20. oktobra, 2021

TEAMBUILDING: Najboljša naložba, ki jo boste naredili za svoje zaposlene

Kljub temu da ima sloves med zaposlenimi, je teambuilding najpomembnejša naložba, ki jo lahko naredite za svoje ljudi. Krepi zaupanje, blaži konflikte, spodbuja komunikacijo in povečuje sodelovanje. Učinkovita izgradnja tima pomeni bolj angažirane zapo …

Piše: Meta Bobnar

Kljub temu da ima sloves med zaposlenimi, je teambuilding najpomembnejša naložba, ki jo lahko naredite za svoje ljudi. Krepi zaupanje, blaži konflikte, spodbuja komunikacijo in povečuje sodelovanje. Učinkovita izgradnja tima pomeni bolj angažirane zaposlene, kar je dobro za kulturo podjetja, in krepi bistvo poslovanja. Lahko je tudi pustolovski in razburljiv, če ga pripravite z malo domišljije. Da bi razumeli pomen teambuildinga za podjetje, je treba najprej razumeti delovne skupine oz. time. Delovne skupine so glavni gradniki strategije uspešnih organizacij. Poudarek vaše organizacije je sicer lahko na storitvah, kakovosti, stroških, vrednosti, hitrosti, učinkovitosti, uspešnosti in drugih podobnih ciljih, vendar timi ostajajo osrednja metodologija večine organizacij v zasebnem, nepridobitnem in državnem sektorju.

Ni vsaka skupina tim
Tim je skupina posameznikov, ki dela za skupni namen. Posamezniki, ki sestavljajo tim, bi morali v idealnem primeru imeti skupne cilje, vrednote in bolj ali manj podobno razmišljati. Vsaka skupina v podjetju ni nujno tudi tim. Če govorimo o skupini, kjer so posamezniki z različnimi interesi, stališči in cilji, ne govorimo o timu. CITAT: Posamezniki, ki med seboj niso kompatibilni, ne morejo sestavljati uspešnega tima. Člani tima morajo imeti podobne, če ne enake interese, miselne procese, odnos in dojemanje. Dejstvo je, da bolj, kot je ekipa usklajena, prej se pojavi težnja k skupnim ciljem, uskladijo se energije posameznikov. Pojavita se skupna vizija in razumevanje, kako dopolniti prizadevanja drug drugega. Ko boste znali prepoznati vrsto tima, v katerem ste, vam bo to pomagalo pri izbiri, kako načrtovati svoje delo in kakšne rezultate pričakovati.

V grobem poznamo pet vrst skupin:
1.      Tradicionalni model
V tem primeru gre za skupino zaposlenih s tradicionalnim šefom – vodjo. Šef je nesporni vodja tima, a deli s skupino del svoje odgovornosti in avtoritete. Od nalog skupine je odvisno, koliko avtoritete in odgovornosti je pripravljen prenesti na člane svojega tima. V določenih primerih lahko vodilno vlogo tudi prepusti.

2.      Model timskega duha
Pri tem modelu dela skupina za enega vodjo. Člani so zadovoljni, prisoten je timski duh. Zaradi obstoja enega vodje v tem primeru ne govorimo o timu, saj ni delitve odgovornosti in avtoritete.

3.      Samostojna ekipa
V tej skupini ni osebe, ki bi bila pooblaščena za odločitve o zadevah, ki bi vplivale na celotno skupino. Gre za samostojno delovno skupino, v kateri vsak posameznik nosi odgovornost za svoje odločitve in dejanja.

4.      Projektni tim
Gre za skupino ljudi, ki se združi le za določen čas, zaradi dela na posebnem projektu ali nalogi.

5.      Virtualna skupina
Pri tem modelu skupine se člani vidijo redko ali sploh nikoli. Razlikujejo se po tem, da morajo za doseganje ciljev delati skupaj, vendar se po navadi srečajo le na začetku projekta. So zelo omejene v komunikaciji, saj ta poteka zgolj prek e-pošte, telefona ali videokonference. Za doseganje želenih ciljev je pomembno vedeti, kam se vaša skupina trenutno umešča in kam bi želeli, da se. Preskok iz enega modela v drugega je možen tudi s pomočjo pravilno načrtovanega teambuildinga.

