5. julija, 2022

Analitična kadrovska orodja

ANALITIČNA KADROVSKA ORODJA Vsako podjetje se prej ali slej znajde v situaciji, ko išče najustreznejšega kandidata za novo delovno mesto ali mora nadgraditi potenciale svojih sodelavcev. Učinkovita in ustvarjalna delovna klima največ pripomore k ugodni …

Piše: Igor Ambrožič, konzultant, coach in predavatelj

ANALITIČNA KADROVSKA ORODJA

Vsako podjetje se prej ali slej znajde v situaciji, ko išče najustreznejšega kandidata za novo delovno mesto ali mora nadgraditi potenciale svojih sodelavcev. Učinkovita in ustvarjalna delovna klima največ pripomore k ugodnim ekonomskim rezultatom, zato bi moralo predvsem vodje zanimati, kako jih sodelavci doživljajo in sprejemajo. Vse našteto je možno meriti in analizirati s pomočjo standardiziranih in certificiranih kadrovskih orodij.

Obstaja množica psihometričnih testov in orodij, ki so nam v veliko pomoč pri krepitvi delovnih timov in posameznikov. Izkaže se, da lahko na dobro opredeljen izziv v nekem podjetju odgovorimo z utrezno kombinacijo teh orodij. Npr. za analizo in prepoznavanje učinkovitega vodje uporabimo kombinacijo naslednjih testov in orodij: Disc flow leader, 360° analiza skozi čustveno inteligenco, SDI za razumevanje sebe in sodelavcev in psihodinamski diagnostični intervju. S temi orodji bomo dobili vpogled v prepoznavanje tipičnega vodstvenega sloga, način vodenja v kriznem obdobju, produktivna in nekoristna stanja posameznika ipd. Z izvedbo ustreznih testov lahko prepoznamo in analiziramo učunkovitpost prodajnikov, kar je danes posebej pomembno. Uporabili bomo Disc flow portrait, 180-stopinjsko analizo prodajnega vedenja, SDI in psihodinamski diagnostični intervju za prodajnike.

Z uporabo navedenih testov in orodij ne izgubljamo dragocenega časa ter iskanje kadrov in njihovih kapacitet ne prepuščamo naključju. Odveč je poudariti, da je to v aktualnem trenutku izjemne ekonomske negotovosti zelo pomembno.

………………………………………………………………………..

Psihometrično testiranje DISC Flow

Poglejmo podrobneje, kako nam lahko pomaga npr. orodje ‘DISC Flow’. Model tvorijo štirje osnovni vedenjski slogi – dominantnost, vpliv, stanovitnost in skladnost. Prepoznamo lahko značilnosti posameznega sloga in sodelavce usmerimo na način, da bomo zvišali zadovoljstvo in hkrati produktivnost našega delovnega tima.

Izvedemo naslednja testiranja ki nam dajo rezultate posameznih kategorij in celote:

  • PORTRAIT – osnovna slika, kdo sem, da bi razumel sebe in tebe
  • CORE – poglobljena informacija o sebi v povezavi s čustveno inteligenco
  • CONNECT – analiza delovnega para – zakaj se ne razumeva in kaj lahko spremeniva, da bova uspešnejša?
  • LEADERSHIP – kakšen vodja sem, kako vodim? Kakšen tim mi najbolj ustreza?
  • GROUP – kakšna je naša skupina, kakšne vloge zavzemamo, kje se podpiramo, kje in zakaj lahko prihaja do izzivov?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….