20. oktobra, 2021

Podjetno nad izzive – PONI Podravje

Projekt je namenjen vsem, ki imajo podjetniško idejo in želijo izpopolniti svoje podjetniško znanje. Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor je skupaj z Znanstveno-raziskovalnim središčem Bistra Ptuj in Razvojno agencijo Slovenske gorice, d. …

Piše:

Projekt je namenjen vsem, ki imajo podjetniško idejo in želijo izpopolniti svoje podjetniško znanje.

Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor je skupaj z Znanstveno-raziskovalnim središčem Bistra Ptuj in Razvojno agencijo Slovenske gorice, d. o. o., 14. 9. 2021 objavila Četrti javni poziv za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI Podravje.

Projekt udeležencem ponuja štirimesečno redno zaposlitev, v okviru katere bodo celostno razvijali svoje podjetniške ideje, se udeleževali uporabnih individualnih in skupinskih podjetniških usposabljanj ter ob podpori izkušenih mentorjev in zunanjih strokovnjakov razvili in dopolnili podjetniško idejo, izdelali poslovni model in se seznanili z različnimi vidiki podjetništva. Skozi usposabljanje se bodo zagotovo vzpostavili novi poslovni stiki, sodelovanja in prijateljstva. Glavni cilj projekta je ustanovitev novih podjetij, v okviru katerih bodo udeleženci podjetniškega usposabljanja realizirali svoje podjetniške ideje.

Zakaj se je odločila za vključitev v program, nam je zaupala Alenka Krajnčič, udeleženka 3. skupine na RRA Podravje – Maribor: »Za projekt Poni sem prvič slišala od svoje prijateljice, ki je imela zelo dobre izkušnje in je razvila uspešno poslovno idejo. Glede podjetništva nisem bila ravno začetnik, a mi je projekt Poni dal trše temelje, teoretično nadgradil prakso in mi pomagal pri razvoju novega izdelka. Predvsem pomembno mi je bilo, da mi pospeši mreženje in omogoči nove poslovne stike. S pomočjo mentorjev in znanja, ki sem ga pridobila v času usposabljanja, bom lahko lažje postavila svoj izdelek na trg. V skupini smo bili podobno misleči, s katerimi smo se dopolnjevali in si pomagali.

Program Poni je resnično odskočna deska podjetniku z novo poslovno idejo. Pomembno je tudi, da ti da čas, da v miru in podrobno pripraviš poslovni načrt, za katerega po navadi zmanjka časa, kar je osnova za začetek podjetništva.«

Pogoji za vključitev so:

  • Kandidat mora imeti poslovno idejo, ki jo namerava razvijati v okviru projekta.
  • Kandidat mora imeti stalno ali začasno prebivališče v eni izmed občin Podravske regije.
  • Kandidat še ni bil vključen v kateri koli program Podjetno v svet podjetništva.
  • Kandidat mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.
  • Kandidat mora imeti na dan vključitve v projekt izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi.

 Rok za prijavo je 15. oktober 2021. Javni poziv in obrazce najdete na spletni strani: www.rra-podravje.si.