20. oktobra, 2021

Spodbude Eko sklada pomembno prispevajo k izboljšanju kakovosti zraka v Mariboru

Mestna občina Maribor je pozvala Ministrstvo za okolje in prostor, naj ponovno prouči predvidene spremembe pri subvencioniranju okoljskih naložb iz Eko sklada. Sredi poletja je namreč ministrstvo objavilo predlog sprememb Odredbe o razvrstitvi območij, …

Piše: Lidija Ferk, Mestna občina Maribor

Mestna občina Maribor je pozvala Ministrstvo za okolje in prostor, naj ponovno prouči predvidene spremembe pri subvencioniranju okoljskih naložb iz Eko sklada. Sredi poletja je namreč ministrstvo objavilo predlog sprememb Odredbe o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zraka ter Odloka o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka. Če bodo obveljale spremembe, kot so predvidene, bodo v večini občin – med drugim tudi v mariborski – ukinjene določene spodbude Eko sklada za okolju prijazne naložbe prebivalstva (na primer za plinske kotle) ali bodo te spodbude manjše (na primer za zamenjavo zastarelih malih kurilnih naprav). Vprašljive so tudi spodbude za nekatere naložbe v javnem sektorju (npr. nabava komunalnih in delovnih vozil na okolju prijazen pogon in električnih avtobusov).

Odločitev za spremembe je odziv na izboljšanje kakovosti zraka; v večjem delu države, tudi na območju Maribora, namreč že tri leta zapored ni bilo doseženo število preseganj mejnih koncentracij delcev PM10 in tako ni več pogojev, da bi veljal Odlok o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor. Če bodo obveljale predlagane spremembe, bo ta odlok ukinjen s 1. oktobrom 2021 in po tem ne bo več osnove za dodelitev subvencij za nekatere okoljske naložbe.

Število preseganj zdravju škodljivih delcev se na območju mariborske občine iz leta v leto zmanjšuje. Pozitivni trend je nedvomno rezultat – med drugim – posodabljanj ogrevalnih sistemov in stavbnega pohištva, torej investicij, ki so bile v znatni meri izvedene tudi s subvencijami Eko sklada. Vendar hkrati ne moremo mimo dejstva, da kurjenje v zastarelih malih kurilnih napravah še vedno pomembno prispeva k onesnaženju zraka v kurilni sezoni. Na območju mariborske občine je opazno tudi naraščanje deleža črnega ogljika kot posledice kurjenja lesne biomase, zato o splošnem izboljšanju stanja žal še ne moremo govoriti. Z ukinjanjem oziroma zniževanjem subvencij se lahko trend posodabljanja kurilnih naprav bistveno upočasni in kakovost zraka znova poslabša.