5. julija, 2022

50 svečano podeljenih certifikatov Družbeno odgovoren delodajalec – med njimi tudi podjetje iz Cone Tezno

  Ekvilib Inštitut s partnerji, Gospodarsko zbornico Slovenije, z Združenjem delodajalcev Slovenije ter Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je nove certificirance sprejel na svečani prireditvi na Ljubljanskem gradu. D …

Piše:

 

Ekvilib Inštitut s partnerji, Gospodarsko zbornico Slovenije, z Združenjem delodajalcev Slovenije ter Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je nove certificirance sprejel na svečani prireditvi na Ljubljanskem gradu. Doslej je pristopni certifikat že prejelo 63 podjetij, skupaj z letošnjimi je bilo doslej podeljenih že 113 certifikatov, vključenih v postopek pridobivanja je kar 196 podjetij in organizacij.

»Čedalje večja ozaveščenost delodajalcev o pomenu izvajanja ukrepov in aktivnosti na področju družbene odgovornosti, s katerimi krepijo organizacijsko kulturo in ugled blagovne znamke delodajalca ter vplivajo na celovito zaposlitveno izkušnjo, hkrati pa vseprisotna bitka za kadre, rezultirajo tudi v velikem številu prijav v postopek certificiranja,« je poudaril Gašper Zakrajšek, vodja projekta certifikat Družbeno odgovoren delodajalec na Ekvilib Inštitutu, ki certificiranje izvaja skupaj s partnerji, GZS, ZDS in ZSSS že tretje leto. 44 podjetij in organizacij, ki so se prijavila v postopek certificiranja, je prejelo pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, šest jih je prvič prejelo tudi napredni certifikat.

 

Zgodbe certificiranih delodajalcev so različne in pestre, a vsem je skupna težnja po dobrih odnosih, medsebojnem zaupanju in vključevanju večjega števila deležnikov organizacij. Med dosedanjimi prejemniki certifikata Družbeno odgovoren delodajalec najdemo podjetja in organizacije iz desetih slovenskih regij, ki delujejo v najrazličnejših panogah ter so različnih velikosti in statusnih oblik.

Prvič je letos šest podjetij prejelo tudi napredni certifikat. Po pridobitvi pristopnega certifikata se namreč letno ocenjuje, ali so bili zastavljeni ukrepi vpeljani skladno z izvedbenim načrtom implementacije. Ob doseženih ciljih organizacija pridobi napredni certifikat, ki je podeljen za tri leta ter se obnavlja prek letnih ocen stanja in revizij.

 

Častna gostja na podelitvi, Katja Rihar Bajuk, generalna direktorica Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela, je prejemnikom certifikata čestitala in jih nagovorila ter ob tem omenila: »Podeljeni certifikati so potrditev prizadevanj, usmerjenih v boljšo prihodnost dela. Slovenija se srečuje z izzivi trajnostnega razvoja in družbenimi izzivi, kot so migracije in neenakost in v tem razvoju lahko prav delodajalci prispevajo svoj košček v tem mozaiku

V imenu partnerja projekta je Miro Smrekar, podpredsednik Združenja delodajalcev Slovenije, poudaril, »da je prav s certificiranjem predstavljati dobre prakse delodajalcev, saj omogočajo hitrejše in širše uresničevanje njihovih ciljev, ki jih zasledujejo motivirani in zadovoljni zaposleni, ki so ogledalo razvoja na poti do krepitve socialne kohezije na poti k družbi znanja.«

Po besedah mag. Anite Hrast, direktorice IRDO inštituta in članice revizorskega sveta za podeljevanje certifikata DOD, je prejetje certifikata pogumen korak in hkrati zaveza vodstva za uvajanje različnih ukrepov s področja družbene odgovornosti, zato so revizorji pri svojem delu certificiranja budno spremljali, ali jih delodajalci uresničujejo. »Več prejemnikov certifikatov pa predstavlja tudi bolj odgovorno celotno družbo,« je še dejala.

Družbeno odgovoren delodajalec je tudi Orodjarna Imenšek.

V Orodjarni Imenšek d. o. o. iz cone Tezno se zavedajo prednosti, ki jih prinaša družbeno odgovorno ravnanje. Zato so se odločili pristopiti k certifikatu DOD. »Družbeno odgovorno ravnanje sprejemamo kot moralno obligacijo – vplivati na ljudi, okolje in družbo v pozitivni luči – to smatramo kot brezpogojno. Dejstvo, da se tako ravnanje odrazi v izboljšanju kazalnikov poslovanja, pa naredi vse skupaj samo še toliko bolj enostavno in privlačno,« pojasnjuje Aleš Potisk, direktor podjetja.