20. oktobra, 2021

62 podjetij in organizacij prejelo pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec

Vse več podjetij in organizacij posveča posebno skrb izboljšanju delovnega okolja in organizacijske klime za večje zadovoljstvo zaposlenih. V ta namen se odločajo za različne ukrepe, s katerimi krepijo družbeno odgovorno delovanje. Med njimi je tudi 62 …

Piše:

Vse več podjetij in organizacij posveča posebno skrb izboljšanju delovnega okolja in organizacijske klime za večje zadovoljstvo zaposlenih. V ta namen se odločajo za različne ukrepe, s katerimi krepijo družbeno odgovorno delovanje. Med njimi je tudi 62 podjetij in organizacij, ki so se lani in letos prijavila v postopek certificiranja za pridobitev pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. Nosilec projekta, Ekvilib Inštitut in partnerji, Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Združenje delodajalcev Slovenije, so jim na slovesni prireditvi v Laškem omenjeni certifikat tudi svečano podelili.

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec prek nabora ukrepov delodajalcem ponuja priložnosti za izboljšanje na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu, medgeneracijskega sodelovanja, nediskriminacije in etičnega vodenja. Med dosedanjimi prejemniki certifikata Družbeno odgovoren delodajalec so zelo raznolika podjetja in organizacije: od najmanjših s petimi zaposlenimi do največjih z več kot 1.300 zaposlenimi. Delujejo v desetih slovenskih regijah in v zelo različnih panogah: od izobraževanja, komunale, proizvodnje, prehrambne industrije, socialnega varstva, informatike, čiščenja do odvetništva itd.

Na podelitvi prvih certifikatov je bil navzoč tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, ki je ob tej priložnosti čestital prejemnikom certifikata in med drugim poudaril pomen trajnostnega delovanja in družbene odgovornosti podjetij, zlasti v negotovem obdobju, ki ga kroji epidemija koronavirusne bolezni Covid-19. Po njegovih besedah bodo družbeno odgovorna podjetja, ki stremijo k zadovoljstvu zaposlenih, boljši organizacijski kulturi in klimi ter zagotavljanju varnega in zdravju prijaznega delovnega okolja, nedvomno lažje in hitreje premagala tako številne družbene izzive, ki so povezani s staranjem prebivalstva, migracijami, nezaposlenostjo, odhajanjem mlade delovne sile ipd., kot tudi težave, ki jih prinaša epidemija. »Težavna obdobja je lažje uspešno premagovati skupaj in s sledenjem dobrim zgledom,« je dejal minister. Ukrepi, ki jih sprejemajo podjetja in organizacije, imetniki certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, lahko pomembno prispevajo h krepitvi pozitivnih odnosov med zaposlenimi in k učinkovitemu skupnemu reševanju izzivov trajnostnega razvoja, družbene odgovornosti, a tudi k ohranjanju in izboljšanju zdravja in varnosti zaposlenih.

Petra Hartman, vodja projekta certifikat Družbeno odgovoren delodajalec na Ekvilib Inštitutu, je v svojem nagovoru spomnila, da se uspešnost podjetij najpogosteje meri zgolj z bilancami in poslovnimi izidi, a se pozablja na vidik, kako se podjetja spopadajo z okoljskimi in družbenimi izzivi. »Kako skrbijo za okolje, v katerem delujejo, kako jim je mar za zaposlene, ki vsak dan stopijo skozi vrata podjetja, in kako so povezani s skupnostjo, katere del so. Vemo, da je v današnjih časih teh izzivov ogromno, in prav je, da podjetja vidijo družbeno odgovornost ne samo kot zmanjševanje svojih negativnih vplivov, ampak predvsem kot način, kako lahko dejavno prispevajo k temu, da bosta tako naše okolje kot družba zdrava, vitalna in ohranjena za nas in vse generacije, ki prihajajo za nami,« je poudarila Petra Hartman.

Po besedah Mitje Gorenščka, izvršnega direktorja GZS, se podjetja in organizacije vse bolj zavedajo, da je družbena odgovornost pomemben dejavnik pri dobrih medsebojnih odnosih v podjetju in da pozitivno vpliva tudi na zaposlovanje novih sodelavcev. »Družbeno odgovornim podjetjem se krepi blagovna znamka, kar pozitivno vpliva na odziv zunanjih deležnikov in poslovnih partnerjev, predvsem mladi vedno bolj izbirajo svoje delodajalce tudi na osnovi družbene odgovornosti podjetij. Družbeno odgovorna podjetja se pohvalijo z visoko stopnjo pripadnosti svojih zaposlenih, medtem ko vključenost in pripadnost pozitivno vplivata na motivacijo, zavzetost ter inovativnost in ustvarjalnost zaposlenih. Hkrati se zmanjšujeta absentizem in fluktuacija,« je poudaril in dodal, da je družbeno odgovornost treba živeti.

Prejemniki pristopnega certifikata: 3fs d. o. o., Agencija za zavarovalni nadzor, B. Rajtmajer d. o. o., Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Bormia d. o. o., Celovite storitve d. o. o., Cleaning d. o. o., CUDV Radovljica, Dhimahi d. o. o., E3plus s. p., EES Sistemi d. o. o., Elementum – Ag d. o. o., Energija plus d. o. o., ePosavje Media d.o.o., ETA Cerkno d. o. o., Fraport Slovenija d. o. o., GateHub d. o. o., Generali zavarovalnica d. d., Gitri d. o. o., Gorenjska banka d.d., Hortikultura Brežice              d. o. o.., INR d. o. o., Javne službe Ptuj d. o. o., Javni holding Ljubljana d. o. o., Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Komunala Brežice d. o. o., Kostak d. d., Kostak GIP d. o. o., Ljubljanske mlekarne d. o. o., Lomas Ljubljana d. o. o., Makom trgovina d. o. o., MPI Vrelec d. o. o., Narayan d. o. o., NIL Podatkovne komunikacije d. o. o., Odvetniška pisarna Senica & partnerji d. o. o., Our Space Appliances d. o. o., Ozara d. o. o., Ozara ZC d. o. o., Pletilstvo Petra Ocvirk s. p., Pomgrad – CP d. d., Pomgrad – GM d. o. o., Pomgrad – TAP d. o. o., Pomgrad VGP d. d., Pomgrad d. d., Saubermacher – komunala Murska Sobota d. o. o., SMT d. o. o., Snaga d. o. o., Socialnovarstveni zavod Taber, Sovita d. o. o., STO Javna agencija RS za trženje in promocijo turizma, Stroka informatika d. o. o., T-2          d. o. o., Valina Care d. o. o., Valina upravljanje d. o. o., Valina varovanje d. o. o., Valina d. o. o., VDC Tončke Hočevar, VIRS d. o. o., Zdravstveni dom Radeče, Združenje DrogArt, Združenje Sazas k. o.