7. januarja, 2021

DOGODEK – ČEZMEJNO SLOVENSKO-AVSTRIJSKO SODELOVANJE

Poslovna cona Tezno spomladi 2021 pripravlja dogodek čezmejnega slovensko-avstrijskega sodelovanja. Z njim želi seznaniti udeležence z možnostmi uspešnega poslovanja, mreženja in koriščenja ustrezne strokovne podpore v avstrijskem okolju. Danes je stal …

Piše: Katja Gorjup

Poslovna cona Tezno spomladi 2021 pripravlja dogodek čezmejnega slovensko-avstrijskega sodelovanja. Z njim želi seznaniti udeležence z možnostmi uspešnega poslovanja, mreženja in koriščenja ustrezne strokovne podpore v avstrijskem okolju.

Danes je stalno rastočo letno blagovno in storitveno menjavo med Slovenijo in Avstrijo vidno razgibala oblika gospodarskega sodelovanja, čezmejno opravljanje storitev. Slednja predstavlja za slovenska podjetja največji izziv, ob tem pa nemalokrat tudi prve poslovne korake na mednarodnem parketu. Kljub temu oziroma prav zaradi tega, ker je avstrijsko gospodarstvo eno izmed najstabilnejših v Evropi, je njegova stabilnost pogojena z določenimi posebnimi formalnimi, pravnimi, finančnimi in kadrovskimi zahtevami, v katere ob vstopu na trg trči vsako tuje podjetje. Zaradi izzivov in posebnosti t. i. mednarodnega parketa so vprašanja kot, kaj pomeni za podjetje vstop na avstrijski trg, kdaj razmišljati o ustanovitvi podjetja in kdaj ohraniti le vlogo poslovnega partnerja ali podizvajalca, upravičena in utemeljena. Del odgovora na zastavljena vprašanja je mogoče najti s pomočjo močnih poslovnih stikov, le-te pa v različnih oblikah mreženja, kar omogočajo dogodki, organizirani za namene spodbujanja čezmejnega sodelovanja.

Kot častni konzul Avstrije in predstavnik Avstrijsko-slovenske trgovinske zbornice bo mag. Jože Protner udeležene nagovoril s svojimi izkušnjami in poznavanjem avstrijske poslovne prakse.

Predstavnike podjetij, vabljene predstavnike lokalne skupnosti in organizacij bo pozdravil in nagovoril direktor Poslovne cone Tezno gospod Gorazd Bende. Kratko predstavitev poslovanja na avstrijskem trgu, njegove zakonitosti in predvsem najpogostejša vprašanja, s katerimi se srečujejo podjetja ob vstopu na novi trg, bom prevzela avtorica tega članka in soudeleženka priprave dogodka mag. Katja Gorjup.

Steve Jobs je dejal, da velike stvari v poslu niso zasluga posameznika, temveč skupine, zato Poslovna cona Tezno vabi k udeležbi vsa, na njenem območju delujoča podjetja, ki jim bo ob tej priložnosti omogočena virtualna predstavitev njihovega poslovanja. Dodatne informacije so na voljo pri organizatorju ali na e-pošti: mag.gorjup@gmail.com.

Predviden termin: 29. 4. 2021

Časovni okvir: 09:00–11:00

Vesele praznike ter zdravo in uspešno leto 2021!