26. julija, 2021

Nakup podjetja v »post COVID« obdobju

Trenutno smo priča gospodarskim razmeram, ki ustvarjajo ugodne pogoje za nakup obstoječih podjetij. Mateja Ahej   Pogoji, naklonjeni prevzemni dejavnosti Obdobje epidemije (Covid-19) je za prenekatero podjetje predstavljalo prelomno točko in nasul …

Piše: Mateja Ahej, Targo finance d. o. o.

Trenutno smo priča gospodarskim razmeram, ki ustvarjajo ugodne pogoje za nakup obstoječih podjetij.

Mateja Ahej

 

Pogoji, naklonjeni prevzemni dejavnosti
Obdobje epidemije (Covid-19) je za prenekatero podjetje predstavljalo prelomno točko in nasulo veliko ovir, ampak sočasno pokazalo precej zanimivih prevzemnih priložnosti, ki lahko predstavljajo novo priložnost za širitev dejavnosti in rast poslovanja. Zdaj že lahko rečemo, da medtem ko so nekatere branže čutile resen negativen vpliv epidemije, so druge poslovale povsem normalno, nekatere celo prosperirale.
Trenutno smo priča gospodarskim razmeram, ki ustvarjajo ugodne pogoje za nakup obstoječih podjetij. Ključni dejavniki, ki spodbujajo prevzemno dejavnost, so:

  • nizke obrestne mere,
  • potenciali rasti,
  • tendence po izstopu iz podjetja t. i. generacije baby boom.

Dobro poznavanje panoge
Za potencialni nakup podjetja v danem trenutku je ključnega pomena poznavanje panoge, v kateri je družba. Nekatere panoge so bile zaradi razglašene epidemije močno prizadete in več kot leto dni niso mogle normalno opravljati dejavnosti. Še vedno ni v celoti jasno, kako bo z opravljanjem dejavnosti v prihajajočem obdobju. Prihodki so bistveno upadli, prav tako se kopičijo izgube. Gre predvsem za panoge nastanitvenih dejavnosti, turizma, gostinstva, deloma tudi gradbeništva, kovinsko-predelovalne industrije in vseh povezanih dejavnosti. Na drugi strani dejavnosti, kot so živilske trgovine, gradbeništvo, IT, farmacija, medicinski pripomočki, športni pripomočki, močno rastejo.
Kot kritična se je v dani situaciji izkazala koncentracija kupcev in dobaviteljev na malo število poslovnih partnerjev. Na strani dobaviteljev se je negativna stran malega števila partnerjev pokazala pri nezmožnosti dobav in višanju vhodnih surovin. Boljše so jo odnesla podjetja, ki se pri dobavah zanašajo na več različnih partnerjev. Kljubovanje negativnim razmeram in robustnost poslovnega modela predstavljata eno izmed pomembnih meril zanimivega prevzema.
V praksi nakupov opažamo še dodatno izraženo željo kupcev po zmožnosti rasti prevzetega podjetja v postcovidnem obdobju. Kupec mora torej biti vsaj rahlo tudi vizionar ter razumeti povezave med panogami in potrebami okolja, ki bodo sledile v naslednjih letih.

