjo na obstoječi šolski poti. Ob razgrnitvi so posamezni občani izrazili strah pred preveliko obremenitvijo Panons …

Piše:

V aprilu se je končala javna razgrnitev projekta Urbani center Tezno. Največ pripomb lokalne skupnosti je bilo povezanih s prometno varnostjo na obstoječi šolski poti.

Ob razgrnitvi so posamezni občani izrazili strah pred preveliko obremenitvijo Panonske ulice, ki naj bi bila močno obremenjena že zdaj. Občina v ta namen trenutno izvaja meritve, ki so presenetljivo pokazale, da ulica ni preobremenjena, niti po njej vozila ne vozijo prehitro, čeprav tam velja omejitev 30 kilometrov na uro. Tudi sicer ni predvidena dodatna obremenitev Nikove ulice, kar je večino stanovalcev še najbolj skrbelo.

Poudarjen je bil tudi dotrajani kanal v Stražunu, ki je že trenutno preobremenjen in dodatnih obremenitev ne bi prenesel. Rešitve na tem področju še ni, a jo intenzivno iščejo.

Kot je že znano, bo objekt na dobrih 20.610 kvadratnih metrih lociran med cesto Heroja Nandeta in Prekmursko ulico ter se bo raztezal do Osnovne šole Martin Konšak in Stražunskega gozda. Na temelju projektantske ocene vrednost gradbenih del pri novi tezenski postaji znaša približno 5,5 milijona, vendar ta znesek nikakor ne predstavlja vrednosti celotne investicije. Po načrtih naj bi se konec letošnjega poletja na mestnem svetu sprejel OPPN, ki se pravkar pripravlja. Za tem je predvidena gradnja in še prej postopek za izbiro izvajalca GOI-del. Po načrtih bi v letu 2024 oziroma 2025 v novem objektu sprejeli tudi prve paciente.

 

Ker je vprašanj, pobud in predlogov, kako življenje izboljšati, veliko, je Mestna občina Maribor na prenovljeni spletni strani pripravila stran za pobude, poimenovano izboljšajmo Maribor. Na njej lahko meščani ali zainteresirana javnost oddajo pobude in predloge ter ob tem priložijo še fotografije.