26. julija, 2021

Poslovna cona Pobrežje bo končno dobila svojo dovozno cesto

Mestna občina Maribor je v maju pridobila sofinancerska sredstva, s katerimi bo v prihodnjem letu zgradila novo dovozno cesto do Poslovne cone (PC) Pobrežje. Poslovna cona se je ob kanalu HE Zlatoličje, na območju, ki je med Mariborčani še danes najbol …

Piše: Lidija Ferk Mestna občina Maribor

Mestna občina Maribor je v maju pridobila sofinancerska sredstva, s katerimi bo v prihodnjem letu zgradila novo dovozno cesto do Poslovne cone (PC) Pobrežje.

Poslovna cona se je ob kanalu HE Zlatoličje, na območju, ki je med Mariborčani še danes najbolj poznano kot Svila – po nekdaj uspešnem tekstilnem podjetju, ki je delovalo na tem območju –, razvila s postopnim odkupovanjem zemljišč in objektov ugaslega podjetja. Danes cona gosti dve večji podjetji – javno podjetje Marprom in Comtrade ter ducat mikro, malih in srednje velikih podjetij. Prevladuje predelovalna industrija, dve podjetji se ukvarjata s transportom, tukaj deluje tudi grozd dimnikarskih podjetij. Upravljavec kompleksa je javno podjetje Snaga.

Pobreška poslovna cona je zdaj dostopna le po ozki cesti, ki vodi skozi strnjeno stanovanjsko naselje in je zato neprimerna zlasti za tovorni promet. Z izgradnjo nove ceste, ki bo do glavnega vhoda v cono pripeljala preko novozgrajenega nasipa na vzhodni strani cone, pod cesto, ki vodi na Malečniški most, bomo stanovanjsko območje končno razbremenili. Tako bomo odgovorili na dolgoletna pričakovanja prebivalcev tega dela Pobrežja, da kljub bližini poslovne cone živijo mirno in varno, brez obremenitev zaradi tovornega prometa.

Poslovna cona bo dobila možnost za širitev in razvoj, saj več tam delujočih podjetij že načrtuje gradnjo novih poslovnih in skladiščnih prostorov. Mestna občina Maribor je za investicijo, ki je ocenjena na 1,3 milijona evrov, pridobila sofinancerska sredstva iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, v višini 651.553 evrov. 488.665 evrov (75 odstotkov) je podpora iz Evropskega sklada za regionalni razvoj kot prispevek Evropske unije, in 162.888 evrov nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna. Preostalih 706 tisoč evrov bo občina zagotovila v svojih proračunih za leti 2021 in 2022, ko mora v skladu z odločitvijo o podpori tudi izvesti investicijo.

Investicija v skladu z zahtevami iz občinskega podrobnega prostorskega načrta za to območje obsega:

  • izgradnjo dvosmerne dvopasovne dovozne ceste z odcepom do glavnega vhoda v poslovno cono v skupni dolžini 267 metrov in z razširitvijo voznega pasu na odcepu ter s površinami za pešce vzdolž celotne trase, ob tem še kolesarske steze v dolžini 51 metrov;
  • ureditev armirane brežine, po kateri bo tekla cesta (dolžine 94 metrov in povprečne višine 6 metrov), ter izgradnjo armiranobetonskih podpornih zidov dolžine 45 metrov in povprečne višine 3,50 metra;
  • izgradnjo armiranobetonskega parapetnega zidu ob občinski cesti proti mostu, na mestu, kjer se bo priključila dovozna cesta;
  • postavitev jeklene varnostne ograje vzdolž celotne dovozne ceste in na mestu, kjer se bo priključila dovozna cesta, v skupni dolžini 439 metrov;
  • izgradnjo vodovodnega cevovoda v skupni dolžini 263 metrov ter s priključkom na lokalno cesto in omrežje v poslovni coni;
  • ureditev odvodnjavanja;
  • rekonstrukcijo dela lokalne ceste v dolžini 151 metrov in ustrezno razširitev z dograditvijo pasu za zavijanje na levo na novo dovozno cesto ter
  • postavitev javne razsvetljave vzdolž celotne trase.

S tem projektom Mestna občina Maribor ustvarja ugodno poslovno okolje za razvoj malih in srednje velikih podjetij, ki so ključni nosilci gospodarskega razvoja v regiji, s tem, da vzpostavimo primerne infrastrukturne pogoje za njihovo poslovanje v poslovni coni.