23. marca, 2021

Cona Tezno se širi proti jugu

Mestna občina Maribor je pridobila sredstva za gradnjo ceste K5-K8, ki bo južno od Perhavčeve ulice zagotovila dostop do več kot 3,5 hektarja zemljišč za gradnjo proizvodnih, skladiščnih in poslovnih prostorov. Poslovno-proizvodna Cona Tezno meri več k …

Piše: MOM

Mestna občina Maribor je pridobila sredstva za gradnjo ceste K5-K8, ki bo južno od Perhavčeve ulice zagotovila dostop do več kot 3,5 hektarja zemljišč za gradnjo proizvodnih, skladiščnih in poslovnih prostorov.

Poslovno-proizvodna Cona Tezno meri več kot 108 hektarjev, vendar je zasedena le slaba polovica njene površine. Na območju nekdanjega Tama je v zadnjih letih že precejšnja prostorska stiska. Cona bi se lahko širila, prostora je dovolj, tudi povpraševanje po zemljiščih za gradnjo je precej živahno. Vendar južno od Perhavčeve ulice ni ne cest ne komunalnih vodov. Mestna občina Maribor je zato prisluhnila potrebam cone in interesom investitorjev ter sklenila območje urediti in omogočiti nadaljnji razvoj tega tradicionalno gospodarskega območja.

Prvi korak k širjenju cone je izgradnja pomembne nove povezovalne ceste z vso komunalno in energetsko infrastrukturo, na katero se bodo lahko novozgrajeni objekti navezovali. Na začetku februarja je občina za izgradnjo te ceste, ki je v prostorskih načrtih poimenovana Cesta K5-K8, pridobila skupno 1.312.064 evrov sofinanciranih sredstev. To je v investiciji, ki je ocenjena na nekaj manj kot 1,6 milijona evrov, zelo pomemben delež. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj smo kot prispevek Evropske unije pridobili 984.048 evrov in iz državnega proračuna kot nacionalni prispevek še dodatnih 328.016 evrov.

Da se bo lahko gradnja začela, bo treba najprej odstraniti nakopičene odpadke z več kot treh hektarjev površin. Območje je namreč zasuto z na tisoče ton odpadkov, ki so se na njem kopičili že desetletja; nasutje odpadkov in zemljine, ki jih prerašča zelenje, je ponekod debelo celo več kot osem metrov. Zato je bilo treba najprej opraviti preiskave tal in ugotoviti, kakšne vrste odpadki so tam, nato pripraviti tehnično in projektno dokumentacijo ter pridobiti dovoljenje za gradnjo in na koncu pripraviti še investicijski dokument. Priprave na projekt je vodilo Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Maribor.

V skladu z odločitvijo o financiranju mora biti operacija končana do konca tega leta. Cona Tezno bo tako kmalu bogatejša za novo javno cesto, morda najpomembnejšo doslej, saj bo zagotovila možnost za njeno širitev. Cesta bo dolga 240 metrov in široka 19 metrov ter bo seveda imela tudi površine za pešce in kolesarje ter zelenice. S to cesto bo zagotovljen dostop do več kot 3,5 hektarja zemljišč za gradnjo proizvodnih, skladiščnih in poslovnih prostorov ter možnost za priključitev teh novih objektov na sodobno javno komunalno-energetsko infrastrukturo.

Kmalu po začetku gradnje bo Mestna občina Maribor začela prodajati zemljišča podjetjem. V nekaj letih bo Cona Tezno še dostopnejša, saj pod vodstvom Direkcije RS za infrastrukturo potekajo tudi priprave na gradnjo podvoza pod železniško progo na Ledini, na zahodnem robu cone.