26. julija, 2021

MO Maribor pripravlja prostorski načrt za novo Zdravstveno postajo Tezno

Mestna občina Maribor pripravlja prostorski načrt za novo Zdravstveno postajo Tezno. Mariborčani, še posebej Tezenčani, težko čakajo, da se bo Zdravstvena postaja (ZP) Tezno, iz propadajočega objekta ob Zagrebški cesti, končno preselila v nove prostore …

Piše: Lidija Ferk, Mestna občina Maribor

Mestna občina Maribor pripravlja prostorski načrt za novo Zdravstveno postajo Tezno.

Mariborčani, še posebej Tezenčani, težko čakajo, da se bo Zdravstvena postaja (ZP) Tezno, iz propadajočega objekta ob Zagrebški cesti, končno preselila v nove prostore, primerne primarni zdravstveni dejavnosti in visoki ravni storitev, ki jih za občane izvaja Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor.

Konec lanskega leta je Mestna občina Maribor na arhitekturnem natečaju izbrala idejno rešitev za celovito urbanistično zasnovo območja, ki ob najpomembnejšem, zdravstveni postaji z lekarno, predvideva v kasnejši fazi tudi razširitev z domom mestne četrti. Vizija je torej ureditev novega »urbanega središča« mestne četrti Tezno.

Na pričakovanja investitorja – mariborske občine – in uporabnika – Zdravstvenega doma Maribor – je najbolje odgovorila skupina arhitektov – Uroš Lobnik, David Mišič, Žiga Kreševič, Sašo Žolek, Goran Piršic, Davor Fistrič in Maja Žalik –, ki bodo tudi projektirali objekt.

Ta bo zgrajen v severnem delu Teznega, ob Prekmurski ulici, v bližini Osnovne šole Martina Konška. Natečaj je bil osnova za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za to območje. Tega bo občina predvidoma izvedla še letos, takoj zatem bo pripravila dokumentacijo za gradbeno dovoljenje. Pričakujemo, da bomo to pridobili v naslednjem letu, ko bomo tudi pripravili projektno dokumentacijo za izvedbo in proti koncu leta še javni natečaj za izvedbo del v letu 2023. Po tem načrtu bi bila gradnja zdravstvene postaje z lekarno lahko končana v letu 2024.