Poznavanje finančne slike podjetja
Nakup obstoječega podjetja že pred razglašeno epidemijo ni bil možen ali vsaj priporočljiv brez podrobnega poznavanja finančne slike družbe. Torej je to področje le še pridobilo pomembnost. Le v primeru sovražnega prevzema, ko imamo v interesu zapiranje oz. prenehanje delovanja podjetja, nam je praktično vseeno za prihodnje načrtovano poslovanje, v vseh drugih primerih nam je praviloma v interesu, da investicijo povrnemo v čim krajšem času, zato bomo pozorno proučili, kaj bi se lahko s podjetjem dogajalo v prihodnje.
Za presojo finančnega stanja je najprej smiselno analizirati preteklo poslovanje podjetja v obdobju pred pandemijo. Ko si tukaj ustvarimo sliko, ali je podjetje poslovalo stabilno, ali je bilo v hitri rasti (prihodki od prodaje, stroški blaga in materiala, stroški storitev, stroški dela, obratni kapital), bomo tudi lažje presojali, kakšen vpliv je imela epidemija in kakšen bo izhod iz nje. Večina panog v letu 2021 že posluje precej normalno in dosega rast. Leti 2019 in 2020 predstavljata anomalijo in lahko bistveno kazita povprečno donosnost. Zato bo treba poslovanje v postopku analize normalizirati in razmisliti, kaj bi se s poslovanjem tega podjetja zgodilo, če se epidemija ne bi zgodila: Bi konstantno raslo naprej? Bi se zgodil upad poslovanja iz drugih razlogov? Bi več investirali?
Premišljeni investitor bo v naslednjem koraku skušal ali sam ali na temelju poslovnega načrta prodajalca pripraviti projekcijo poslovanja. Da bo lahko dobil realno sliko o vrednosti podjetja, priporočamo pripravo finančnega načrta v več različicah, ki naj vsebujejo tako optimistične kot pesimistične vidike. Sploh mora biti prevzemno podjetje pozorno na potencialne pasti postcovidnega obdobja, npr. primanjkljaj v obratnem kapitalu, finančno zadolženost, povečane (neprodajljive) zaloge, znižane plače (ki se bodo morale dvigniti) ipd.
Za kupca je pomemben tudi razmislek o vrednosti podjetja z vidika samostojnega nadaljnjega poslovanja (»stand alone«), poslovanja, kot se odvija v danem trenutku (»business as ususal«), ali na drugi strani najgospodarnejše rabe (»best and higest use«), kar lahko vsebuje tudi možne sinergijske učinke, pri čemer 1 + 1 ni zgolj 2.

Ne pozabite na lastno finančno sliko.
Pri prevzemu bo pomembno vlogo igrala tudi vaša lastna finančna slika. V primeru, da namreč sami ne morete zagotoviti finančnih sredstev za prevzem želene družbe, boste primorani v iskanje zunanjega financiranja. Takšno financiranje lahko zagotovi banka ali kateri izmed finančnih skladov. Osnovno pravilo je, da morata združeni podjetji poslovati dovolj dobro, da je prevzem s finančnega vidika možen in seveda smiseln, za kar bo treba pripraviti precej natančne načrte prihodnjega (združenega) poslovanja.

Vezava kupnine na prihodnje poslovanje
Ena izmed najboljših lastnosti podjetnikov je optimizem. Kajti to je tisto, kar lastnike vedno znova poganja naprej, da je možno poslovati dobro, rasti. Kot racionalnega kupca vas bo zagotovo v luči »epidemijskih« gospodarskih razmer vrtal »črv dvoma«, ali bo poslovanje res teklo, kot predstavlja obstoječi lastnik. V taki situaciji svetujemo dogovor, ki bo zadovoljil obe strani – vezavo višine kupnine na realizirane rezultate v omejenem prihodnjem obdobju (»earn out«). Strani se soglasno dogovorita, koliko kupnine prejme lastnik takoj in kolikšen del bo vezan na prihodnje rezultate. Kupec in prodajalec se dogovorita, na kateri kazalnik bosta vezala kupnino, to je lahko npr. obseg prodaje, EBITDA ali EBIT. Če je obseg dosežen, prodajalec prejme kupnino v višini kot predhodno dogovorjeno, če ne, se dogovorjeni znesek zniža ali se sploh ne izplača. In tako v celotnem opredeljenem obdobju, ki lahko znaša npr. tri leta.

Niso vsa podjetja poslovala slabše
Ne smemo zanemariti prevzemnih priložnosti v panogah, ki so v času epidemije prosperirala in hitro rasla. Konsolidacijo družb je možno zaslediti tudi v panogah, kot so medicinski pripomočki, farmacija, laboratorijska oprema in reagenti, IT in druge. Hitra rast apetite prodajalcev sicer v tem trenutku poganja v nebo, vendar je ob predpostavki realnega načrtovanja prihodnjega poslovanja in razumni vezavi kupnine na prihodnje poslovanje zanimiv tudi takšen prevzem.