Bistvena sta strateško načrtovanje in fleksibilnost

Začetki podjetja segajo v leto 1990, ko sta brata Sandi in Tomaž Boh ustanovila podjetje BTS Company. Danes je podjetje ponosno na 30-letno tradicijo v slovenskem prostoru. Njihova glavna dejavnost je ponudba in prodaja rezilnega, merilnega orodja, CNC-obdelovalnih strojev in robotov. Podjetje ima 101 zaposlenega, ki kupcem nudijo celovite rešitve na področju strojne obdelave, robotike, servisiranja in svetovanja.

Pogovarjali smo se z vodjem poslovne enote Maribor Damijanom Krajncem, ki pravi, da je stopnja avtomatizacije in robotizacije v Sloveniji v porastu, a še vedno nižja kot na razvitih industrijskih trgih. »Prednost industrijsko razvitih držav je predvsem v večjem bruto družbenem proizvodu in večji dodani vrednosti na zaposlenega. Največ možnosti razvoja slovenskih podjetij vidimo v boljši organiziranosti, strateškem načrtovanju in uvajanju novih tehnologij,« meni Krajnc. Največji odjemalci njihovih orodij, strojev in tehnologij so podjetja v kovinsko-predelovalni industriji. Znotraj tega segmenta so glavni poslovni partnerji in kupci znotraj avtomobilske industrije, strojegradnje in orodjarstva.

Na lokaciji Cone Tezno se nahaja veleprodajna tehnična trgovina z ‘demo centrom’, oddelkom varjenja tračnih žag in skladiščem. »Prednost naše lokacije je v tem, da imamo veliko svojih kupcev že v Coni. Hkrati tukajšnja lokacija pomeni, da imamo vse svoje kupce, s katerimi sodelujemo iz svoje poslovne enote Maribor (Štajerska, Prekmurje), znotraj radija cca. 50 kilometrov. V mariborski poslovni enoti nas je zaposlenih sedem ljudi, od tega nas je pet vpetih v prodajo in svetovanje, dva pa v segment varjenja tračnih žag in skladiščnega poslovanja. V Coni Tezno si želimo predvsem bolj vzdrževano in urejeno cestno infrastrukturo, predvsem z vidika neoviranega dostopa do parkirišč in skladiščnih prostorov,« pojasnjuje Krajnc.

Trenutno je podjetje vključeno v vse večje projekte pri svojih kupcih znotraj avtomobilskega segmenta, ki so povezani s prihajajočo proizvodnjo električnih vozil. Prisotni so tudi v segmentu strojegradnje, ki zanje neposredno ali posredno predstavlja skoraj polovico poslovnih partnerjev – kupcev.

Ob nastali situaciji, pandemiji koronavirusne bolezni Covid-19, je podjetje BTS Company takoj sprejelo določene ukrepe in jih v minulem letu stalno nadgrajevalo in izboljševalo. »V kar največji meri smo uvedli delo od doma. Povečali smo število on-line izobraževanj z našimi dobavitelji. Na enak oziroma podoben način smo svoje tehnično svetovanje, prodajo in obveščenost o novostih še bolj približali svojim kupcem,« pojasni Krajnc in dodaja: »V zadnjem času veliko dejavnosti nadgrajujemo tudi s spletno trgovino B2B za podjetja. Prav v tem času začenjamo poskusno poslovanje s prvimi strankami. V tem koronskem obdobju smo spoznali, da moramo biti fleksibilni, se hitro odzvati na spremembe, organizacijsko delovati na najvišji ravni, pravilno strateško načrtovati, nenehno uvajati nove tehnologije in jih kakovostno implementirati.«

Vizija podjetja BTS Company je, da bi bili vsako leto boljši, kar jim uspeva že 30 let. »Vodstvo podjetja nam vsako leto pripravi načrte, cilje, da zagotavljamo kontinuirano rast podjetja in povečujemo zadovoljstvo kupcev. Zaposleni v podjetju v sodelovanju s svojimi dobavitelji, inovativnostjo ter kakovostnim in odgovornim delom poskrbimo za realizacijo. Kot vodja poslovalnice BTS Company, poslovne enote Maribor, moram priznati, da imata naša direktorja razumevanje tudi za naše zasebno življenje. Delovni čas in pogoje dela imamo zagotovljene s pogodbo in jih tudi vsi spoštujemo. Vendar je res, da si moram tu in tam odtrgati del svojega prostega časa zato, ker želim zadovoljiti svoje kupce in v najkrajšem času ugoditi njihovim zahtevam. Sicer sem v podjetju že dvajset let in sem se v tem obdobju naučil, kako uspešno uskladiti poslovno življenje z zasebnim,« razloži Krajnc.

Predstavitev podjetij

BREZ STRAHU PRED TOČO

V poletnih mesecih nas kaj hitro lahko preseneti vsem neljuba toča. Še poseben strah pred poškodbami toče imajo vozniki vozil – kako poteka popravilo poškodb po toči smo preverili pri podjetju M&M PDR. Nam lahko na kratko predstavte vaše podjetje? Naša pot se je začela leta 2008, in sicer kot samostojna pot direktorja Mitje Planinška, […]

Predstavitev podjetij

“SVEŽ ZRAK JE NAŠE POSLANSTVO”

O podjetju, aktualnih projektih in industriji prezračevanja smo se pogovarjali z direktorico podjetja Pichler&Co, Rebeko Prodanovič. Prosim, če mi opišete začetke vašega podjetja in kje je podjetje danes? Podjetje PICHLER & CO d.o.o. Maribor sta ustanovila Uroš Prodanovič in podjetje Lufttechnik J. PICHLER G.m.b.H. Klagenfurt – Avstrija januarja leta 1994. Ustanovitelj Uroš Prodanovič, z dolgoletnimi […]

Novice iz Cone Tezno

Menerga je za projekt nizkoenergetskega vrtca Kamnitnik prejela nagrado Slovensko-nemške gospodarske zbornice za energetsko učinkovitost v Sloveniji

Na spletnem dogodku z naslovom ‘Priznanja za energetsko učinkovitost v Sloveniji’ je Slovensko-nemška gospodarska zbornica (AHK Slovenija) podelila priznanja šestim slovensko-nemškim projektom s področja učinkovite rabe energije v stavbah. Za projekt nizkoenergetskega vrtca Kamnitnik (Škofja Loka) je nagrado prejelo tudi podjetje Menerga. Projekt odlikuje usmerjenost v učinkovito in 100-odstotno izkoriščanje obnovljivih virov energije (OVE) tako za ogrevanje kot za hlajenje, še posebno plitke […]