26. julija, 2021

ENERGETSKA SANACIJA TEHNIŠKEGA ŠOLSKEGA CENTRA MARIBOR

Kdor čaka, dočaka! To je pregovor, ki mi gre zadnje dni najpogosteje skozi misli, ko opazujem začetek del na energetski sanaciji Tehniškega šolskega centra Maribor. Vodenje centra sem prevzel leta 2015. Center je zelo velik, energetsko požrešen in tako …

Piše: Darko Kukovec, direktor TŠC Maribor

Kdor čaka, dočaka!

To je pregovor, ki mi gre zadnje dni najpogosteje skozi misli, ko opazujem začetek del na energetski sanaciji Tehniškega šolskega centra Maribor.

Vodenje centra sem prevzel leta 2015. Center je zelo velik, energetsko požrešen in takoj je bilo jasno, da bo nekaj treba storiti. Že, ko se je center gradil, v letih 2007 in 2008, je bila predvidena tudi sanacija stare stavbe, nekdanjega IKŠ, a je vse skupaj preprečil znameniti ZUJF (Zakon za uravnoteženje javnih financ). Po meni znanih podatkih je bilo za prenovo stare stavbe takrat namenjenih 700 000,00 EUR sredstev, ki so bila umaknjena z uveljavitvijo ZUJF-a. Šola je ostala nedokončana, energetsko požrešna, v enakem stanju je bil tudi dijaški dom.

Želeli smo nekaj premakniti, spremeniti, dokončati. Ponovno poudarjam, da gre za zelo velike površine, stavbe, napeljave in oprema so zastarani, tako da je bilo takoj jasno, da bo šlo za velik finančni zalogaj. Kje dobiti potrebna sredstva?

Iskali smo razne rešitve, spremljali razpise ministrstva za šolstvo in ministrstva za infrastrukturo, v želji, da najdemo rešitev. Tako smo se v septembru, zdaj bi rekel že davnega leta 2016, prijavili na razpis za energetsko sanacijo na način javno-zasebnega partnerstva. V energetsko sanacijo smo lahko vključili staro stavbo na Zolajevi ulici 12 in stavbe dijaškega doma na Zolajevi ulici 13. Če poskušam ta način financiranja opisati poenostavljeno, bi rekel, da gre za način, pri katerem se združita javni in zasebni interes, projekt je finančno podprt tudi s sredstvi kohezijskih skladov Evropske unije. Delitev stroškov je predvidena na način, da je delež sredstev kohezijskih skladov 40 % vrednosti projekta(pri tem je 85 % sredstev iz Evropske unije, 15 % prispeva Republika Slovenija), več kot 50 % sredstev mora prispevati zasebni partner, druga sredstva zagotovi zavod ob pomoči ministrstva za šolstvo. Eden od pogojev je bil, da mora vrednost investicije presegati 750 000,00 EUR.

Ker gre za zelo zapletene in dolgotrajne postopke, smo seveda na osnovi povpraševanja in pridobivanja ponudb izbrali projektno pisarno, ki je za nas vodila postopke. Izdelali so investicijski program, s katerim smo lahko izvedli razpis, na katerega so se odzvali štirje ponudniki, trije slovenski in en slovaški investicijski sklad. V okviru energetske sanacije so bila predvideni:

  • sanacija in posodobitev ogrevanja,
  • zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva,
  • vgradnja senčil,
  • posodobitev razsvetljave,
  • prezračevanje v kuhinji in
  • energetsko upravljanje.

Vse z namenom, da se zagotovijo čim višji energijski prihranki, iz katerih se poplača zasebni investitor v času koncesijske dobe. Ko se ta izteče, morajo biti vsi izvedeni ukrepi še naprej funkcionalni, torej morajo biti oprema in naprave v delujočem stanju in preidejo v last TŠC Maribor. V vmesnem času jih vzdržuje zasebni investitor.

Sledilo je dolgo obdobje ocenjevanja stroškov investicije (vsi ponudniki so si morali ogledati objekte) in pridobivanja ustrezne dokumentacije, raznih soglasij, izjav …

Sledile so ponudbe posameznih investitorjev in nato postopek konkurenčnega dialoga.

Da smo vodili uspešen dialog, se je pokazalo, ker so bile ponudbe, glede na zahteve razpisa, zelo podobne. Na razpisu je zmagalo podjetje Petrol. Cena projekta je v tem času narasla na okoli 2 400 000,00 EUR

Postopki so trajali zelo dolgo, v tem času sem že večkrat zgubljal upanje, a končno smo letos marca podpisali pogodbo in drugi teden v maju so se dela začela. Z velikim veseljem spremljam napredek, in če bo šlo vse po načrtu, bodo dela zaključena do 15. 9. 2021.

V naslednjem šolskem letu sledijo še obnova notranjega stavnega pohištva, obnova učilnic in obnova sanitarij, kar bo zahtevalo dodatna sredstva v višini okoli 1 000 000,00 EUR (sredstva imamo rezervirana), tako da bo šola končno dobila podobo, kot si jo zasluži.