23. marca, 2021

Gospodarstvo se ne more odzvati čez noč, včasih so potrebni tedni za ponovni zagon

Kriza zaradi epidemije koronavirusne bolezni Covid-19 je pošteno zaorala in v podjetjih pustila precej globoke brazde. Pri Štajerski gospodarski zbornici in pri Območno obrtni zbornici Maribor smo preverili, kako se njihovi člani spopadajo s krizo in v …

Piše:

Kriza zaradi epidemije koronavirusne bolezni Covid-19 je pošteno zaorala in v podjetjih pustila precej globoke brazde. Pri Štajerski gospodarski zbornici in pri Območno obrtni zbornici Maribor smo preverili, kako se njihovi člani spopadajo s krizo in v kolikšni meri so koristili ukrepe Vlade. Zanimalo nas je tudi, čemu bosta zbornici posvečali pozornost v letu 2021.

Zahtevna, a (še) ne alarmantna situacija

Tako kot med splošno javnostjo je tudi v gospodarstvu nepredvidljivost tista, ki najbolj obremenjuje. Gospodarstvo se ne more odzvati čez noč, včasih so potrebni tedni za ponovni zagon. Velika težava je predvsem pri MSP, ki jih je v regiji absolutno največ, saj številnih dejavnosti, ki jih velika podjetja opravljajo, le-ta ne morejo. Kot primer: velike trgovske verige lahko potrošnikom ponudijo stvari, ki jih sicer prodajajo tudi male trgovine, ki ne smejo poslovati.

Podjetja so, kot se je pokazalo v raziskavi Barometer, ki smo jo izvedli med člani, pogosto (kar 58 % vprašanih) koristila nadomestilo za čakanje delavcev na delo in tudi druge ukrepe, ki so omogočali, da ni prišlo do večjih odpuščanj. Pokazalo se je, da je situacija sicer zelo zahtevna, pa vendar, tudi zaradi nadomestil in subvencij države, še ni alarmantna. 70 % podjetij je sicer poudarilo, da imajo padec naročil, večinoma med 10 in 30 %.

Skozi Barometer je delo Štajerske gospodarske zbornice kot zelo uspešno ocenilo 51 % sodelujočih, nadaljnjih 40 % pa kot delno uspešno. Ponosna sem na tak rezultat in v prihodnje bomo nadaljevali delo v začrtani smeri, predvsem bomo naredili vse za povezovanje, informiranje in komuniciranje članov z zbornico in med njimi.

mag. Aleksandra Podgornik, direktorica ŠGZ

Večina podjetij se bori, so pa tudi svetle izjeme

Situacija, ko država z odlokom prepove delo in odredi zaprtje dejavnosti, je bila edinstvena ter velik šok za naše podjetnike in obrtnike. V zbornici smo podjetjem na voljo za svetovanja, hkrati pa sodelujemo pri pripravi protikoronskih ukrepov, pri čemer z jasnimi stališči glede težav s terena vseskozi zagovarjamo vse vrste pomoči gospodarstvu, tako za zaposlene, ki so ostali doma na čakanju na delo, kot za podjetnike in obrtnike, ki so jih pestile težave s plačevanjem fiksnih stroškov, kreditov in drugih stroškov v obliki materiala, pokvarljivega blaga in zalog. V zbornici pomagamo podjetjem pri koriščenju ukrepov, spoprijemanju s težavami z zapiranjem in odpiranjem gospodarskih subjektov pa tudi pri neživljenjskih pogojih ter vseh možnih oblikah testiranja in izdajanja karantenskih odločb. Vesela sem, da imamo tudi svetle zgodbe in podjetja, ki se kljub vsem težavam uspešno spopadajo s krizo. Nekatera, predvsem proizvodna podjetja, v tem času tudi zaposlujejo. Gostinci, ki so sicer med najbolj prizadetimi, se preusmerjajo v dostavo in prevzem.

Letos bomo v zbornici na področju vseh finančnih državnih spodbud preusmerili vse moči v podporo podjetjem pri prijavi in svetovanju glede razpisov, vavčerjev in ukrepov. Na evropski ravni pa smo v mariborski ekipi tik pred dogodkom DIGITHON v okviru projekta BE READI ALPS za pomoč zrelim podjetjem v panogi turizma.«

Leonida Polajnar, direktorica Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor