5. oktobra, 2020

VIŠJA PROMETNA ŠOLA MARIBOR – SAMO V SODELOVANJU S PODJETJI ZARES RASTEMO IN SE BOGATIMO

Višja prometna šola Maribor je del zavoda Prometna šola Maribor in se nahaja na Studencih. Pred šolo stoji stara lokomotiva, tako rekoč zaščitni znak šole in opomnik, da se je tukaj nekoč izobraževalo za potrebe Slovenskih železnic.

Piše: Maja Vintar

Kakor se zahtevam gospodarstva prilagajajo podjetja, tako se je programsko spreminjala tudi šola, zato sedaj izobražujemo za trenutno najaktualnejše poklice – logistični inženir ter inženir varstva okolja in komunale. Ni ga podjetja, ki ne bi za svojo rast in delovanje potrebovalo logističnih operacij ali bilo vsaj odvisno od njih – nabava surovin iz različnih delov sveta, odprema lastnih izdelkov, trženje izdelkov, ustrezno skladiščenje, optimiranje prevoza za gospodarsko in časovno ustrezno storitev, upravljanje z voznim parkom podjetja, načrtovanje nabave ustrezne mehanizacije za namen dejavnosti podjetja, poznavanje ustrezne področne zakonodaje in spremne dokumentacije … Inženirji varstva okolja in komunale so pomembna pridobitev podjetij pri ravnanju z odpadki, njihovem ločevanju, zbiranju, ponovni uporabi, pri skrbi za kakovost pitne vode, industrijske in odpadne vode …

Študentje si že med študijem poleg strokovnih znanj pridobijo praktične spretnosti, ki jih poglobijo še zlasti v času praktičnega izobraževanja v podjetju. Ravno zaradi obsežne praktične naravnanosti programov so inženirji logistike in varstva okolja in komunale zaposljivi ter zaradi praktično-strokovnih znanj tudi takoj uporabni.

Največja prednost šole pa je njeno projektno povezovanje s podjetji. Bralci Kontakta se nas boste spomnili, ko smo študentje in predavatelji v Coni Tezno merili prometne obremenitve skozi Cono in analizirali prometno ureditev na obstoječih prometnih površinah. Na temelju izvedene analize smo predlagali nekaj prometnih rešitev – razdelitev Cone na področja, ki so razdeljena po barvah, predlog postavitve ustrezne prometne signalizacije in določitev glavnih prometnih poti, možnost uvedbe trajnostnih oblik prevoza znotraj Cone Tezno ipd.

V Coni Tezno smo v projektu s podjetjem Starkom d. o. o. sodelovali pri urejanju notranje logistike, trenutno aktualni projekt pa se izvaja v podjetju F. A. Maik – Trajnostni vidik delovanja podjetja.

Izven Cone Tezno smo v projektih sodelovali še z naslednjimi podjetji: DB Schenker (optimizacija oskrbe bencinskih servisov), Hiko Trade (ureditev notranjih transportnih poti), v Henklu Maribor smo pomagali pri sinhronizaciji podatkov med partnerji v oskrbovalni verigi. Z Mestno občino Maribor smo bili uspešni v projektu električne polnilnice za električna vozila in tako med mariborskimi šolami prvi pridobili polnilno postajo ter v nadaljevanju s podjetjem Avantgo še postajališče za menjavo/najem električnih avtomobilov.

Trenutno dejavno sodelujemo v projektu z DPD na področju zelene urbane logistike, kjer po zgledu velikih mest preizkušamo logistiko razvoza malih pošiljk z električnim kolesom. S tem okolju prijaznim načinom dostave se tudi Maribor uvršča na seznam mest, kjer take vrste dostavo že izvajajo. Študentje bodo v projektu analizirali učinkovitost dostave paketov z električnimi tovornimi kolesi, doseg električnega tovornega kolesa, predstavili opažanja s terena in primerjali sistem dostave paketov med dostavnimi vozili in električnimi tovornimi kolesi.

Naše sodelovanje sega tudi preko meja v Gradec, kjer s podjetjem Knapp uspešno koordiniramo izvajanje praktičnega izobraževanja v tujini. V podjetju nam omogočajo strokovne ekskurzije za študente, kjer si lahko podrobneje ogledamo prikaz delovanja procesov podjetja in tehnologijo za avtomatizirano skladiščenje in komisioniranje. Ne samo Knapp, tudi slovenska podjetja nas sprejmejo na strokovni ogled proizvodnje, tehnologije, skladiščnih procesov, voznih parkov ipd., saj vemo, da moramo svojim študentom teoretične vsebine čim bolj praktično in predstavljivo približati tudi na terenu. Za kroženje znanja potem šola kot izobraževalna institucija poskrbi tako, da organizira posvete, delavnice, vabljena predavanja ipd., kamor povabimo tudi svoja partnerska podjetja in širšo javnost.