5. julija, 2022

Do novih razvojnih možnosti v Coni Tezno

Mestna občina Maribor je pristopila k urejanju komunalne in energetske infrastrukture na načrtovanem cestnem odseku Cesta K5–K8 v Poslovno proizvodni coni Tezno. Z izvedeno investicijo želimo zagotoviti osnovne pogoje za aktiviranje praznih gradbenih z …

Piše:

Mestna občina Maribor je pristopila k urejanju komunalne in energetske infrastrukture na načrtovanem cestnem odseku Cesta K5–K8 v Poslovno proizvodni coni Tezno. Z izvedeno investicijo želimo zagotoviti osnovne pogoje za aktiviranje praznih gradbenih zemljišč, zagotoviti osnovne infrastrukturne pogoje za nakup zemljišč in gradnjo novih objektov, v katerih bodo podjetja lahko širila obseg poslovanja, povečevala prihodke na domačih in tujih trgih, ter prispevati k pogojem za odpiranje novih delovnih mest v mestu in regiji in s tem prispevati k razvoju gospodarstva, povečevanju prihodkov na domačem in tujih trgih v regiji in širše ter konec koncev prispevati k boljši izkoriščenosti namenskega prostora v Coni Tezno in mestu Maribor.

Z naložbo v gradnjo ceste s komunalno-energetsko infrastrukturo in odstranitev nelegalnega odlagališča odpadkov v PPC Tezno bo zagotovljen kakovosten prostor za gospodarski razvoj, izboljšana bo konkurenčnost regije, uresničeni bodo razvojni cilji občine, zagotovljen bo dostop do neizkoriščenih in neuporabnih gradbenih zemljišč, ki so v lasti MO Maribor, in urejen bo dostop do drugih gospodarskih objektov v poslovni coni. Z zaključeno investicijo bo MO Maribor lahko aktivirala gradbene parcele, ki so v njeni lasti, tj. pridobila 3,54 ha novih uporabnih površin, ki so primerne za namestitev industrije, in jih pod normalnimi tržnimi pogoji prodala zainteresiranim MSP. Slednja bodo z nakupom komunalno opremljenih zemljišč pridobila možnost za gradnjo novih objektov za opravljanje poslovnih dejavnosti.

Za projekt je bilo pridobljeno sofinanciranje, in sicer 984.048 EUR s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in 328.016 EUR s strani Republike Slovenije, preostali delež zagotavlja MO Maribor iz občinskega proračuna.

Izbrani izvajalec za delo je HS NIZKE GRADNJE d. o. o., ki je z delom začel meseca aprila, z deli bo predvidoma zaključil do letošnje jeseni.