7. januarja, 2021

IZVAJANJE PRAKTIČNEGA POUKA NA DALJAVO

Na Tehniškem šolskem centru Maribor izobražujemo dijake in študente na področju strojništva, avtostroke in mehatronike. Zaradi epidemije COVID-19 smo po slabih dveh mesecih pouka v šoli začeli s poukom na daljavo. Ker smo tehniška šola in med drugim iz …

Piše: Branko Gregorc, vodja šolskih delavnic, TŠC Maribor

Na Tehniškem šolskem centru Maribor izobražujemo dijake in študente na področju strojništva, avtostroke in mehatronike. Zaradi epidemije COVID-19 smo po slabih dveh mesecih pouka v šoli začeli s poukom na daljavo. Ker smo tehniška šola in med drugim izobražujemo dijake za tehniški poklic z izvajanjem praktičnega pouka v šolskih delavnicah, smo bili prisiljeni tudi ta del izobraževanja prilagoditi in izpeljati na daljavo.

Za izvajanje praktičnega pouka na daljavo nismo dobili nobenih priporočil, temveč smo morali sami poiskati način, kako se najbolj približati dijakom, da bodo razumeli podano snov in jo lahko tudi uporabili. Znotraj kolektiva učiteljev praktičnega pouka smo se odločili, da bomo dijakom prikazali vaje, ki bi jih v normalnih pogojih pouka izvajali v šoli, v obliki video posnetkov. Video posnetkov ne bi uporabljali s spleta, ampak bi jih posneli kar učitelji v šolskih delavnicah. Tako smo se prvi teden pouka na daljavo v parih sestali na šoli, določili smernice za posamezne module in začeli pripravljati gradiva. Posnetki imajo slikovni in zvočni zapis, kjer smo pri vsaki vaji sproti razlagali tudi učno snov. Ko smo posneli za nekaj šolskih ur gradiva, se nam je postavilo vprašanje, ali bodo dijaki te posnetke pogledali in jih razumeli. Zato smo se dogovorili, da bomo vajo posneli še enkrat, vendar z napakami (nepravilnim postopkom dela), ki se iz izkušenj pri tem delu dostikrat zgodijo zaradi neznanja ali nerazumevanja. Ker ima več učiteljev v različnih oddelkih enake vsebine, smo prek programa TEAMS naredili kanal, pri katerem imamo vsi učitelji praktičnega pouka dostop do izbire video vsebin. Pri pouku na daljavo video vsebino prek spletne učilnice posredujemo dijakom, snov in temo vaje razložimo in pustimo video na ogled za določen čas nekaj dni. Nato video vsebino odstranimo in jo nadomestimo s posnetkom, ki vsebuje napake. Ko dijaki pogledajo še video z napakami, nam morajo v določenem času odgovoriti, kakšne napake so bile narejene in koliko je bilo teh napak. Na ta način lahko na neki način preverimo, ali so dijaki razumeli razlago in izvedbo vaje. S tem lahko preverimo petdeset odstotkov znanja in razumevanja, drugih petdeset odstotkov pa je motorika, ki jo lahko dijaki dobijo izključno pri fizičnem stiku z napravami in orodjem.

Zavedamo se, da ima vsako podjetje svoj način dela in za delo uporablja različna orodja. Če bodo naši dijaki po končanem šolanju vsaj približno pripravljeni in usposobljeni za delo na področju strojništva, avtostroke in mehatronike, s tem, da bodo poznali orodje in stroje ter delovanje le-teh, smo naredili veliko. Prihodnji strokovnjaki pa se bodo tako ali tako učili skozi vso svojo delovno dobo.