»Skupaj lahko ljudje dosežejo tisto, kar ena oseba sama ne more. To je znano kot sinergija. Ekipno delo in izgradnja dobrih timov sta v podjetjih bistvena za to, da je organizacija učinkovitejša in uspešnejša.«

Člani tima se morajo med seboj dopolnjevati, si pomagati in delovati enotno. Osebni interesi se morajo umakniti skupnim ciljem. Velikost tima je odvisna od kompleksnosti naloge. V idealnem primeru mora biti tim sestavljen iz petih do devetih članov. Premajhni timi so lahko preobremenjeni ali premalo raznoliki, medtem ko lahko preveč članov vodi v zmede in nesporazume.

Prednosti teambuildinga
Zaposleni so bogastvo vsake organizacije in njen uspeh je neposredno povezan z zavzetim delom vsakega zaposlenega. Posamezniki znotraj tima morajo razumeti timsko dinamiko in se truditi po svojih najboljših močeh, prav tako morajo razumeti, kaj delajo njegovi kolegi. Vsak član naj bi prispeval enako, čeprav velikokrat ni tako. Vse to so tematike, ki jih lahko izboljšamo s pomočjo pravilno zastavljenega teambuildinga.

  • Teambuilding združuje zaposlene, približa jim sodelavce in organizacijsko kulturo, sčasoma se to pokaže v boljši prilagoditvi v organizaciji in njenem načinu dela.
    Dejavnosti, ki se izvajajo na teambuildingih, zmanjšujejo verjetnost zmede in nesporazumov ter omogočajo učinkovitejšo komunikacijo. Posamezniki jasneje prepoznajo svoje cilje in kaj se od njih pričakuje v delovnem okolju.
  • Vaje in igre, ki se izvajajo na teambuildingih. povečujejo dejavnik zaupanja med zaposlenimi. Za uspešno delovanje organizacije je ključno, da imajo zaposleni med sabo in do svojih vodij določeno mero zaupanja.
  • Teambuilding posredno vpliva tudi na povečanje produktivnosti, saj se zaposleni naučijo delovati kot tim, delo si razdelijo in cilji se dosegajo hitreje ter učinkoviteje
    Najuspešnejši teambulding je tak, ki je povsem drugačen od »tipičnega dneva v pisarni«. Skupno preživljanje časa, izmenjava izkušenj ali delo v smeri skupnega cilja omogočajo, da se povezovanje zgodi bolj organsko in veliko učinkoviteje.

Izkazalo se je, da sta sreča in učenje tesno povezana. Pripravite svojim zaposlenim nekaj novega, drugačnega, kar bo ustvarilo dobre vibracije med zaposlenimi in koristilo tudi podjetju. Izbira nečesa edinstvenega in nekoliko zunaj območja udobja lahko zaposlene spodbudi, da se združijo na nove načine. Večina teambuildingov ne uspe dolgoročno, ker gre za enkratno dejavnost – opravljeno in nato pozabljeno. Ključno je najti načine, kako ohraniti navdušenje. Izziv je ustvarjanje priložnosti, da se ljudje povežejo in sodelujejo na smiselne načine, zunaj rednih sestankov ali predstavitev. Poleg rednih teambuildingov je treba zaposlenim ponuditi tudi druge načine osebnostne in organizacijske rasti v okviru razvojnih delavnic in izobraževanj.
»Minili so časi, ko je beseda “šef” za zaposlene pomenila nekaj slabega. Danes je vodja ekipe tudi del ekipe same, le z nekaj dodatnimi odgovornostmi. Naučite se spoštovati svoje sodelavce.«  

ZANIMIVOSTI:
Pandemija koronavirusne bolezni Covid-19 je povečala povpraševanje po teambuildingih na globalni ravni za 2500 % zaradi osamljenosti, ki so jo zaposleni občutili, ko so bila podjetja zaprta oz. so imela organizirano delo od doma.

  • Raziskave so pokazale, da tesna prijateljstva med člani tima negativno vplivajo na uspešnost tima. Pokazalo se je, da smo težje kritični do tistih, ki so nam dobri prijatelji. Vsekakor to ne izključuje dejstva, da morajo biti člani tima med seboj povezani, a na strokovni ravni.
  • Harvardska študija iz leta 2006 je pokazala, da ljudje boljše sodelujemo v timih, kjer so nam preostali člani tima znani, kot v timih, kjer smo z neznanci. Teambuilding je idealna priložnost, da se morebitni sodelavci, ki se še ne poznajo, spoznajo.
  • Druženje in interakcija med člani tima izboljšata komunikacijske vzorce za 50 odstotkov.