23. marca, 2021

Izzivi v turističnem gospodarstvu so iz dneva v dan večji

Ključno je ustvarjanje odličnih izkušenj naših gostov in obiskovalcev Januarja je Jure Struc postal novi direktor Zavoda za turizem Maribor (ZTM). Zavoda, katerega glavna naloga je, da skladno s širšo strategijo mesta in destinacije usmerja razvoj turi …

Piše: Maja Vintar

Ključno je ustvarjanje odličnih izkušenj naših gostov in obiskovalcev

Januarja je Jure Struc postal novi direktor Zavoda za turizem Maribor (ZTM). Zavoda, katerega glavna naloga je, da skladno s širšo strategijo mesta in destinacije usmerja razvoj turistične ponudbe, le-to soustvarja in poveže ter jo uspešno predstavlja na ciljnih trgih.

Jure Struc je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist in ima več kot 20 let delovnih izkušenj na področju menedžmenta ter poslovnega in komunikacijskega svetovanja. V svoji karieri je deloval kot komunikacijski svetovalec največjim slovenskim podjetjem, direktor marketinga skupine Pivovarna Laško, direktor Večera in podjetnik. Svoje znanje in številne izkušnje iz poslovnega in komunikacijskega svetovanja želi uporabiti tudi pri oblikovanju podobe in vloge Zavoda za turizem Maribor kot kompetenčnega partnerja deležnikov v turizmu, okrepljenega z zaupanjem ustanovitelja in skupnosti. Zavod za turizem vidi v vlogi generatorja, promotorja in integratorja turistične ponudbe v Mariboru in okolici.

Seveda je kriza, povezana s pandemijo koronavirusne bolezni Covid-19, prizadela turizem tudi v mestu Maribor. V kolikšni meri in kaj je bilo v tem času narejenega na Zavodu, da se tudi ta sektor znova zbudi?

V letu 2020 je bilo v MO Maribor realiziranih 200.859 nočitev, kar predstavlja 56-odstotni padec v primerjavi z letom 2019 (460.498). Realiziranih je bilo 72.663 prihodov gostov, kar predstavlja 66-odstotni padec prihodov gostov v primerjavi z letom 2019 (216.777). Po prvem valu epidemije je ZTM preusmeril promocijo turistične ponudbe na slovenski trg in izvajal kampanje na radiu, televiziji in spletu. K obisku Maribora smo nagovarjali tudi prek ambasadorjev, prepoznavnih mariborskih osebnosti, kot so Luka Šulić, Marcos Tavares in skupina Leonart. Trenutno je promotor štajerske prestolnice inšpektor Vrenko, ki ponuja čudovite vedute Maribora in predstavlja mesto v izjemno privlačni podobi. Ob promocijskih smo izvajali tudi dejavnosti na področju razvoja proizvodov. Lani smo vzpostavili novo kakovostno znamko Naše najboljše in z njo certificirali 26 lokalnih rokodelcev, pri- oziroma predelovalcev in gostincev, nadalje želimo podeljevanje kakovostne znamke razširiti tudi na druga področja. Prav tako smo sredi serije odlično sprejetih usposabljanj za turistične ponudnike, ki so namenjena dvigu kompetenc in kakovosti njihove ponudbe. Eden izmed vidnejših projektov je tudi digitalizacija kulturne dediščine, ki bo turistično ponudbo nadgradila na dveh lokacijah v mestnem jedru: z zgodbo najstarejše trte na svetu skozi virtualno resničnost v Hiši Stare trte in virtualno kulinarično mizo v Pokrajinskem muzeju Maribor. V neposredni bližini Hiše Stare trte na Lentu se v kratkem odpira nov Muzej najstarejše trte. Čas epidemije bomo prav tako izkoristili za oblikovanje vizije, ciljev in partnerstev mariborskega turizma, da bo mesto ob ponovnem turističnem zagonu pripravljeno na zahtevne razmere in merjenje s konkurenco na domačem in tujih tržiščih.

Na čem temelji načrt dela Zavoda za turizem Maribor za leto 2021, kateri so glavni poudarki?

Poudarek bo na razvoju petzvezdičnih doživetij oziroma butične turistične ponudbe, nadaljnjem certificiranju ponudnikov z znamko Naše najboljše, razvoju inovativnih ogledov mesta, nadgradnji ponudbe Hiše Stare trte. Organizirali bomo večje mestne prireditve, kot so svečana trgatev Stare trte, Martinovanje v Mariboru in Čarobni december, ter se vključevali v promocijo drugih pomembnih dogodkov, od Evropskega nogometnega prvenstva U21 in kolesarskih tekmovanj do kulturnih prireditev, kot sta npr. Festival Lent in Borštnikovo srečanje. V okviru letošnjega naziva Slovenije kot evropske gastronomske regije načrtujemo še organizacijo kulinaričnih dogodkov. Pomembna dejavnost bo seveda nagovarjanje slovenskih gostov, da na območju turistične destinacije izkoristijo dobroimetje v obliki turističnih bonov.

Kaj pa dolgoročni načrti? V katero smer se pelje turizem mesta Maribor v prihodnje?

Kljub potrebnim sprotnim prilagoditvam epidemiološkim razmeram je pot razvoja turizma v Mariboru jasno začrtana, njen cilj je z izboljšano podobo in infrastrukturo mesta ter z razvojem inovativnih in vrhunskih proizvodov postati eno izmed najbolj prepoznavnih in obiskanih turističnih mest v Sloveniji in v širši regiji. Potencial vidimo predvsem na kulturnem, gastronomskem in športnem področju.

Se po vašem mnenju turistični ponudniki v mestu dovolj povezujejo, sodelujejo in kaj je treba narediti na tem področju?

Za to, da se prebijemo med najboljše slovenske turistične destinacije, je ključno ustvarjanje odličnih izkušenj naših gostov in obiskovalcev. Slednjega moramo usmerjati s poenoteno vizijo odločevalcev ter podpreti z aktivacijo skupnosti in prodornostjo turistične znamke Maribor. Izzivi v turističnem gospodarstvu so iz dneva v dan večji in nanje se bomo morali odzvati z intenzivnim trženjem medsebojno usklajenih partnerjev, pri čemer bo Zavod za turizem Maribor prevzel osrednjo povezovalno in usmerjevalno vlogo pri razvoju turizma v mestu.