7. januarja, 2021

Podjetja lahko spreminjajo družbo na bolje

Družbena odgovornost in izzivi časa Naša sogovornica je bila mag. Anita Hrast, ustanoviteljica in direktorica inštituta IRDO – Inštituta za razvoj družbene odgovornosti. Inštitut IRDO je vodilna slovenska organizacija, ki z raziskovanjem, izobraževanje …

Piše: Simona Lobnik Ambrožič

Družbena odgovornost in izzivi časa

Naša sogovornica je bila mag. Anita Hrast, ustanoviteljica in direktorica inštituta IRDO – Inštituta za razvoj družbene odgovornosti. Inštitut IRDO je vodilna slovenska organizacija, ki z raziskovanjem, izobraževanjem, svetovanjem, povezovanjem in promocijo prispeva k razvoju družbene odgovornosti v slovenskem in v svetovnem merilu.

Na kratko nam pojasnite koncept družbene odgovornosti, kakšen pomen ima v času, v katerem živimo?

Družbena odgovornost podjetij prinaša konkurenčno prednost in pomeni, da se morajo podjetja zavedati svojih vplivov na skupnost in okolje ter o tem poročati, ne samo z ekonomskimi, ampak tudi z okoljskimi in družbenimi kazalci. Z letom 2017 morajo velika podjetja v EU, tudi v Sloveniji, v svojih letnih poročilih poročati tudi o nefinančnih vidikih poslovanja. Družbena odgovornost je orodje za dosego trajnostnega razvoja v skladu s Cilji trajnostnega razvoja do leta 2030, ki jih je že leta 2015 zapisala Organizacija združenih narodov. Ta strategija poudarja pomen večje prepoznavnosti družbene odgovornosti podjetij in širjenja dobrih praks z vključitvijo družbene odgovornosti podjetij v izobraževanje, usposabljanje in raziskave. Strategija prav tako izboljšuje procese samoregulacije in koregulacije ter razkritje socialnih in okoljskih informacij podjetij. Družbena odgovornost pomaga spreminjati družbo na bolje, v smeri trajnostnega razvoja.

Vi se z družbeno odgovornostjo ukvarjate že vrsto let. Kako se spominjate začetkov, kaj vas je pritegnilo?

S tem področjem sem se začela ukvarjati leta 2004, ko sem videla, da vedno manj vem, kaj kupujem in kaj jem, da je zaupanje potrošnikov v izdelke podjetij začelo upadati in da je okolje vse bolj onesnaženo. Želela sem po svojih močeh vsaj nekaj prispevati k boljšemu svetu. Prepričana sem, da je vsak od nas mozaik celote in če se vsak posameznik, kot del celice skupne družbe, zaveda, da lahko nekaj naredimo v smeri bolj zdravega okolja in večjega zavedanja, potem nam bo vsem lepše in živeli bomo v bolj zdravem okolju.

Kako ocenjujete današnje zavedanje družbene odgovornosti pri posameznikih in kaj bi rekli za podjetja?

Vse bolj se zavedamo pomena družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Med temi sta tudi večji ugled in dobiček podjetja in organizacije. Višji sta produktivnost in inovativnost zaposlenih, manj je absentizma in fluktuacije. Podjetja lažje pridobivajo nov kader in poslovne partnerje. Boljše je sodelovanje z lokalno skupnostjo. Ob situaciji z epidemijo COVID-19 se tega menedžerji še bolj zavedajo. Potrebovali smo več kot 15 let, da je postal v našem prostoru koncept družbene odgovornosti dovolj prepoznaven. V ta namen smo pripravili izobraževanja za direktorje in vodje oddelkov, pa tudi širšo javnost, da bi ta koncept čim bolje uvajali v svojo organizacijo. Organiziramo tridnevna usposabljanja za pridobitev certifikata Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, ki smo jih začeli uvajati leta 2016, ki ga je prejelo že več kot 150 slovenskih menedžerjev in strokovnjakov.

Kako bi opredelili vlogo direktorjev, vodij in kakšen je torej družbeno odgovorni vodja?

Njihova vloga je ključna, ne glede na velikost podjetja. Če vodstvo ne razume dobro koncepta, ne more usmerjati zaposlenih v pravo družbeno odgovorno organizacijo. Zato je to najboljši vložek podjetja v znanje in pridobitev certifikatov. Motivacijo predstavljajo tudi nagrade na tem področju. Vse pa se začne z vrednotami vodstva, podjetja in zaposlenih, saj z njimi oblikujemo kulturo podjetja. Nagrada, ki jo podeljujemo za to področje v Sloveniji, je nagrada HORUS. V naslednjem letu jo bomo nadgradili še v obliki certifikata za strateško celovitost podjetja. Več pa najdete na našem spletnem naslovu: www.horus.si