23. marca, 2021

ZAVOD PPC TEZNO KOT AGREGATOR INTERESOV V CONI TEZNO

Evropska unija je leta 2018 sprejela energetsko reformo: sveženj Čista energija za vse Evropejce. Dobili smo nove direktive o energiji iz obnovljivih virov. Poleg teh ciljev sledimo tudi nacionalnim ciljem o izpustih toplogrednih plinov v sklopu Okvirn …

Piše: Milan Novak

Evropska unija je leta 2018 sprejela energetsko reformo: sveženj Čista energija za vse Evropejce. Dobili smo nove direktive o energiji iz obnovljivih virov. Poleg teh ciljev sledimo tudi nacionalnim ciljem o izpustih toplogrednih plinov v sklopu Okvirne konvencije ZN o podnebnih spremembah (UNFCCC). Pred nami je desetletje energetske revolucije. Zavod poslovno proizvodna cona Tezno (Zavod PPC Tezno) ni le pripravljen na spremembe, ampak jih želi tudi sam krojiti. Zavod PPC Tezno na področju cone Tezno izvaja naloge upravljanja z energetsko in komunalno infrastrukturo, zagotavlja potrebe energetske oskrbe, deležnike cone Tezno informira o novostih, ki vplivajo na bivanje v coni Tezno, povezuje in izvaja promocije, vse z namenom dvigovanja kakovosti bivanja. Pokazalo se je, da je prav povezovanje poslovnih subjektov v interesne skupnosti najučinkovitejše. Sprejeli smo skupno odločitev, da bomo po metodi step-by-step deležnikom cone Tezno omogočili uporabo in soudeležbo v sodobnih energetskih rešitvah, ki bodo temeljile na zeleni preobrazbi energetike. Dejavnosti energetike, vzdrževanja in storitev s tega področja želimo čim bolj povezati s skrbnim načrtovanjem okolja, s smotrnim umeščanjem dejavnosti v prostor in na ta način doseči zadovoljivo obvladovanje vplivov na okolje. V ta namen sodelujemo z zainteresiranimi investitorji in skupaj snujemo strategijo razvoja cone Tezno. Zavedamo se, da takšni cilji potrebujejo razvoj inovacij, naprednih rešitev in celovito prostorsko načrtovanje ter obravnavo zmogljivosti pri načrtovanju področij energije, mobilnosti in okolja. Potrebujejo jasno zastavljeno okoljsko politiko, ki ji bodo sledili energetski, mobilnostni akcijski načrti, programi dejavnosti. Potrebujejo odgovorno in energetsko učinkovito ravnanje z odpadki, napredno proizvodnjo električne energije. V ta namen bo v coni Tezno oblikovana platforma za povezovanje med organizacijami EU, razvojnimi agencijami, znanstveno-raziskovalnimi institucijami, inštituti, zbornicami, za sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in deležniki cone Tezno. Cona Tezno bo postala središče uporabe, uresničitve tehničnih rešitev na področju obnovljivih virov energije (OVE). Pripravljamo tako imenovano CT energetsko skupnost OVE. V Zavodu PPC Tezno bomo pripravili koncept TEK (Trajnostnega energetskega kroga – sonce, energetska skupnost, baterija, polnilna infrastruktura, poslovni modeli, mobilnost …) za Cono Tezno. Pomemben segment koncepta TEK sta mobilnost in prevoz: potencialno zmanjševanje prometa, spodbujanje javnega prevoza, analiza in razširitev pešpoti in kolesarskih mrež, uvedba najema električnih koles in vozil. V platformo CT energetska skupnost OVE bodo povabljeni lastniki zemljišč, stavb za postavitev sončnih elektrarn, lastniki prostorov za akumulacijske enote, potencialni odjemalci na ta način proizvedene zelene energije, investitorji v TEK, ki bodo, ne glede na njihovo lokacijo v coni Tezno, lahko dostopali do te energije iz katere koli v coni Tezno postavljene enote. Povabljeni bodo izvajalci sistemov OVE, ki bodo lahko s svojimi že pridobljenimi izkušnjami iz prejšnjih projektov prispevali k optimalno zastavljenim tehničnim rešitvam. Zakonodajni sveženj Čista energija za vse Evropejce predvideva uvajanje prožnosti na področjih rabe, proizvodnje in shranjevanja energije. Pri tem gre za dejavno vključevanje vse večjega števila odjemalcev, ki bodo s svojim prostovoljnim sodelovanjem dejavno sooblikovali trg. Energetski sistem, v katerega so integrirani najrazličnejši viri in odjemalci, so medsebojno povezani z uvedbo sodobne digitalizacije. Odjemalci polno izkoriščajo povezljivost, komunikacije, analitiko in digitalizacijo, operaterji na temelju medsebojne koordinacije v realnem času izkoriščajo digitalno infrastrukturo, s pomočjo avtomatizacije blažijo spreminjajoče se vzorce odjema in tako zagotavljajo zanesljivo obratovanje sistema. Cona Tezno bo neposredno vključena v ta sistem. Takšna bo cona Tezno v prihodnje.