20. oktobra, 2021

HANSAFLEX: Od ideje enega moža do globalnega podjetja

Izhodišče podjetja HANSA-FLEX sta bila mož in njegova ideja. Leta 1962 je mladi zastopnik Joachim Armerding v Bremnu začel s proizvodnjo in z osebnim dostavljanjem nadomestnih cevnih vodov za oljno hidravliko, ki je v tem času postala moderna. Od podje …

Piše:

Izhodišče podjetja HANSA-FLEX sta bila mož in njegova ideja. Leta 1962 je mladi zastopnik Joachim Armerding v Bremnu začel s proizvodnjo in z osebnim dostavljanjem nadomestnih cevnih vodov za oljno hidravliko, ki je v tem času postala moderna. Od podjetja z enim samim zaposlenim, ki je delovalo na lokalni ravni, so se v več kot 50-letni zgodovini podjetja razvili v skupino podjetij koncerna, ki deluje na globalni ravni in je še danes v 100-odstotni lasti družine.

»Za naše stranke je danes aktivnih več kot 3.200 sodelavcev dan za dnem v okoli 400 podružnic na vseh petih kontinentih.«

Ključna kompetenca poslovanja z rezervnimi deli

Še vedno predstavlja oskrba z rezervnimi deli s hidravličnimi cevmi in priključnimi deli veliki delež njihovega poslovanja. HANSA-FLEX proizvaja in dostavlja v Nemčiji proizvedene kakovostne cevne vode, armature, tehnične priključke in dodatke za podjetja vseh velikosti – od malih podjetij do svetovnih koncernov.

Ponudnik sistemov v poslu s prvim opremljanjem

HANSA-FLEX je danes v panogi fluidov eno izmed največjih ponudnikov sistemov na svetovni ravni. Čedalje več strank OEM jih zaprosi za rešitve za celoten hidravlični sistem iz ene roke. S tem prid

Aleš Lenhart, direktor

obijo prednost medsebojnega delovanja stranki prilagojenih storitev njihovih visoko specializiranih strokovnih podjetij. Prek svetovnega omrežja podružnic tako v celoti pokrivajo raznolikost fluidne tehnologije.

Kompetence za prvo opremo zajemajo:

  • izdelavo agregatov in inženiring,
  • popravilo valjev in tesnilo tehniko,
  • izdelavo posebnih cevi in armatur,
  • serijsko izdelavo cevnih vodov in cevovodov.

 

Kako si zagotavljate ustrezen kader?

»Primanjkuje predvsem strokovnega tehničnega kadra, saj strokovne smeri izobrazbe za hidravliko praktično ni v šolskem sistemu.« Lasten kader izobražujejo prek lastnih resursov in tudi prek IHE (Internantional Hydarulic Academie), s katero Hansa-Flex zelo tesno sodeluje. Imajo tudi lastne mentorje in predavatelje, ki skrbijo za izvajanje strokovnega šolanja zaposlenih v Hansa-Flexu. »V Hansa-Flexu Slovenija stremimo predvsem k razvoju kadra, saj je ta ključni dejavnik pri razvoju podjetja. Vlagamo v nove tehnologije in naprave, saj želimo svojim kupcem ponuditi praktično vse, kar zadeva hidravliko. Predvsem smo usmerjeni na projekte na ključ in skupni razvoj z našimi kupci glede na njihove potrebe in zahteve,« še dodajo.

Zakaj ste se odločili za Cono Tezno in katere so njene prednosti? Ali menite, da bi bilo treba še kaj izboljšati?

»Za Cono Tezno smo se odločili zaradi strateškega položaja, saj je tukaj prisotnih ogromno podjetij, ki imajo potrebe po hidravliki, in tudi zaradi lokacije same. Prednosti vidimo predvsem v Coni in njeni prepoznavnosti. V Coni bi bilo vsekakor treba urediti oz. popraviti transportne poti, saj so ponekod dotrajane in težko prevozne. Veliko podjetij nima urejenih parkirišč in posledično veliko zaposlenih v Coni parkira tudi tam, kjer imajo (imamo) rezervirana parkirna mesta. Poudarili bi tudi, da v Coni primanjkuje tudi oz. jih sploh ni reklamnih tabel in panojev.«

 

Kako je na vas vplivala pandemija koronavirusne bolezni Covid-19 in kako ste se temu prilagodili?

»Koronakriza je na začetku, kot tudi večino drugih podjetij, zaustavila poslovanje, saj je bilo ogromno nejasnih navodil in zmede, kar je negativno vplivalo na poslovanje. Po cca. štirih mesecih se je zadeva nekako umirila in nekako se je vse vrnilo v stare smernice z nekaj novostmi ,predvsem pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu.«

»Nisi prišel tako daleč, da si samo prišel daleč!«