7. januarja, 2021

Skupna odgovornost je, da imamo pred sabo vizijo samozaščite

Opravljanje vozniških izpitov se je v spomladanskem obdobju zaradi ukrepov za obvladovanje in zajezitev epidemije COVID-19 za dva meseca zamaknilo v poletno sezono. V času ukrepov in zaprtja izpitnih centrov je razumljivo prišlo do čakalnih dob za opra …

Piše: Janez Meznarič

Opravljanje vozniških izpitov se je v spomladanskem obdobju zaradi ukrepov za obvladovanje in zajezitev epidemije COVID-19 za dva meseca zamaknilo v poletno sezono. V času ukrepov in zaprtja izpitnih centrov je razumljivo prišlo do čakalnih dob za opravljanje vozniških izpitov, ki so bile po odprtju izpitnih centrov z ustreznimi ukrepi zmanjšane na minimum. Toda novi ukrepi za zajezitev druge, jesenske epidemije, so delo izpitnih centrov od 16. novembra zopet ustavili.

V obdobju od začetka leta 2019 (do 25. 11. 2019) smo na ravni celotne države opravili 49.103 teoretičnih vozniških izpitov, v letu 2020 (do 25. 11. 2020) pa 40.056. Opravljenih je bilo torej 9.000 teoretičnih izpitov manj. Tudi praktičnih izpitov je bilo v letu 2020 bistveno manj. V letu 2019 je bilo v istem obdobju 41.371 praktičnih izpitov, v letu 2020 pa 33.273. Na območju 5, ki zajema Maribor, Mursko Soboto in Ptuj, se tedensko opravi približno 210 teoretičnih in 264 praktičnih izpitov. V celotnem letu 2020 je bilo tako okrog 1.400 teoretičnih in 1.400 praktičnih izpitov manj. Res pa je, da ima čas epidemije tudi pozitivne posledice, predvsem za teoretične izpite, saj se je uspešnost v tem obdobju zvišala za 6 %, torej je mogoče razumeti, da so kandidati več časa posvetili pripravam na izpit. Za praktične izpite se uspešnost ni bistveno zmanjšala.

Pri večini ljudi je mogoče zaznati nezadovoljstvo zaradi njihovih načrtov za pridobitev vozniškega izpita, saj so zaradi ukrepov za zajezitev epidemije termini večkrat preklicani. Kandidati morajo posledično imeti tudi več ur vožnje, zaradi vmesne prekinitve. Usposabljanje, ki je potekalo v obdobju dovoljenega, je potekalo ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov, v osebni zaščitni opremi (maskami), ob upoštevanju oddaljenosti med teoretičnim usposabljanjem, ob razkuževanju. Osebna zaščitna oprema, nošenje mask, razkuževanje in umivanje rok so najpomembnejši. Storiti moramo vse, da bomo svoje stranke v prihodnjih mesecih čim bolj zaščitili, dokler se stanje v svetu ne normalizira. Umivajmo si roke z milom ali razkužimo z razkužilom tik pred usposabljanjem in izpiti. Imejmo maske. Vstopili bomo v vozilo, ki je bilo od zadnjega izpita – usposabljanja razkuženo z antiseptičnim aerosolom, kar vključuje tudi zunanje kljuke na vratih. Govorjenje iz oči v oči mora biti čim krajše. Za teoretične izpite in usposabljanja je treba prostore čim bolj in čim večkrat prezračiti. Na koncu predavanja odgovorno zavrzimo zaščitno opremo in si umijmo roke. Priporoča se tudi, da si oblačila preoblečete takoj, ko se z usposabljanj/izpitov vrnete v svoj dom.

Skupna odgovornost je, da imajo kandidati, učitelji vožnje in ocenjevalci pred sabo vizijo samozaščite. Kdor okužen vstopi v vozilo, krši predpise, predvsem pa ravna neodgovorno do soljudi, saj prenaša bolezen in izpostavlja tveganjem druge. Bodimo prijazni, bodimo odgovorni, bodimo varni – zdravi in ohranimo vsa ta načela, tudi ko bo epidemija minila.